Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 272 mezilehlých verzí od 60 dalších uživatelů.)
Řádek 8: Řádek 8:
 
|| ||  [[Východiska informační vědy a teorie informace ]] || Petra Kubálková ||  
 
|| ||  [[Východiska informační vědy a teorie informace ]] || Petra Kubálková ||  
 
|-
 
|-
|| ||  [[Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií]] || Jan Vlnas ||  
+
|| ||  [[Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií]] ([[Informační etika]], [[Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)]]) || Jan Vlnas ||  
 
|-
 
|-
|| ||  [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace ]] || ||  
+
|| ||  [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace ]] || ||
 
|-
 
|-
 
|| ||  [[Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR  ]] || ||  
 
|| ||  [[Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR  ]] || ||  
 
|-
 
|-
|| ||  [[Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití  ]] || ||  
+
|| ||  [[Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití  ]] || Kristýna Fridrichová ||  
 
|-
 
|-
|| ||  [[Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy  ]] || ||  
+
|| ||  [[Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy  ]] ||Anna Pačesová ||  
 
|-
 
|-
 
|| ||  [[Právo a internet  ]] ||Zuzana Sommerová ||  
 
|| ||  [[Právo a internet  ]] ||Zuzana Sommerová ||  
Řádek 26: Řádek 26:
 
|}
 
|}
  
==Hesla setříděná dle  JITA Classification Schema==
+
 
=== Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací ===
+
 
 +
=== informační technologie, knihovnické technologie ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
! Heslo !! Student  
 
|-
 
|-
|| ||  [[Knihovnictví a informační věda jako oblast]] || ||
+
||   [[Čtyři aspekty informace (Buckland)]]|| Markéta Hirschová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Informační teorie a teorie knihovnictví]] || ||
+
||   [[Muzejní knihovny]]|| Alena Bezoušková
 
|-
 
|-
|| ||  [[Vztah knihovnictví a informační vědy s dalšími obory]] || ||
+
||   [[Veřejné knihovny]]|| Alena Bezoušková
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Lékařské knihovny]]|| Petra Švarcová
=== Využívání informací, sociologické aspekty ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Počítačový virus]]|| Lenka Hřebejková
 
|-
 
|-
|| ||  [[Použití a vliv informací (Knihovnictví a IS)|Použití a vliv informací]] || ||
+
||   [[Sémantika a syntaxe informace]] || Markéta Hirschová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Bibliometrické metody]] || ||
+
||   [[Hierarchie Data → Informace → Znalost]]|| Blanka Smejkalová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Informace a společnost]] || ||
+
||   [[Dvojtečkové třídění]]|| Alena Bezoušková
 
|-
 
|-
|| ||  [[Informační společnost]] ||Karolína Cisáriková ||
+
||  [[Syntaxe a sémantika komunikace]]|| Lucie Chroustová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Informační ekonomika]] || ||
+
||  [[Entropie v pojetí informační vědy]]|| Adéla Vandělíková
 
|-
 
|-
|| ||  [[Informační politika]] || ||
+
||  [[Shannonovo chápání informace]]|| Markéta Hirschová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Rozšiřování informací]] || ||
+
||  [[Databáze EBSCOhost]]|| Václav Trunec
 
|-
 
|-
|| ||  [[Analýza informačních potřeb]], [[analýza informačních požadavků]] || ||
+
||  [[Databáze ProQuest]]|| Václav Trunec
 
|-
 
|-
|| ||  [[Uživatelská rozhraní a použitelnost]] ||Václav Sahula ||
+
||  [[Přístupy k informační vědě]]|| Blanka Smejkalová
 
