Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí

Řádek 26: Řádek 26:
 
|}
 
|}
  
==Hesla setříděná dle  JITA Classification Schema==
 
=== Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
|-
 
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 
|-
 
|| ||  [[Knihovnictví a informační věda jako oblast]] || ||
 
|-
 
|| ||  [[Informační teorie a teorie knihovnictví]] || ||
 
|-
 
|| ||  [[Vztah knihovnictví a informační vědy s dalšími obory]] || ||
 
|-
 
|}
 
=== Využívání informací, sociologické aspekty ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
|-
 
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 
|-
 
|| ||  [[Použití a vliv informací (Knihovnictví a IS)|Použití a vliv informací]] || ||
 
|-
 
|| ||  [[Bibliometrické metody]] || ||
 
|-
 
|| ||  [[Informace a společnost]] || ||
 
|-
 
|| ||  [[Informační společnost]] ||Karolína Cisáriková ||
 
|-
 
|| ||  [[Informační ekonomika]] || ||
 
|-
 
|| ||  [[Informační politika]] || ||
 
|-
 
|| ||  [[Rozšiřování informací]] || ||
 
|-
 
|| ||  [[Analýza informačních potřeb]], [[analýza informačních požadavků]] || ||
 
|-
 
|| ||  [[Uživatelská rozhraní a použitelnost]] ||Václav Sahula ||
 
|-
 
|}
 
  
=== Uživatelé, gramotnost a čtení ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
|-
 
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 
|-
 
|| ||  [[Kategorie uživatelů (Knihovnictví a IS)|Kategorie uživatelů: děti, mladiství, sociální skupiny]] || ||
 
|-
 
|| ||  Příprava uživatelů, podpora, aktivity, vzdělávání || ||
 
|-
 
|| ||  [[Gramotnost (Knihovnictví a IS)|Informační gramotnost]] || Kristýna Fousková ||
 
|-
 
|| ||  [[Čtení a vyprávění příběhů]] || ||
 
|-
 
|| ||  [[Vyprávění příběhů (storytelling)]] || Mária Kadučáková ||
 
|-
 
|| ||  [[Biblioterapie (Knihovnictví a IS)|Biblioterapie]] || Tereza Hrychová ||
 
|-
 
|}
 
 
=== Knihovny jako fyzické sbírky ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
|-
 
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 
|-
 
|| ||  světové knihovny || ||
 
|-
 
|| ||  [[Národní knihovny | národní knihovny]] ||Adéla Krčková ||
 
|-
 
|| ||  veřejné knihovny || Romana Friessová ||
 
|-
 
|| ||  akademické knihovny || ||
 
|-
 
|| ||  [[školní knihovny]] || Petra Šicová ||
 
|-
 
|| ||  knihovny státní správy || ||
 
|-
 
|| ||  soukromé knihovny || ||
 
|-
 
|| ||  odborné knihovny || ||
 
|-
 
|| ||  vědecké knihovny || ||
 
|-
 
|| ||  technické knihovny || ||
 
|-
 
|| ||  lékařské knihovny || ||
 
|-
 
|| ||  archivy || Barbora Obstová||
 
|-
 
|| ||  muzea || || |-
 
|}
 
 
=== Vydavatelství /nakladatelství a legislativní otázky ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
|-
 
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 
|-
 
|| ||  hromadné sdělovací prostředky ||Jan Sadílek ||
 
|-
 
|| ||  tisk, elektronické publikování, vysílání || Lenka Krsová ||
 
|-
 
|| ||  knižní prodej || ||
 
|-
 
|| ||  [[Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft]] || Věnceslava Zellerová||
 
|-
 
|| ||  Intelektuální svoboda ||Josef Pelant ||
 
|-
 
|| ||  [[cenzura (na internetu) ]] || Jana Nowaková ||
 
|-
 
|}
 
 
=== Management ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
|-
 
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 
|-
 
|| ||  spolupráce || ||
 
|-
 
|| ||  [[marketing]] || Tereza Bártová||
 
|-
 
|| ||  finance || ||
 
|-
 
|| ||  [[public relations]] || Zita Kadlecová ||
 
|-
 
|| ||  [[personální management]] || Šárka Jilečková  ||
 
|-
 
|| ||  financování || ||
 
|-
 
|| ||  místní státní správ || ||
 
|-
 
|| ||  reorganizace || ||
 
|-
 
|| ||  nečleněné autority || ||
 
|-
 
|}
 
 
=== Průmysl, povolání, vzdělání ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
|-
 
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 
|-
 
|| ||  [[informační průmysl]] ||Pavla Hubálková ||
 
|-
 
|| ||  softwarový průmysl || ||
 
|-
 
|| ||  počítačový a telekomunikační průmysl || ||
 
|-
 
|| ||  [[organizace]] || ||
 
|-
 
|| ||  [[zaměstnanci]] || ||
 
|-
 
|| ||  biografie || ||
 
|-
 
|| ||  hlediska vzdělávacího plánu || ||
 
|-
 
|| ||  vzdělání || ||
 
|-
 
|| ||  [[školení]] || ||
 
|-
 
|}
 
 
=== Informační zdroje, podpora, kanály ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
|-
 
