Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí

m (odkazy)
 
(Není zobrazeno 362 mezilehlých verzí od 94 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
'''→ [[Portál:Projekty|Projekty]]'''
 
'''→ [[Portál:Projekty|Projekty]]'''
 
+
== Státnicové otázky ==
=== Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací ===
 
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
|-
 
|-
 
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 
|-
 
|-
|| ||  [[Knihovnictví a informační věda jako oblast]] || ||  
+
 
 +
|| ||  [[Východiska informační vědy a teorie informace ]] || Petra Kubálková ||
 +
|-
 +
|| ||  [[Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií]] ([[Informační etika]], [[Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)]]) || Jan Vlnas ||
 +
|-
 +
|| ||  [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace ]] || || 
 +
|-
 +
|| ||  [[Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR  ]] || ||
 +
|-
 +
|| ||  [[Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití  ]] || Kristýna Fridrichová ||  
 
|-
 
|-
|| ||  Informační teorie a teorie knihovnictví || ||  
+
|| ||  [[Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy  ]] ||Anna Pačesová ||  
 
|-
 
|-
|| ||  Vztah knihovnictví a informační vědy s dalšími obory || ||  
+
|| ||  [[Právo a internet  ]] ||Zuzana Sommerová ||
 +
|-
 +
|| ||  [[Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy ]] || Naďa Buchtová ||
 +
|-
 +
|| ||  [[HCI ]] || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
=== Information use and sociology of information ===
+
 
 +
 
 +
 
 +
=== informační technologie, knihovnické technologie ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
! Heslo !! Student  
 +
|-
 +
||  [[Čtyři aspekty informace (Buckland)]]|| Markéta Hirschová
 +
|-
 +
||  [[Muzejní knihovny]]|| Alena Bezoušková
 +
|-
 +
||  [[Veřejné knihovny]]|| Alena Bezoušková
 +
|-
 +
||  [[Lékařské knihovny]]|| Petra Švarcová
 +
|-
 +
||  [[Počítačový virus]]|| Lenka Hřebejková
 
|-
 
|-
|| ||  [[Použití a vliv informací (Knihovnictví a IS)|Použití a vliv informací]] || ||
+
||   [[Sémantika a syntaxe informace]] || Markéta Hirschová
 
|-
 
|-
|| || Bibliometrické metody || ||
+
||   [[Hierarchie Data → Informace → Znalost]]|| Blanka Smejkalová
 
|-
 
|-
|| || Informace a společnost || ||
+
||   [[Dvojtečkové třídění]]|| Alena Bezoušková
 
|-
 
|-
|| ||  Informační společnost || ||  
+
||  [[Syntaxe a sémantika komunikace]]|| Lucie Chroustová
 
|-
 
|-
|| ||  Informační ekonomika || ||  
+
||  [[Entropie v pojetí informační vědy]]|| Adéla Vandělíková
 
|-
 
|-
|| ||  informační politika || ||  
+
||  [[Shannonovo chápání informace]]|| Markéta Hirschová
 
|-
 
|-
|| ||  rozšiřování informací || ||  
+
||  [[Databáze EBSCOhost]]|| Václav Trunec
 
|-
 
|-
|| ||  Analýza informačních potřeb, analýza informačních požadavků || ||  
+
||  [[Databáze ProQuest]]|| Václav Trunec
 
|-
 
|-
|| ||  Uživatelská rozhraní a použitelnost || ||  
+
||  [[Přístupy k informační vědě]]|| Blanka Smejkalová
 