|-
 
|-
|}
 
  
=== Uživatelé, gramotnost a čtení ===
+
||  [[LIS - Library and Information Science]]|| Vitaly Minko
{| class="wikitable sortable" width="100%"
+
|-
 +
||  [[Historie informační vědy]]|| Marie Odehnalová
 +
|-
 +
||  [[Výzkumné metody]]|| Kamila Jenčová
 +
|-
 +
||  [[Informační cyklus]]|| Dana Kubátová
 +
|-
 +
||  [[Informační fond]]||Dana Kubátová
 +
|-
 +
||  [[Informace]]||Dana Kubátová
 +
|-
 +
||  [[Typy výzkumu v informační vědě]]|| Kamila Jenčová
 +
|-
 +
||  [[Operační výzkum]]|| Vitaly Minko
 +
|-
 +
||  [[Bibliometrie]]|| Gabriela Modřanská
 +
|-
 +
||  [[Informetrie]]|| Kristýna Berková
 +
|-
 +
||  [[Bradfordův zákon]]|| Václav Trunec
 +
|-
 +
||  [[Lotkův zákon]]|| Alena Šonková
 +
|-
 +
||  [[Zipfův zákon]]|| Hana Světelská
 +
|-
 +
||  [[Webometrie]]|| Jan Dobiášovský
 +
|-
 +
||  [[Scientometrie]]|| Dana Kubátová
 +
|-
 +
||  [[Kyberkultura]]|| Marie Odehnalová
 +
|-
 +
||  [[Povrchový a hluboký web]]|| Michaela Málková
 +
|-
 +
||  [[Informační požadavek ]]||Gabriela Modřanská
 +
|-
 +
||  [[Informační chování |editace Informační chování - Informační chování obecně]]|| Kamila Jenčová
 +
|-
 +
||  [[Shannonův a Weaverův model]]|| Lucie Chroustová
 +
|-
 +
||  [[Informační gramotnost]]|| - Kamila Jenčová
 +
|-
 +
||  [[Knihovny a informační instituce]]|| Michaela Málková
 +
|-
 +
||  [[Kyberprostor]]|| Petra Martincová
 +
|-
 +
||  [[Sociální sítě]]|| Petra Martincová
 +
|-
 +
||  [[Cenzura internetu]]|| Zuzana Fišerová
 +
|-
 +
||  [[Digital divide - digitální propast]]|| Markéta Hirschová
 +
|-
 +
||  [[e-government]]|| Lenka Hřebejková
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[e-health]]|| Denisa Rainová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Kategorie uživatelů (Knihovnictví a IS)|Kategorie uživatelů: děti, mladiství, sociální skupiny]] ||Adéla Krčková ||
+
|| [[e-learning]]|| Lenka Hřebejková
 
|-
 
|-
|| ||  Příprava uživatelů, podpora, aktivity, vzdělávání || ||  
+
||  [[Malware|Editace hesla Software - heslo Malware]]|| Lenka Hřebejková
 
|-
 
|-
|| ||  [[Gramotnost (Knihovnictví a IS)|Informační gramotnost]] || Kristýna Fousková ||
+
||  [[informační průmysl/Architektura informačního průmyslu]]|| Lucie Chroustová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Čtení a vyprávění příběhů]] || Mária Kadučáková ||
+
||  [[Vliv informačních technologií na distribuci moci]]|| Alena Šonková
 
|-
 
|-
|| ||  [[Biblioterapie (Knihovnictví a IS)|Biblioterapie]] || Tereza Hrychová ||
+
||  [[Norbert Wiener]]|| Kristýna Berková
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Základní témata informační etiky]]|| Ema Juranová
 
 
=== Knihovny jako fyzické sbírky ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Kodexy informační etiky]]|| Ema Juranová
 
|-
 
|-
|| ||  světové knihovny || ||  
+
||  [[Etika informačního specialisty]]|| Alena Šonková
 
|-
 
|-
|| ||  národní knihovny || ||  
+
||  [[Příčiny informačního zahlcení]]|| Michaela Málková
 
|-
 
|-
|| ||  veřejné knihovny || Romana Friessová ||  
+
||  [[Růst světové internetové populace]]|| Ladislav Svatoš
 
