Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 320 mezilehlých verzí od 84 dalších uživatelů.)
Řádek 6: Řádek 6:
 
|-
 
|-
  
|| ||  [[Východiska informační vědy a teorie informace ]] || ||  
+
|| ||  [[Východiska informační vědy a teorie informace ]] || Petra Kubálková ||  
 
|-
 
|-
|| ||  [[Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií]] || ||  
+
|| ||  [[Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií]] ([[Informační etika]], [[Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)]]) || Jan Vlnas ||  
 
|-
 
|-
|| ||  [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace ]] || ||  
+
|| ||  [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace ]] || ||
 
|-
 
|-
 
|| ||  [[Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR  ]] || ||  
 
|| ||  [[Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR  ]] || ||  
 
|-
 
|-
|| ||  [[Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití  ]] || ||  
+
|| ||  [[Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití  ]] || Kristýna Fridrichová ||  
 
|-
 
|-
|| ||  [[Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy  ]] || ||  
+
|| ||  [[Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy  ]] ||Anna Pačesová ||  
 
|-
 
|-
|| ||  [[Právo a internet  ]] || ||  
+
|| ||  [[Právo a internet  ]] ||Zuzana Sommerová ||  
 
|-
 
|-
|| ||  [[Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy ]] || ||  
+
|| ||  [[Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy ]] || Naďa Buchtová ||  
 
|-
 
|-
 
|| ||  [[HCI ]] || ||  
 
|| ||  [[HCI ]] || ||  
Řádek 26: Řádek 26:
 
|}
 
|}
  
==Hesla dle klasifikace JITA Classification Schema==
+
 
=== Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací ===
+
 
 +
=== informační technologie, knihovnické technologie ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
! Heslo !! Student  
 
|-
 
|-
|| ||  [[Knihovnictví a informační věda jako oblast]] || ||
+
||   [[Čtyři aspekty informace (Buckland)]]|| Markéta Hirschová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Informační teorie a teorie knihovnictví]] || ||
+
||   [[Muzejní knihovny]]|| Alena Bezoušková
 
|-
 
|-
|| ||  [[Vztah knihovnictví a informační vědy s dalšími obory]] || ||
+
||   [[Veřejné knihovny]]|| Alena Bezoušková
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Lékařské knihovny]]|| Petra Švarcová
=== Využívání informací, sociologické aspekty ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Počítačový virus]]|| Lenka Hřebejková
 
|-
 
|-
|| ||  [[Použití a vliv informací (Knihovnictví a IS)|Použití a vliv informací]] || ||
+
||   [[Sémantika a syntaxe informace]] || Markéta Hirschová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Bibliometrické metody]] || ||
+
||   [[Hierarchie Data → Informace → Znalost]]|| Blanka Smejkalová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Informace a společnost]] || ||
+
||   [[Dvojtečkové třídění]]|| Alena Bezoušková
 
|-
 
|-
|| ||  [[Informační společnost]] ||Karolína Cisáriková ||
+
||  [[Syntaxe a sémantika komunikace]]|| Lucie Chroustová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Informační ekonomika]] || ||
+
||  [[Entropie v pojetí informační vědy]]|| Adéla Vandělíková
 
|-
 
|-
|| ||  [[Informační politika]] || ||
+
||  [[Shannonovo chápání informace]]|| Markéta Hirschová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Rozšiřování informací]] || ||
+
||  [[Databáze EBSCOhost]]|| Václav Trunec
 
|-
 
|-
|| ||  [[Analýza informačních potřeb]], [[analýza informačních požadavků]] || ||
+
||  [[Databáze ProQuest]]|| Václav Trunec
 
|-
 
|-
|| ||  [[Uživatelská rozhraní a použitelnost]] || ||
+
||  [[Přístupy k informační vědě]]|| Blanka Smejkalová
 
|-
 
|-
|}
 
  
=== Uživatelé, gramotnost a čtení ===
+
||  [[LIS - Library and Information Science]]|| Vitaly Minko
{| class="wikitable sortable" width="100%"
+
|-
 +
||  [[Historie informační vědy]]|| Marie Odehnalová
 +
|-
 +
||  [[Výzkumné metody]]|| Kamila Jenčová
 +
|-
 +
||  [[Informační cyklus]]|| Dana Kubátová
 +
|-
 +
||  [[Informační fond]]||Dana Kubátová
 +
|-
 +
||  [[Informace]]||Dana Kubátová
 +
|-
 +
||  [[Typy výzkumu v informační vědě]]|| Kamila Jenčová
 +
|-
 +
||  [[Operační výzkum]]|| Vitaly Minko
 +
|-
 +
||  [[Bibliometrie]]|| Gabriela Modřanská
 +
|-
 +
||  [[Informetrie]]|| Kristýna Berková
 +
|-
 +
||  [[Bradfordův zákon]]|| Václav Trunec
 +
|-
 +
||  [[Lotkův zákon]]|| Alena Šonková
 +
|-
 +
||  [[Zipfův zákon]]|| Hana Světelská
 +
|-
 +
||  [[Webometrie]]|| Jan Dobiášovský
 +
|-
 +
||  [[Scientometrie]]|| Dana Kubátová
 +
|-
 +
||  [[Kyberkultura]]|| Marie Odehnalová
 +
|-
 +
||  [[Povrchový a hluboký web]]|| Michaela Málková
 +
|-
 +
||  [[Informační požadavek ]]||Gabriela Modřanská
 +
|-
 +
||  [[Informační chování |editace Informační chování - Informační chování obecně]]|| Kamila Jenčová
 +
|-
 +
||  [[Shannonův a Weaverův model]]|| Lucie Chroustová
 +
|-
 +
||  [[Informační gramotnost]]|| - Kamila Jenčová
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Knihovny a informační instituce]]|| Michaela Málková
 