|-
 
|-
|}
 
  
=== Uživatelé, gramostnost a čtení ===
+
||  [[LIS - Library and Information Science]]|| Vitaly Minko
{| class="wikitable sortable" width="100%"
+
|-
 +
||  [[Historie informační vědy]]|| Marie Odehnalová
 +
|-
 +
||  [[Výzkumné metody]]|| Kamila Jenčová
 +
|-
 +
||  [[Informační cyklus]]|| Dana Kubátová
 +
|-
 +
||  [[Informační fond]]||Dana Kubátová
 +
|-
 +
||  [[Informace]]||Dana Kubátová
 +
|-
 +
||  [[Typy výzkumu v informační vědě]]|| Kamila Jenčová
 +
|-
 +
||  [[Operační výzkum]]|| Vitaly Minko
 +
|-
 +
||  [[Bibliometrie]]|| Gabriela Modřanská
 +
|-
 +
||  [[Informetrie]]|| Kristýna Berková
 +
|-
 +
||  [[Bradfordův zákon]]|| Václav Trunec
 +
|-
 +
||  [[Lotkův zákon]]|| Alena Šonková
 +
|-
 +
||  [[Zipfův zákon]]|| Hana Světelská
 +
|-
 +
||  [[Webometrie]]|| Jan Dobiášovský
 +
|-
 +
||  [[Scientometrie]]|| Dana Kubátová
 +
|-
 +
||  [[Kyberkultura]]|| Marie Odehnalová
 +
|-
 +
||  [[Povrchový a hluboký web]]|| Michaela Málková
 +
|-
 +
||  [[Informační požadavek ]]||Gabriela Modřanská
 +
|-
 +
||  [[Informační chování |editace Informační chování - Informační chování obecně]]|| Kamila Jenčová
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Shannonův a Weaverův model]]|| Lucie Chroustová
 
|-
 
|-
|| ||   Uživatelské studie || ||
+
|| [[Informační gramotnost]]|| - Kamila Jenčová
 
|-
 
|-
|| ||   Kategorie uživatelů: děti, mladiství, sociální skupiny || ||
+
|| [[Knihovny a informační instituce]]|| Michaela Málková
 
|-
 
|-
|| ||  příprava uživatelů , podpora , aktivity , vzdělávání || ||  
+
||  [[Kyberprostor]]|| Petra Martincová
 
|-
 
|-
|| ||  Gramotnost || ||  
+
||  [[Sociální sítě]]|| Petra Martincová
 
|-
 
|-
|| ||  čtení a vyprávění příběhů || ||  
+
||  [[Cenzura internetu]]|| Zuzana Fišerová
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Digital divide - digitální propast]]|| Markéta Hirschová
 
 
=== Knihovny jako fyzické sbírky ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[e-government]]|| Lenka Hřebejková
 
|-
 
|-
|| ||  světové knihovny || ||  
+
||  [[e-health]]|| Denisa Rainová
 
|-
 
|-
|| ||  národní knihovny || ||  
+
||  [[e-learning]]|| Lenka Hřebejková
 
|-
 
|-
|| ||  veřejné knihovny || ||  
+
||  [[Malware|Editace hesla Software - heslo Malware]]|| Lenka Hřebejková
 
|-
 
|-
|| ||  akademické knihovny || ||  
+
||  [[informační průmysl/Architektura informačního průmyslu]]|| Lucie Chroustová
 
|-
 
|-
|| ||  školní knihovny || ||  
+
||  [[Vliv informačních technologií na distribuci moci]]|| Alena Šonková
 
|-
 
|-
|| ||  knihovny státní správy || ||  
+
||  [[Norbert Wiener]]|| Kristýna Berková
 
|-
 
|-
|| ||  soukromé knihovny || ||  
+
||  [[Základní témata informační etiky]]|| Ema Juranová
 
|-
 
|-
|| ||  odborné knihovny || ||  
+
||  [[Kodexy informační etiky]]|| Ema Juranová
 
|-
 
|-
|| ||  vědecké knihovny || ||  
+
||  [[Etika informačního specialisty]]|| Alena Šonková
 
|-
 
|-
|| ||  technické knihovny || ||  
+
||  [[Příčiny informačního zahlcení]]|| Michaela Málková
 
|-
 
|-
|| ||  lékařské knihovny || ||  
+
||  [[Růst světové internetové populace]]|| Ladislav Svatoš
 
|-
 
|-
|| ||  archivy || ||  
+
||  [[Moorův zákon]]|| Michal Studničný
 
|-
 
|-
|| ||  muzea || || |-
+
||  [[Důsledky informačního zahlcení]]|| Michal Studničný
|}
 
 
 
=== vydavatelství /nakladatelství a legislativní otázky ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Povinný výtisk]]|| Ladislav Svatoš
 
|-
 
|-
|| ||  hromadné sdělovací prostředky || ||  
+
||  [[Historie kryptologie]]|| Kristýna Králová
 
|-
 
|-
|| ||  tisk, elektronické publikování, vysílání || ||  
+
||  [[Algoritmy kryptologie]]|| Michaela Málková
 
|-
 
|-
|| ||  knižní prodej || ||  
+
||  [[Asymetrická kryptologie]]|| Tereza Strnadová
 
|-
 
|-
|| ||  Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft || ||  
+
||  [[Moderní použití kryptologie]]|| Simona Kubisová
 
|-
 
|-
|| ||  Intelektuální svoboda || ||  
+
||  [[Vládou ovládaná kryptologie]]|| Václav Trunec
 
|-
 
|-
|| ||  cenzura || ||  
+
||  [[Zabezpečení dat]]|| Alžběta Kyslíková
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Bitcoin]]|| Alžběta Kyslíková
 