|-
 
|-
|| ||  akademické knihovny || ||  
+
||  [[Moorův zákon]]|| Michal Studničný
 
|-
 
|-
|| ||  [[školní knihovny]] || Petra Šicová ||
+
||  [[Důsledky informačního zahlcení]]|| Michal Studničný
 
|-
 
|-
|| ||  knihovny státní správy || ||  
+
||  [[Povinný výtisk]]|| Ladislav Svatoš
 
|-
 
|-
|| ||  soukromé knihovny || ||  
+
||  [[Historie kryptologie]]|| Kristýna Králová
 
|-
 
|-
|| ||  odborné knihovny || ||  
+
||  [[Algoritmy kryptologie]]|| Michaela Málková
 
|-
 
|-
|| ||  vědecké knihovny || ||  
+
||  [[Asymetrická kryptologie]]|| Tereza Strnadová
 
|-
 
|-
|| ||  technické knihovny || Kristýna Fridrichová ||  
+
||  [[Moderní použití kryptologie]]|| Simona Kubisová
 
|-
 
|-
|| ||  lékařské knihovny || ||  
+
||  [[Vládou ovládaná kryptologie]]|| Václav Trunec
 
|-
 
|-
|| ||  archivy || Barbora Obstová||  
+
||  [[Zabezpečení dat]]|| Alžběta Kyslíková
 
|-
 
|-
|| ||  muzea || || |-
+
||  [[Bitcoin]]|| Alžběta Kyslíková
|}
 
 
 
=== Vydavatelství /nakladatelství a legislativní otázky ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Digitální stopa]]|| Tereza Strnadová
 
|-
 
|-
|| ||  hromadné sdělovací prostředky ||Jan Sadílek ||  
+
||  [[Ohrožení dětí na internetu]]|| Ema Juranová
 
|-
 
|-
|| ||  tisk, elektronické publikování, vysílání || Lenka Krsová ||  
+
||  [[Kyberšikana]]|| Zuzana Fišerová
 
|-
 
|-
|| ||  knižní prodej || ||  
+
||  [[Grooming]]|| Miloslav Linc
 
|-
 
|-
|| ||  [[Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft]] || Věnceslava Zellerová||
+
||  [[Útoky s využitím sociálního inženýrství]]|| Miloslav Linc
 
|-
 
|-
|| ||  Intelektuální svoboda || ||  
+
||  [[Městská knihovna v Praze|Editace hesla Veřejné knihovny - pojem Městská knihovna v Praze]]|| Miloslav Linc
 
|-
 
|-
|| ||  [[cenzura (na internetu) ]] || Jana Nowaková ||
+
|| [[Šest stupňů odloučení|Editace hesla sociální sítě - Šest stupňů odloučení]]|| Miloslav Linc
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Sexting]]|| Denisa Rainová
 
 
=== Management ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Sexting| Editace - přidání právních úprav]]||Jan Dobiášovský
 
|-
 
|-
|| || spolupráce || ||  
+
|| [[Definice a charakteristika HCI, vysvětlení základní terminologie - Lutfija Drastilová|Human-computer Interaction -editace]]|| Radka Planková
 
|-
 
|-
|| ||  [[marketing]] || Tereza Bártová||
+
||  [[Informační architektura]]|| Zuzana Fišerová
 
|-
 
|-
|| ||  finance || ||  
+
||  [[Použitelnost - Marie Hálová|Použitelnost webu - editace]]|| Radka Planková
 
|-
 
|-
|| ||  [[public relations]] || Zita Kadlecová ||
+
||  [[Přístupnost webu]]|| Radka Planková
 
|-
 
|-
|| ||  [[personální management]] || Šárka Jilečková  ||
+
||  [[Citační analýza]]|| Adéla Vandělíková
 
|-
 
|-
|| ||  financování || ||  
+
||  [[Citační rejstřík]]|| Tereza Strnadová
 
|-
 
|-
|| ||  místní státní správ || ||  
+
||  [[Thomson Reuters (WOS)]]|| Hana Světelská
 
|-
 
|-
|| ||  reorganizace || ||  
+
||  [[Scopus]]|| Petra Švarcová
 
|-
 
|-
|| ||  nečleněné autority || ||  
+
||  [[Scholar Google]]|| Kristýna Králová
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Impakt faktor]]|| Jan Dobiášovský
 