|-
 
|-
|| ||  [[Uživatelské studie (Knihovnictví a IS)|Uživatelské studie]] || ||
+
|| [[Kyberprostor]]|| Petra Martincová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Kategorie uživatelů (Knihovnictví a IS)|Kategorie uživatelů: děti, mladiství, sociální skupiny]] ||Adéla Krčková ||
+
|| [[Sociální sítě]]|| Petra Martincová
 
|-
 
|-
|| ||  Příprava uživatelů, podpora, aktivity, vzdělávání || ||  
+
||  [[Cenzura internetu]]|| Zuzana Fišerová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Gramotnost (Knihovnictví a IS)|Gramotnost]] || Kristýna Fousková ||
+
||  [[Digital divide - digitální propast]]|| Markéta Hirschová
 
|-
 
|-
|| ||  [[Čtení a vyprávění příběhů]] || Mária Kadučáková ||
+
||  [[e-government]]|| Lenka Hřebejková
 
|-
 
|-
|| ||  [[Biblioterapie (Knihovnictví a IS)|Biblioterapie]] || Tereza Hrychová ||
+
||  [[e-health]]|| Denisa Rainová
|-}
 
 
 
=== Knihovny jako fyzické sbírky ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[e-learning]]|| Lenka Hřebejková
 
|-
 
|-
|| ||  světové knihovny || ||  
+
||  [[Malware|Editace hesla Software - heslo Malware]]|| Lenka Hřebejková
 
|-
 
|-
|| ||  národní knihovny || ||  
+
||  [[informační průmysl/Architektura informačního průmyslu]]|| Lucie Chroustová
 
|-
 
|-
|| ||  veřejné knihovny || ||  
+
||  [[Vliv informačních technologií na distribuci moci]]|| Alena Šonková
 
|-
 
|-
|| ||  akademické knihovny || ||  
+
||  [[Norbert Wiener]]|| Kristýna Berková
 
|-
 
|-
|| ||  školní knihovny || Petra Šicová ||  
+
||  [[Základní témata informační etiky]]|| Ema Juranová
 
|-
 
|-
|| ||  knihovny státní správy || ||  
+
||  [[Kodexy informační etiky]]|| Ema Juranová
 
|-
 
|-
|| ||  soukromé knihovny || ||  
+
||  [[Etika informačního specialisty]]|| Alena Šonková
 
|-
 
|-
|| ||  odborné knihovny || ||  
+
||  [[Příčiny informačního zahlcení]]|| Michaela Málková
 
|-
 
|-
|| ||  vědecké knihovny || ||  
+
||  [[Růst světové internetové populace]]|| Ladislav Svatoš
 
|-
 
|-
|| ||  technické knihovny || Kristýna Fridrichová ||  
+
||  [[Moorův zákon]]|| Michal Studničný
 
|-
 
|-
|| ||  lékařské knihovny || ||  
+
||  [[Důsledky informačního zahlcení]]|| Michal Studničný
 
|-
 
|-
|| ||  archivy || Barbora Obstová||  
+
||  [[Povinný výtisk]]|| Ladislav Svatoš
 
|-
 
|-
|| ||  muzea || || |-
+
||  [[Historie kryptologie]]|| Kristýna Králová
|}
 
 
 
=== vydavatelství /nakladatelství a legislativní otázky ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Algoritmy kryptologie]]|| Michaela Málková
 
|-
 
|-
|| ||  hromadné sdělovací prostředky ||Jan Sadílek ||  
+
||  [[Asymetrická kryptologie]]|| Tereza Strnadová
 
|-
 
|-
|| ||  tisk, elektronické publikování, vysílání || ||  
+
||  [[Moderní použití kryptologie]]|| Simona Kubisová
 
|-
 
|-
|| ||  knižní prodej || ||  
+
||  [[Vládou ovládaná kryptologie]]|| Václav Trunec
 
|-
 
|-
|| ||  Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft || Věnceslava Zellerová||  
+
||  [[Zabezpečení dat]]|| Alžběta Kyslíková
 
|-
 
|-
|| ||  Intelektuální svoboda || ||  
+
||  [[Bitcoin]]|| Alžběta Kyslíková
 
|-
 
|-
|| ||  cenzura || Jana Nowaková ||  
+
||  [[Digitální stopa]]|| Tereza Strnadová
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Ohrožení dětí na internetu]]|| Ema Juranová
 