 
=== management ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Digitální stopa]]|| Tereza Strnadová
 
|-
 
|-
|| ||  spolupráce || ||  
+
||  [[Ohrožení dětí na internetu]]|| Ema Juranová
 
|-
 
|-
|| ||  marketing || ||  
+
||  [[Kyberšikana]]|| Zuzana Fišerová
 
|-
 
|-
|| ||  finance || ||  
+
||  [[Grooming]]|| Miloslav Linc
 
|-
 
|-
|| ||  public relations || ||  
+
||  [[Útoky s využitím sociálního inženýrství]]|| Miloslav Linc
 
|-
 
|-
|| ||  personální management || ||  
+
||  [[Městská knihovna v Praze|Editace hesla Veřejné knihovny - pojem Městská knihovna v Praze]]|| Miloslav Linc
 
|-
 
|-
|| ||  financování || ||  
+
|| [[Šest stupňů odloučení|Editace hesla sociální sítě - Šest stupňů odloučení]]|| Miloslav Linc
 
|-
 
|-
|| ||  místní státní správ || ||  
+
||  [[Sexting]]|| Denisa Rainová
 
|-
 
|-
|| ||  reorganizace || ||  
+
||  [[Sexting| Editace - přidání právních úprav]]||Jan Dobiášovský
 
|-
 
|-
|| || nečleněné autority || ||  
+
|| [[Definice a charakteristika HCI, vysvětlení základní terminologie - Lutfija Drastilová|Human-computer Interaction -editace]]|| Radka Planková
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Informační architektura]]|| Zuzana Fišerová
 
 
=== průmysl, povolání, vzdělání ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Použitelnost - Marie Hálová|Použitelnost webu - editace]]|| Radka Planková
 
|-
 
|-
|| ||  informační průmysl || ||  
+
||  [[Přístupnost webu]]|| Radka Planková
 
|-
 
|-
|| ||  softwarový průmysl || ||  
+
||  [[Citační analýza]]|| Adéla Vandělíková
 
|-
 
|-
|| ||  počítačový a telekomunikační průmysl || ||  
+
||  [[Citační rejstřík]]|| Tereza Strnadová
 
|-
 
|-
|| ||  organizace || ||  
+
||  [[Thomson Reuters (WOS)]]|| Hana Světelská
 
|-
 
|-
|| ||  zaměstanci || ||  
+
||  [[Scopus]]|| Petra Švarcová
 
|-
 
|-
|| ||  biografie || ||  
+
||  [[Scholar Google]]|| Kristýna Králová
 
|-
 
|-
|| ||  hlediska vzdělávacího plánu || ||  
+
||  [[Impakt faktor]]|| Jan Dobiášovský
 
|-
 
|-
|| ||  vzdělání || ||  
+
||  [[S. R. Ranganathan]]|| Jitka Pšeničková
 
|-
 
|-
|| ||  školení || ||  
+
||  [[H-index]]|| Alena Bezoušková
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Problémy citačních indexů]]|| Alena Šonková
 
 
=== Informační zdroje, podpora, kanály ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[PageRank]]|| Denisa Rainová
 
|-
 
|-
|| ||  časopisy, noviny || ||  
+
||  [[Hodnocení vědy v ČR]]|| Petra Švarcová
 
|-
 
|-
|| ||  šedá literatura || ||
+
|| [[Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací]]||Petra Švarcová  
 
|-
 
|-
|| ||  archivní materiály || ||  
+
||  [[Identifikátor DOI]]|| Marie Frojdová
 
|-
 
|-
|| ||  vzácné knihy a rukopisy || ||  
+
||  [[Crowdsourcing]]|| Marie Frojdová
 
|-
 
|-
|| ||  tištěné zdroje || ||  
+
||  [[Informační služby]]|| Gabriela Modřanská
 
|-
 
|-
|| ||  mikrofiše || ||  
+
||  [[Editace hesla Informační průmysl - pojem Databázové centrum]]|| Blanka Smejkalová
 