 
=== Průmysl, povolání, vzdělání ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[S. R. Ranganathan]]|| Jitka Pšeničková
 
|-
 
|-
|| ||  [[informační průmysl]] ||Pavla Hubálková ||
+
||  [[H-index]]|| Alena Bezoušková
 
|-
 
|-
|| ||  softwarový průmysl || ||  
+
||  [[Problémy citačních indexů]]|| Alena Šonková
 
|-
 
|-
|| ||  počítačový a telekomunikační průmysl || ||  
+
||  [[PageRank]]|| Denisa Rainová
 
|-
 
|-
|| ||  [[organizace]] || ||
+
||  [[Hodnocení vědy v ČR]]|| Petra Švarcová
 
|-
 
|-
|| ||  [[zaměstnanci]] || ||
+
||  [[Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací]]||Petra Švarcová 
 
|-
 
|-
|| ||  biografie || ||  
+
||  [[Identifikátor DOI]]|| Marie Frojdová
 
|-
 
|-
|| ||  hlediska vzdělávacího plánu || ||  
+
||  [[Crowdsourcing]]|| Marie Frojdová
 
|-
 
|-
|| ||  vzdělání || ||  
+
||  [[Informační služby]]|| Gabriela Modřanská
 
|-
 
|-
|| ||  [[školení]] || ||
+
||  [[Editace hesla Informační průmysl - pojem Databázové centrum]]|| Blanka Smejkalová
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[NCBI - Národní centrum bezpečnějšího internetu]]|| Gabriela Modřanská
 
 
=== Informační zdroje, podpora, kanály ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Citační manažery]]|| Denisa Rainová
 
|-
 
|-
 
+
||  [[Citace PRO]]|| Jitka Pšeničková
|| ||  šedá literatura || Michaela Charvátová ||  
 
 
|-
 
|-
|| ||  archivní materiály || ||  
+
||  [[Mezinárodní desetinné třídění]]||Marie Odehnalová
 
|-
 
|-
|| ||  vzácné knihy a rukopisy || ||  
+
||  [[Melville Dewey a jeho přínos knihovnictví]]||Marie Odehnalová
 
|-
 
|-
|| ||  tištěné zdroje || ||  
+
||  [[Timothy Leary]]||Kristýna Berková
 
|-
 
|-
|| ||  mikrofiše || ||  
+
||  [[Kybernetika]]||Kristýna Berková
 
|-
 
|-
|| ||  netištěné zdroje || ||  
+
||  [[Kybernetika|Neurokybernetika a Biokybernetika - Přidání dvou podhesel]]||Ladislav Svatoš
 
|-
 
|-
|| ||  audiovizuální zdroje, multimediální zdroje || Jindřich Pecinovský||  
+
||  [[Kognitivní styl]]||Blanka Smejkalová
 
|-
 
|-
 
+
||  [[Editace hesla Informační průmysl - Národní knihovna ČR]]||Blanka Smejkalová
|| ||  [[opac]] || Marek Čejka ||
 
 
|-
 
|-
|| ||  elektronické časopisy || ||  
+
||  [[Virtuální realita]]||Petra Martincová
 
|-
 
|-
|| ||  elektronické knihy || Johana Bradaričová ||  
+
||  [[Sociální média]]||Petra Martincová
 
|-
 
|-
|| ||  elektronické zdroje || ||  
+
||  [[E-book]]||Jitka Pšeničková
 
 
 
|-
 
|-
|| ||  repozitáře || ||  
+
||[[E-book| Výhody a nevýhody - přidání celého hesla]]|| Ladislav Svatoš
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Cyberstalking]]||Ema Juranová
 
