Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí

Řádek 45: Řádek 45:
 
||  [[Shannonovo chápání informace]]||  
 
||  [[Shannonovo chápání informace]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Základní deska počítače]]|| Václav Trunec
 
|-
 
|-
  
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Přístupy k informační vědě]]||  
 
|-
 
|-
  
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[LIS - Library and Information Science]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Historie informační vědy]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Výzkumné metody]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Informační cyklus]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Typy výzkumu v informační vědě]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Operační výzkum]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Bibliometrie]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Informetrie]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Bradfordův zákon]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Lotkův zákon]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Zipfův zákon]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Webometrie]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Scientometrie]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Kyberkultura]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Informační potřeba]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Informační požadavek ]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Informační chování]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Chování při hledání informací]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Informační gramotnost ]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Knihovny a informační instituce]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Kyberprostor]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Sociální sítě]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Cenzura internetu]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[Digital divide]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[e-government]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[e-health]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[e-learning]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||  
+
||  [[informační průmysl]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Základní deska počítače]]||
+
||  [[Vliv informačních technologií na distribuci moci]]||  
|-
 
||  [[Základní deska počítače]]||
 
|-
 
||  [[Základní deska počítače]]||
 
|-
 
||  [[Základní deska počítače]]||  
 
 
|-
 
|-
 +
  
 
|}
 
|}

Verze z 19. 10. 2014, 19:26

Projekty

Státnicové otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
Východiska informační vědy a teorie informace Petra Kubálková
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) Jan Vlnas
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití Kristýna Fridrichová
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy Anna Pačesová
Právo a internet Zuzana Sommerová
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy Naďa Buchtová
HCI


informační technologie, knihovnické technologie

Heslo Student
Čtyři aspekty informace (Buckland)
Sémantika a syntaxe informace
Hierarchie DATA– INFORMACE– ZNALOST
Komunikační schéma
Entropie v pojetí informační vědy
Shannonovo chápání informace
Základní deska počítače Václav Trunec
Přístupy k informační vědě
LIS - Library and Information Science
Historie informační vědy
Výzkumné metody
Informační cyklus
Typy výzkumu v informační vědě
Operační výzkum
Bibliometrie
Informetrie
Bradfordův zákon
Lotkův zákon
Zipfův zákon
Webometrie
Scientometrie
Kyberkultura
Informační potřeba
Informační požadavek
Informační chování
Chování při hledání informací
Informační gramotnost
Knihovny a informační instituce
Kyberprostor
Sociální sítě
Cenzura internetu
Digital divide
e-government
e-health
e-learning
informační průmysl
Vliv informačních technologií na distribuci moci