|-
 
|-
|| ||  netištěné zdroje || ||  
+
||  [[NCBI - Národní centrum bezpečnějšího internetu]]|| Gabriela Modřanská
 
|-
 
|-
|| ||  audiovizuální zdroje, multimediální zdroje || ||  
+
||  [[Citační manažery]]|| Denisa Rainová
 
|-
 
|-
|| ||  elektronické média || ||  
+
||  [[Citace PRO]]|| Jitka Pšeničková
 
|-
 
|-
|| ||  cd-rom || ||  
+
||  [[Mezinárodní desetinné třídění]]||Marie Odehnalová
 
|-
 
|-
|| ||  online zdroje || ||  
+
||  [[Melville Dewey a jeho přínos knihovnictví]]||Marie Odehnalová
 
|-
 
|-
|| ||  databáze a databázové sítě || ||  
+
||  [[Timothy Leary]]||Kristýna Berková
 
|-
 
|-
|| ||  opac || ||  
+
||  [[Kybernetika]]||Kristýna Berková
 
|-
 
|-
|| ||  elektronické časopisy || ||  
+
||  [[Kybernetika|Neurokybernetika a Biokybernetika - Přidání dvou podhesel]]||Ladislav Svatoš
 
|-
 
|-
|| ||  elektronické knihy || ||  
+
||  [[Kognitivní styl]]||Blanka Smejkalová
 
|-
 
|-
|| ||  elektronické zdroje || ||  
+
||  [[Editace hesla Informační průmysl - Národní knihovna ČR]]||Blanka Smejkalová
 
|-
 
|-
|| ||  webové stránky || ||  
+
||  [[Virtuální realita]]||Petra Martincová
 
|-
 
|-
|| ||  portály || ||  
+
||  [[Sociální média]]||Petra Martincová
 
|-
 
|-
|| ||  repozitáře || ||  
+
||  [[E-book]]||Jitka Pšeničková
 
|-
 
|-
|}
+
||[[E-book| Výhody a nevýhody - přidání celého hesla]]|| Ladislav Svatoš
 
 
=== Zpracování informací a informační servis ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Cyberstalking]]||Ema Juranová
 
|-
 
|-
|| ||  katalogizace, bibliografická kontrola || ||  
+
||  [[Základní rozdělení kryptologie]]||Kristýna Králová
 
|-
 
|-
|| ||  obsahová analýza || ||  
+
||  [[Informační potřeba]]||Hana Světelská
 
|-
 
|-
|| ||  jazkykový rejstřík, systémový rejsřík, rejstřík postupů || ||  
+
||  [[IP adresa]]||Pavel Smolek
 
|-
 
|-
|| ||  reprezentace znalostí || ||  
+
||  [[Hardware]]||Pavel Smolek
 
|-
 
|-
|| ||  datové a a metadatové struktury || ||  
+
||  [[Kyberpunk|Editace hesla Kyberkultura - pojem Kyberpunk]]||Simona Kubisová
 
|-
 
|-
|| ||  přenos informací, protokoly, formáty, techniky || ||  
+
||  [[Hackerství]]||Simona Kubisová
 
|-
 
|-
|| ||  prezentace informací: hypertext, hypermedi || ||  
+
||  [[Umělá inteligence|Editace hesla Kyberpunk - pojem Umělá inteligence]]||Simona Kubisová
 
|-
 
|-
|| || filtrování || ||
+
||[[Základní pojmy v kryptologii]]||Kristýna Králová
 
|-
 
|-
|| ||  referenční práce || ||  
+
||  [[Národní digitální knihovna]]||Pavel Smolek
 
|-
 
|-
|| ||  návrh, vývoj, implementace a údržba || ||  
+
||  [[Patent|Patenty]]||Zuzana Nejedlíková
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Dokument]]||Zuzana Nejedlíková
 