 
=== Zpracování informací a informační servis ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Základní rozdělení kryptologie]]||Kristýna Králová
 
|-
 
|-
|| ||  katalogizace, bibliografická kontrola || ||  
+
||  [[Informační potřeba]]||Hana Světelská
 
|-
 
|-
|| ||  obsahová analýza || ||  
+
||  [[IP adresa]]||Pavel Smolek
 
|-
 
|-
|| ||  jazkykový rejstřík, systémový rejsřík, rejstřík postupů || ||  
+
||  [[Hardware]]||Pavel Smolek
 
|-
 
|-
|| ||  reprezentace znalostí ||Matej Komín||  
+
||  [[Kyberpunk|Editace hesla Kyberkultura - pojem Kyberpunk]]||Simona Kubisová
 
|-
 
|-
|| ||  datové a a metadatové struktury ||Václav Sahula ||  
+
||  [[Hackerství]]||Simona Kubisová
 
|-
 
|-
|| ||  přenos informací, protokoly, formáty, techniky || ||  
+
||  [[Umělá inteligence|Editace hesla Kyberpunk - pojem Umělá inteligence]]||Simona Kubisová
 
|-
 
|-
|| || prezentace informací: hypertext, hypermedi || ||
+
||[[Základní pojmy v kryptologii]]||Kristýna Králová
 
|-
 
|-
|| ||  filtrování || ||  
+
||  [[Národní digitální knihovna]]||Pavel Smolek
 
|-
 
|-
|| ||  referenční práce || ||  
+
||  [[Patent|Patenty]]||Zuzana Nejedlíková
 
|-
 
|-
|| ||  návrh, vývoj, implementace a údržba || ||  
+
||  [[Dokument]]||Zuzana Nejedlíková
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Ochranné známky|Ochranná známka]]||Zuzana Nejedlíková
 
 
=== Technický servis v knihovnách, archívech a muzeích ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[PPC]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| ||  [[akvizice]] || Lucie Königsmarková ||
+
||  [[Facebook]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| ||  výběry || ||  
+
||  [[Internet]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| ||  revize || ||  
+
||  [[Byte – jednotky informace]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| ||  evidence || ||  
+
||  [[www]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| ||  ochrana papíru || ||  
+
||  [[Počítačová síť - internet]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| || digitalizace || Natalie Ostráková ||  
+
||  [[Competitive intelligence]]||Hana Světelská
 +
|-
 +
|| [[Metadata]]||Michal Studničný
 
|-
 
|-
|| ||  ochrana digitálních dokumentů || Tereza Prchalová ||  
+
||  [[Steve Jobs]]||Michal Studničný
 
|-
 
|-
|| ||  výpůjčky || ||  
+
||  [[Operační systém]]||Michal Studničný
 
|-
 
|-
|| ||  dodávání dokumentů || ||  
+
||  [[Embedded librarian]]||Denis Škopan
 
|-
 
|-
|| ||  [[meziknihovní výpůjční služby]] || Kristýna Mrázová||
+
||  [[Makerspaces]]||Denis Škopan
 
|-
 
|-
|| ||  výstavba knihoven || ||  
+
||  [[Webinář]]||Denis Škopan
 
|-
 
|-
|| ||  Centrum informačních zdrojů || ||  
+
||  [[Webcast]]||Denis Škopan
 
|-
 
|-
|| ||  knihovny, archivy a muzejní budovy || ||  
+
||  [[Průmyslové vlastnictví]]||Zuzana Nejedlíková
 
|-
 
|-
|| ||  nábytek || ||  
+
||  [[Bill Gates]]||Pavel Smolek
 
|-
 
|-
 
+
||  [[Steganografie]]||Tereza Strnadová
|| ||  architektura || ||  
 
 
|-
 
|-
|| ||  plánování, design, stěhování || ||  
+
|| [[Embedded librarian| Embedded librarian - úprava praktického využití, přidání grafů]]||Jan Dobiášovský
 
|-
 
|-
|| ||  [[bezpečnost, ochrana]] || Simona Kutná||
+
||  [[OCR]]||Zdeněk Lehocký
 
|-
 
|-
|| ||  [[Plánování pro případ katastrof a pohrom]] || ||
+
||  [[WebArchiv]]||Zdeněk Lehocký
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[SFX]]||Zdeněk Lehocký
 