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 
|-
 
 
|| ||  [[šedá literatura]] || Michaela Charvátová ||
 
|-
 
|| ||  archivní materiály || ||
 
|-
 
|| ||  vzácné knihy a rukopisy || ||
 
|-
 
|| ||  tištěné zdroje || ||
 
|-
 
|| ||  mikrofiše || ||
 
|-
 
|| ||  netištěné zdroje || ||
 
|-
 
|| ||  audiovizuální zdroje, multimediální zdroje || Jindřich Pecinovský||
 
|-
 
 
|| ||  [[opac]] || Marek Čejka ||
 
|-
 
|| ||  elektronické časopisy || ||
 
|-
 
|| ||  elektronické knihy || Johana Bradaričová ||
 
|-
 
|| ||  elektronické zdroje || ||
 
 
|-
 
|| ||  repozitáře || ||
 
|-
 
|}
 
 
=== Zpracování informací a informační servis ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
|-
 
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 
|-
 
|| ||  katalogizace, bibliografická kontrola || ||
 
|-
 
|| ||  obsahová analýza || ||
 
|-
 
|| ||  jazkykový rejstřík, systémový rejsřík, rejstřík postupů || ||
 
|-
 
|| ||  reprezentace znalostí ||Matej Komín||
 
|-
 
|| ||  datové a a metadatové struktury ||Václav Sahula ||
 
|-
 
|| ||  přenos informací, protokoly, formáty, techniky || ||
 
|-
 
|| ||  [[Hypertext a hypermedia|prezentace informací: hypertext, hypermedia]] ||Jakub Janovský ||
 
|-
 
|| ||  filtrování || ||
 
|-
 
|| ||  referenční práce || ||
 
|-
 
|| ||  návrh, vývoj, implementace a údržba || ||
 
|-
 
|}
 
 
=== Technický servis v knihovnách, archívech a muzeích ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
|-
 
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 
|-
 
|| ||  [[akvizice]] || Lucie Königsmarková ||
 
|-
 
|| ||  výběry || ||
 
|-
 
|| ||  [[revize]] || Helena Šimánová ||
 
|-
 
|| ||  evidence || ||
 
|-
 
|| ||  ochrana papíru || ||
 
|-
 
|| ||  [[digitalizace]] || Natalie Ostráková ||
 
|-
 
|| ||  dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů || Tereza Prchalová ||
 
|-
 
|| ||  výpůjčky || ||
 
|-
 
|| ||  dodávání dokumentů || ||
 
|-
 
|| ||  [[meziknihovní výpůjční služby]] || Kristýna Mrázová||
 
|-
 
|| ||  výstavba knihoven || ||
 
|-
 
|| ||  Centrum informačních zdrojů || ||
 
|-
 
|| ||  knihovny, archivy a muzejní budovy || ||
 
|-
 
|| ||  nábytek || ||
 
|-
 
 
|| ||  architektura || ||
 
|-
 
|| ||  plánování, design, stěhování || ||
 
|-
 
|| ||  [[bezpečnost, ochrana]] || Simona Kutná||
 
|-
 
|| ||  [[Plánování pro případ katastrof a pohrom]] || ||
 
|-
 
|}
 
  
 
=== informační technologie, knihovnické technologie ===
 
=== informační technologie, knihovnické technologie ===

Verze z 3. 10. 2014, 17:14

Projekty

Státnicové otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
Východiska informační vědy a teorie informace Petra Kubálková
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) Jan Vlnas
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití Kristýna Fridrichová
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy Anna Pačesová
Právo a internet Zuzana Sommerová
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy Naďa Buchtová
HCI


informační technologie, knihovnické technologie

Akademický rok Heslo Student Známka
telekomunikace
počítačová síť - internet, včetně www Pavel Klimunda
počítače
scanery Vojtěch Hlavsa
digitální fotoaparáty Martina Podhůrská
kopírovací stroje
počítačová a síťová bezpečnost
ověřování a přístup
Asymetrické šifrování Tomáš Bachtík
software Josef Rosol
softwarové metodologie a inženýrské postupy
automatizované zpracování jazyka
automatické vyhledávání textu
systém pro řízení databází Martin Večeřa
Objektově orientované systémy databází Daria Roik
Inteligentí prostředky, inteligentní agenti
knihovnické automatizované systémy, knihovnické software Zuzana Burkertová
opac, veřejně přístupné katalogy (discovery systémy) Jaroslav Pleskot
vyhledávače, vyhledávací nástroje Jana Jůzová
Archivace webu Michal Pupcsik