 
=== Technický servis v knihovnách, archívech a muzeích ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Ochranné známky|Ochranná známka]]||Zuzana Nejedlíková
 
|-
 
|-
|| ||  akvizice || ||  
+
||  [[PPC]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| ||  výběry || ||  
+
||  [[Facebook]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| ||  revize || ||  
+
||  [[Internet]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| ||  evidence || ||  
+
||  [[Byte – jednotky informace]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| ||  ochrana papíru || ||  
+
||  [[www]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| ||  digitalizace || ||  
+
||  [[Počítačová síť - internet]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| || ochrana digitálních dokumentů || ||  
+
||  [[Competitive intelligence]]||Hana Světelská
 +
|-
 +
|| [[Metadata]]||Michal Studničný
 
|-
 
|-
|| ||  výpůjčky || ||  
+
||  [[Steve Jobs]]||Michal Studničný
 
|-
 
|-
|| ||  dodávání dokumentů || ||  
+
||  [[Operační systém]]||Michal Studničný
 
|-
 
|-
|| ||  meziknihovní výpůjční služby || ||  
+
||  [[Embedded librarian]]||Denis Škopan
 
|-
 
|-
|| ||  výstavba knihoven || ||  
+
||  [[Makerspaces]]||Denis Škopan
 
|-
 
|-
|| ||  Centrum informačních zdrojů || ||  
+
||  [[Webinář]]||Denis Škopan
 
|-
 
|-
|| ||  knihovny, archivy a muzejní budovy || ||  
+
||  [[Webcast]]||Denis Škopan
 
|-
 
|-
|| ||  nábytek || ||  
+
||  [[Průmyslové vlastnictví]]||Zuzana Nejedlíková
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Bill Gates]]||Pavel Smolek
 
 
=== vozidla ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Steganografie]]||Tereza Strnadová
 
|-
 
|-
|| ||  architektura || ||  
+
||  [[Embedded librarian| Embedded librarian - úprava praktického využití, přidání grafů]]||Jan Dobiášovský
 
|-
 
|-
|| ||  plánování, design, stěhování || ||  
+
||  [[OCR]]||Zdeněk Lehocký
 
|-
 
|-
|| ||  bezpečnost, ochrana || ||  
+
||  [[WebArchiv]]||Zdeněk Lehocký
 
|-
 
|-
|| ||  Plánování pro případ katastrof a pohrom || ||  
+
||  [[SFX]]||Zdeněk Lehocký
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Elektronický podpis]]||Zdeněk Lehocký
 
 
=== informační technologie, knihovnické technologie ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Certifikační autorita]]||Zdeněk Lehocký
 
|-
 
|-
|| ||  telekomunikace || ||  
+
||  [[Selekční jazyky]]|| Zuzana Fišerová
 
|-
 
|-
|| ||  počítačová síť - internet, včetně www || ||  
+
||  [[Elektronické čtečky knih]]|| Jitka Pšeničková
 
|-
 
|-
|| || počítače || ||
+
|| [[Vannevar Bush]]||Tomáš Budín
 
|-
 
|-
|| ||  scanery || ||  
+
||  [[Automatizované zpracování jazyka]]||Tomáš Budín
 
|-
 
|-
|| ||  digitální fotoaparáty || ||  
+
||  [[Design služeb]]|| Radka Planková
 
|-
 
|-
|| ||  kopírovací stroje || ||  
+
||  [[Recenzní řízení]]|| Jiří Ludvíček
 
|-
 
|-
|| ||  počítačová a síťová bezpečnost || ||  
+
||  [[Open Access]]|| Jiří Ludvíček
 
|-
 
|-
|| ||  ověřování a přístup || ||  
+
||  [[Veřejný prostor]]|| Jiří Ludvíček
 
|-
 
|-
|| ||  software || ||  
+
||  [[Institucionální repozitář|Institucionální repozitář]]|| Jiří Ludvíček
 
|-
 
|-
|| ||  softwarové metodologie a inženýrské postupy || ||  
+
||  [[Operační systém|Aktualizace hesla Operační systém - doplnění]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 
|-
 
|-
|| ||  automatizované zpracování jazyka || ||  
+
||  [[Unix|Rozšíření hesla Operační systém - Unix]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 
|-
 
|-
|| ||  automatické vyhledávání textu || ||  
+
||  [[Linux|Rozšíření hesla Operační systém - Linux]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 
|-
 
|-
|| |systém pro řízení databází || ||  
+
|| [[Mac OS|Rozšíření hesla Operační systém - Mac OS]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 
|-
 
|-
|| ||  Objektově orientované systémy databází || ||  
+
||  [[Povrchový a hluboký web|Aktualizace hesla Povrchový a hluboký web - doplnění]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 +
 
 
|-
 
|-
|| ||  Inteligentí prostředky, inteligentní agenti || ||  
+
||  [[CrossRef]]|| Marie Frojdová
 