 
=== informační technologie, knihovnické technologie ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Elektronický podpis]]||Zdeněk Lehocký
 
|-
 
|-
|| ||  telekomunikace || ||  
+
||  [[Certifikační autorita]]||Zdeněk Lehocký
 
|-
 
|-
|| || [[počítačová síť - internet, včetně www]] ||Pavel Klimunda ||
+
|| [[Selekční jazyky]]|| Zuzana Fišerová
 
|-
 
|-
|| || [[počítače]] ||Josef Pelant ||
+
|| [[Elektronické čtečky knih]]|| Jitka Pšeničková
 
|-
 
|-
|| ||  scanery ||Vojtěch Hlavsa ||  
+
||  [[Vannevar Bush]]||Tomáš Budín
 
|-
 
|-
|| ||  digitální fotoaparáty ||Martina Podhůrská ||  
+
||  [[Automatizované zpracování jazyka]]||Tomáš Budín
 
|-
 
|-
|| ||  kopírovací stroje || ||  
+
||  [[Design služeb]]|| Radka Planková
 
|-
 
|-
|| ||  [[počítačová a síťová bezpečnost]] || ||
+
||  [[Recenzní řízení]]|| Jiří Ludvíček
 
|-
 
|-
|| ||  ověřování a přístup || ||  
+
||  [[Open Access]]|| Jiří Ludvíček
 
|-
 
|-
|| || [[Asymetrické šifrování]] ||Tomáš Bachtík ||
+
|| [[Veřejný prostor]]|| Jiří Ludvíček
 
|-
 
|-
|| ||  [[software]] || ||
+
||  [[Institucionální repozitář|Institucionální repozitář]]|| Jiří Ludvíček
 
|-
 
|-
|| ||  softwarové metodologie a inženýrské postupy || ||  
+
||  [[Operační systém|Aktualizace hesla Operační systém - doplnění]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 
|-
 
|-
|| ||  automatizované zpracování jazyka || ||  
+
||  [[Unix|Rozšíření hesla Operační systém - Unix]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 
|-
 
|-
|| ||  automatické vyhledávání textu || ||  
+
||  [[Linux|Rozšíření hesla Operační systém - Linux]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 
|-
 
|-
|| |systém pro řízení databází || Martin Večeřa ||  
+
|| [[Mac OS|Rozšíření hesla Operační systém - Mac OS]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 
|-
 
|-
|| ||  Objektově orientované systémy databází || ||  
+
||  [[Povrchový a hluboký web|Aktualizace hesla Povrchový a hluboký web - doplnění]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 +
 
 
|-
 
|-
|| ||  Inteligentí prostředky, inteligentní agenti || Daria Roik ||  
+
||  [[CrossRef]]|| Marie Frojdová
 
|-
 
|-
|| ||  [[knihovnické automatizované systémy, knihovnické software]] ||Zuzana Burkertová ||
+
||  [[Wikipedia]]|| Marek Pitaš
 
|-
 
|-
|| ||  [[opac, veřejně přístupné katalogy (discovery systémy)]] ||Jaroslav Pleskot||
+
||  [[Jiří Cejpek]]|| Marek Pitaš
 
|-
 
|-
|| ||  vyhledávače, vyhledávací nástroje ||Jana Jůzová ||  
+
||  [[Instagram]]|| Marek Pitaš
 
|-
 
|-
|}
+
||  [[Paul Otlet]]|| Marek Pitaš

Aktuální verze z 13. 9. 2015, 15:28

Projekty

Státnicové otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
Východiska informační vědy a teorie informace Petra Kubálková
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) Jan Vlnas
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití Kristýna Fridrichová
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy Anna Pačesová
Právo a internet Zuzana Sommerová
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy Naďa Buchtová
HCI


informační technologie, knihovnické technologie

Heslo Student
Čtyři aspekty informace (Buckland) Markéta Hirschová
Muzejní knihovny Alena Bezoušková
Veřejné knihovny Alena Bezoušková
Lékařské knihovny Petra Švarcová
Počítačový virus Lenka Hřebejková
Sémantika a syntaxe informace Markéta Hirschová
Hierarchie Data → Informace → Znalost Blanka Smejkalová
Dvojtečkové třídění Alena Bezoušková
Syntaxe a sémantika komunikace Lucie Chroustová
Entropie v pojetí informační vědy Adéla Vandělíková
Shannonovo chápání informace Markéta Hirschová
Databáze EBSCOhost Václav Trunec
Databáze ProQuest Václav Trunec
Přístupy k informační vědě Blanka Smejkalová
LIS - Library and Information Science Vitaly Minko
Historie informační vědy Marie Odehnalová
Výzkumné metody Kamila Jenčová
Informační cyklus Dana Kubátová
Informační fond Dana Kubátová
Informace Dana Kubátová
Typy výzkumu v informační vědě Kamila Jenčová
Operační výzkum Vitaly Minko
Bibliometrie Gabriela Modřanská
Informetrie Kristýna Berková
Bradfordův zákon Václav Trunec
Lotkův zákon Alena Šonková
Zipfův zákon Hana Světelská
Webometrie Jan Dobiášovský
Scientometrie Dana Kubátová
Kyberkultura Marie Odehnalová
Povrchový a hluboký web Michaela Málková
Informační požadavek Gabriela Modřanská
editace Informační chování - Informační chování obecně Kamila Jenčová
Shannonův a Weaverův model Lucie Chroustová
Informační gramotnost - Kamila Jenčová
Knihovny a informační instituce Michaela Málková
Kyberprostor Petra Martincová
Sociální sítě Petra Martincová
Cenzura internetu Zuzana Fišerová
Digital divide - digitální propast Markéta Hirschová
e-government Lenka Hřebejková
e-health Denisa Rainová
e-learning Lenka Hřebejková
Editace hesla Software - heslo Malware Lenka Hřebejková
informační průmysl/Architektura informačního průmyslu Lucie Chroustová
Vliv informačních technologií na distribuci moci Alena Šonková
Norbert Wiener Kristýna Berková
Základní témata informační etiky Ema Juranová
Kodexy informační etiky Ema Juranová
Etika informačního specialisty Alena Šonková
Příčiny informačního zahlcení Michaela Málková
Růst světové internetové populace Ladislav Svatoš
Moorův zákon Michal Studničný
Důsledky informačního zahlcení Michal Studničný
Povinný výtisk Ladislav Svatoš
Historie kryptologie Kristýna Králová
Algoritmy kryptologie Michaela Málková
Asymetrická kryptologie Tereza Strnadová
Moderní použití kryptologie Simona Kubisová
Vládou ovládaná kryptologie Václav Trunec
Zabezpečení dat Alžběta Kyslíková
Bitcoin Alžběta Kyslíková
Digitální stopa Tereza Strnadová
Ohrožení dětí na internetu Ema Juranová
Kyberšikana Zuzana Fišerová
Grooming Miloslav Linc
Útoky s využitím sociálního inženýrství Miloslav Linc
Editace hesla Veřejné knihovny - pojem Městská knihovna v Praze Miloslav Linc
Editace hesla sociální sítě - Šest stupňů odloučení Miloslav Linc
Sexting Denisa Rainová
Editace - přidání právních úprav Jan Dobiášovský
Human-computer Interaction -editace Radka Planková
Informační architektura Zuzana Fišerová
Použitelnost webu - editace Radka Planková
Přístupnost webu Radka Planková
Citační analýza Adéla Vandělíková