|-
 
|-
|| ||  knihovnické automatizované systémy, knihovnické software || ||  
+
||  [[Wikipedia]]|| Marek Pitaš
 
|-
 
|-
|| ||  opac, veřejně přístupné katalogy || ||  
+
||  [[Jiří Cejpek]]|| Marek Pitaš
 
|-
 
|-
|| ||  vyhledávače, vyhledávací nástroje || ||  
+
||  [[Instagram]]|| Marek Pitaš
 
|-
 
|-
|}
+
||  [[Paul Otlet]]|| Marek Pitaš

Aktuální verze z 13. 9. 2015, 15:28

Projekty

Státnicové otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
Východiska informační vědy a teorie informace Petra Kubálková
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) Jan Vlnas
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití Kristýna Fridrichová
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy Anna Pačesová
Právo a internet Zuzana Sommerová
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy Naďa Buchtová
HCI


informační technologie, knihovnické technologie

Heslo Student
Čtyři aspekty informace (Buckland) Markéta Hirschová
Muzejní knihovny Alena Bezoušková
Veřejné knihovny Alena Bezoušková
Lékařské knihovny Petra Švarcová
Počítačový virus Lenka Hřebejková
Sémantika a syntaxe informace Markéta Hirschová
Hierarchie Data → Informace → Znalost Blanka Smejkalová
Dvojtečkové třídění Alena Bezoušková
Syntaxe a sémantika komunikace Lucie Chroustová
Entropie v pojetí informační vědy Adéla Vandělíková
Shannonovo chápání informace Markéta Hirschová
Databáze EBSCOhost Václav Trunec
Databáze ProQuest Václav Trunec
Přístupy k informační vědě Blanka Smejkalová
LIS - Library and Information Science Vitaly Minko
Historie informační vědy Marie Odehnalová
Výzkumné metody Kamila Jenčová
Informační cyklus Dana Kubátová
Informační fond Dana Kubátová
Informace Dana Kubátová
Typy výzkumu v informační vědě Kamila Jenčová
Operační výzkum Vitaly Minko
Bibliometrie Gabriela Modřanská
Informetrie Kristýna Berková
Bradfordův zákon Václav Trunec
Lotkův zákon Alena Šonková
Zipfův zákon Hana Světelská
Webometrie Jan Dobiášovský
Scientometrie Dana Kubátová
Kyberkultura Marie Odehnalová
Povrchový a hluboký web Michaela Málková
Informační požadavek Gabriela Modřanská
editace Informační chování - Informační chování obecně Kamila Jenčová
Shannonův a Weaverův model Lucie Chroustová
Informační gramotnost - Kamila Jenčová
Knihovny a informační instituce Michaela Málková
Kyberprostor Petra Martincová
Sociální sítě Petra Martincová
Cenzura internetu Zuzana Fišerová
Digital divide - digitální propast Markéta Hirschová
e-government Lenka Hřebejková
e-health Denisa Rainová
e-learning Lenka Hřebejková
Editace hesla Software - heslo Malware Lenka Hřebejková
informační průmysl/Architektura informačního průmyslu Lucie Chroustová
Vliv informačních technologií na distribuci moci Alena Šonková
Norbert Wiener Kristýna Berková
Základní témata informační etiky Ema Juranová
Kodexy informační etiky Ema Juranová
Etika informačního specialisty Alena Šonková
Příčiny informačního zahlcení Michaela Málková
Růst světové internetové populace Ladislav Svatoš
Moorův zákon Michal Studničný
Důsledky informačního zahlcení Michal Studničný
Povinný výtisk Ladislav Svatoš
Historie kryptologie Kristýna Králová
Algoritmy kryptologie Michaela Málková
Asymetrická kryptologie Tereza Strnadová
Moderní použití kryptologie Simona Kubisová
Vládou ovládaná kryptologie Václav Trunec
Zabezpečení dat Alžběta Kyslíková
Bitcoin Alžběta Kyslíková
Digitální stopa Tereza Strnadová
Ohrožení dětí na internetu Ema Juranová
Kyberšikana Zuzana Fišerová
Grooming Miloslav Linc
Útoky s využitím sociálního inženýrství Miloslav Linc