Citační rejstřík Tereza Strnadová
Thomson Reuters (WOS) Hana Světelská
Scopus Petra Švarcová
Scholar Google Kristýna Králová
Impakt faktor Jan Dobiášovský
S. R. Ranganathan Jitka Pšeničková
H-index Alena Bezoušková
Problémy citačních indexů Alena Šonková
PageRank Denisa Rainová
Hodnocení vědy v ČR Petra Švarcová
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Petra Švarcová
Identifikátor DOI Marie Frojdová
Crowdsourcing Marie Frojdová
Informační služby Gabriela Modřanská
Editace hesla Informační průmysl - pojem Databázové centrum Blanka Smejkalová
NCBI - Národní centrum bezpečnějšího internetu Gabriela Modřanská
Citační manažery Denisa Rainová
Citace PRO Jitka Pšeničková
Mezinárodní desetinné třídění Marie Odehnalová
Melville Dewey a jeho přínos knihovnictví Marie Odehnalová
Timothy Leary Kristýna Berková
Kybernetika Kristýna Berková
Neurokybernetika a Biokybernetika - Přidání dvou podhesel Ladislav Svatoš
Kognitivní styl Blanka Smejkalová
Editace hesla Informační průmysl - Národní knihovna ČR Blanka Smejkalová
Virtuální realita Petra Martincová
Sociální média Petra Martincová
E-book Jitka Pšeničková
Výhody a nevýhody - přidání celého hesla Ladislav Svatoš
Cyberstalking Ema Juranová
Základní rozdělení kryptologie Kristýna Králová
Informační potřeba Hana Světelská
IP adresa Pavel Smolek
Hardware Pavel Smolek
Editace hesla Kyberkultura - pojem Kyberpunk Simona Kubisová
Hackerství Simona Kubisová
Editace hesla Kyberpunk - pojem Umělá inteligence Simona Kubisová
Základní pojmy v kryptologii Kristýna Králová
Národní digitální knihovna Pavel Smolek
Patenty Zuzana Nejedlíková
Dokument Zuzana Nejedlíková
Ochranná známka Zuzana Nejedlíková
PPC Josef Klouda
Facebook Josef Klouda
Internet Josef Klouda
Byte – jednotky informace Josef Klouda
www Josef Klouda
Počítačová síť - internet Josef Klouda
Competitive intelligence Hana Světelská
Metadata Michal Studničný
Steve Jobs Michal Studničný
Operační systém Michal Studničný
Embedded librarian Denis Škopan
Makerspaces Denis Škopan
Webinář Denis Škopan
Webcast Denis Škopan
Průmyslové vlastnictví Zuzana Nejedlíková
Bill Gates Pavel Smolek
Steganografie Tereza Strnadová
Embedded librarian - úprava praktického využití, přidání grafů Jan Dobiášovský
OCR Zdeněk Lehocký
WebArchiv Zdeněk Lehocký
SFX Zdeněk Lehocký
Elektronický podpis Zdeněk Lehocký
Certifikační autorita Zdeněk Lehocký
Selekční jazyky Zuzana Fišerová
Elektronické čtečky knih Jitka Pšeničková
Vannevar Bush Tomáš Budín
Automatizované zpracování jazyka Tomáš Budín
Design služeb Radka Planková
Recenzní řízení Jiří Ludvíček
Open Access Jiří Ludvíček
Veřejný prostor Jiří Ludvíček
Institucionální repozitář Jiří Ludvíček
Aktualizace hesla Operační systém - doplnění Holdy-Kurth Mouyabi
Rozšíření hesla Operační systém - Unix Holdy-Kurth Mouyabi
Rozšíření hesla Operační systém - Linux Holdy-Kurth Mouyabi
Rozšíření hesla Operační systém - Mac OS Holdy-Kurth Mouyabi
Aktualizace hesla Povrchový a hluboký web - doplnění Holdy-Kurth Mouyabi
CrossRef Marie Frojdová
Wikipedia Marek Pitaš
Jiří Cejpek Marek Pitaš
Instagram Marek Pitaš
Paul Otlet Marek Pitaš