Editace hesla Veřejné knihovny - pojem Městská knihovna v Praze Miloslav Linc
Editace hesla sociální sítě - Šest stupňů odloučení Miloslav Linc
Sexting Denisa Rainová
Editace - přidání právních úprav Jan Dobiášovský
Human-computer Interaction -editace Radka Planková
Informační architektura Zuzana Fišerová
Použitelnost webu - editace Radka Planková
Přístupnost webu Radka Planková
Citační analýza Adéla Vandělíková
Citační rejstřík Tereza Strnadová
Thomson Reuters (WOS) Hana Světelská
Scopus Petra Švarcová
Scholar Google Kristýna Králová
Impakt faktor Jan Dobiášovský
S. R. Ranganathan Jitka Pšeničková
H-index Alena Bezoušková
Problémy citačních indexů Alena Šonková
PageRank Denisa Rainová
Hodnocení vědy v ČR Petra Švarcová
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Petra Švarcová
Identifikátor DOI Marie Frojdová
Crowdsourcing Marie Frojdová
Informační služby Gabriela Modřanská
Editace hesla Informační průmysl - pojem Databázové centrum Blanka Smejkalová
NCBI - Národní centrum bezpečnějšího internetu Gabriela Modřanská
Citační manažery Denisa Rainová
Citace PRO Jitka Pšeničková
Mezinárodní desetinné třídění Marie Odehnalová
Melville Dewey a jeho přínos knihovnictví Marie Odehnalová
Timothy Leary Kristýna Berková
Kybernetika Kristýna Berková
Neurokybernetika a Biokybernetika - Přidání dvou podhesel Ladislav Svatoš
Kognitivní styl Blanka Smejkalová
Editace hesla Informační průmysl - Národní knihovna ČR Blanka Smejkalová
Virtuální realita Petra Martincová
Sociální média Petra Martincová
E-book Jitka Pšeničková
Výhody a nevýhody - přidání celého hesla Ladislav Svatoš
Cyberstalking Ema Juranová
Základní rozdělení kryptologie Kristýna Králová
Informační potřeba Hana Světelská
IP adresa Pavel Smolek
Hardware Pavel Smolek
Editace hesla Kyberkultura - pojem Kyberpunk Simona Kubisová
Hackerství Simona Kubisová
Editace hesla Kyberpunk - pojem Umělá inteligence Simona Kubisová
Základní pojmy v kryptologii Kristýna Králová
Národní digitální knihovna Pavel Smolek
Patenty Zuzana Nejedlíková
Dokument Zuzana Nejedlíková
Ochranná známka Zuzana Nejedlíková
PPC Josef Klouda
Facebook Josef Klouda
Internet Josef Klouda
Byte – jednotky informace Josef Klouda
www Josef Klouda
Počítačová síť - internet Josef Klouda
Competitive intelligence Hana Světelská
Metadata Michal Studničný
Steve Jobs Michal Studničný
Operační systém Michal Studničný
Embedded librarian Denis Škopan
Makerspaces Denis Škopan
Webinář Denis Škopan
Webcast Denis Škopan
Průmyslové vlastnictví Zuzana Nejedlíková
Bill Gates Pavel Smolek
Steganografie Tereza Strnadová
Embedded librarian - úprava praktického využití, přidání grafů Jan Dobiášovský
OCR Zdeněk Lehocký
WebArchiv Zdeněk Lehocký
SFX Zdeněk Lehocký
Elektronický podpis Zdeněk Lehocký
Certifikační autorita Zdeněk Lehocký
Selekční jazyky Zuzana Fišerová
Elektronické čtečky knih Jitka Pšeničková
Vannevar Bush Tomáš Budín
Automatizované zpracování jazyka Tomáš Budín
Design služeb Radka Planková
Recenzní řízení Jiří Ludvíček
Open Access Jiří Ludvíček
Veřejný prostor Jiří Ludvíček
Institucionální repozitář Jiří Ludvíček
Aktualizace hesla Operační systém - doplnění Holdy-Kurth Mouyabi
Rozšíření hesla Operační systém - Unix Holdy-Kurth Mouyabi
Rozšíření hesla Operační systém - Linux Holdy-Kurth Mouyabi
Rozšíření hesla Operační systém - Mac OS Holdy-Kurth Mouyabi
Aktualizace hesla Povrchový a hluboký web - doplnění Holdy-Kurth Mouyabi
CrossRef Marie Frojdová
Wikipedia Marek Pitaš
Jiří Cejpek Marek Pitaš
Instagram Marek Pitaš
Paul Otlet Marek Pitaš