 
=== management ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Kyberšikana]]|| Zuzana Fišerová
 
|-
 
|-
|| ||  spolupráce || ||  
+
||  [[Grooming]]|| Miloslav Linc
 
|-
 
|-
|| ||  marketing || Tereza Bártová||  
+
||  [[Útoky s využitím sociálního inženýrství]]|| Miloslav Linc
 
|-
 
|-
|| ||  finance || ||  
+
||  [[Městská knihovna v Praze|Editace hesla Veřejné knihovny - pojem Městská knihovna v Praze]]|| Miloslav Linc
 
|-
 
|-
|| ||  public relations || Zita Kadlecová ||  
+
|| [[Šest stupňů odloučení|Editace hesla sociální sítě - Šest stupňů odloučení]]|| Miloslav Linc
 
|-
 
|-
|| ||  personální management ||  ||  
+
||  [[Sexting]]|| Denisa Rainová
 
|-
 
|-
|| ||  financování || ||  
+
||  [[Sexting| Editace - přidání právních úprav]]||Jan Dobiášovský
 
|-
 
|-
|| || místní státní správ || ||  
+
|| [[Definice a charakteristika HCI, vysvětlení základní terminologie - Lutfija Drastilová|Human-computer Interaction -editace]]|| Radka Planková
 
|-
 
|-
|| ||  reorganizace || ||  
+
||  [[Informační architektura]]|| Zuzana Fišerová
 
|-
 
|-
|| ||  nečleněné autority || ||  
+
||  [[Použitelnost - Marie Hálová|Použitelnost webu - editace]]|| Radka Planková
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Přístupnost webu]]|| Radka Planková
 
 
=== průmysl, povolání, vzdělání ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Citační analýza]]|| Adéla Vandělíková
 
|-
 
|-
|| ||  informační průmysl ||Pavla Hubálková ||  
+
||  [[Citační rejstřík]]|| Tereza Strnadová
 
|-
 
|-
|| ||  softwarový průmysl || ||  
+
||  [[Thomson Reuters (WOS)]]|| Hana Světelská
 
|-
 
|-
|| ||  počítačový a telekomunikační průmysl || ||  
+
||  [[Scopus]]|| Petra Švarcová
 
|-
 
|-
|| ||  organizace || ||  
+
||  [[Scholar Google]]|| Kristýna Králová
 
|-
 
|-
|| ||  zaměstanci || ||  
+
||  [[Impakt faktor]]|| Jan Dobiášovský
 
|-
 
|-
|| ||  biografie || ||  
+
||  [[S. R. Ranganathan]]|| Jitka Pšeničková
 
|-
 
|-
|| ||  hlediska vzdělávacího plánu || ||  
+
||  [[H-index]]|| Alena Bezoušková
 
|-
 
|-
|| ||  vzdělání || ||  
+
||  [[Problémy citačních indexů]]|| Alena Šonková
 
|-
 
|-
|| ||  školení || ||  
+
||  [[PageRank]]|| Denisa Rainová
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Hodnocení vědy v ČR]]|| Petra Švarcová
 
 
=== Informační zdroje, podpora, kanály ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací]]||Petra Švarcová 
 
|-
 
|-
|| ||  časopisy, noviny || ||  
+
||  [[Identifikátor DOI]]|| Marie Frojdová
 
|-
 
|-
|| ||  šedá literatura || Michaela Charvátová ||  
+
||  [[Crowdsourcing]]|| Marie Frojdová
 
|-
 
|-
|| ||  archivní materiály || ||  
+
||  [[Informační služby]]|| Gabriela Modřanská
 
|-
 
|-
|| ||  vzácné knihy a rukopisy || ||  
+
||  [[Editace hesla Informační průmysl - pojem Databázové centrum]]|| Blanka Smejkalová
 
|-
 
|-
|| ||  tištěné zdroje || ||  
+
||  [[NCBI - Národní centrum bezpečnějšího internetu]]|| Gabriela Modřanská
 
|-
 
|-
|| ||  mikrofiše || ||  
+
||  [[Citační manažery]]|| Denisa Rainová
 
|-
 
|-
|| ||  netištěné zdroje || ||  
+
||  [[Citace PRO]]|| Jitka Pšeničková
 
|-
 
|-
|| ||  audiovizuální zdroje, multimediální zdroje || ||  
+
||  [[Mezinárodní desetinné třídění]]||Marie Odehnalová
 
|-
 
|-
|| ||  elektronické média || ||  
+
||  [[Melville Dewey a jeho přínos knihovnictví]]||Marie Odehnalová
 
|-
 
|-
|| ||  cd-rom || Jindřich Pecinovský ||  
+
||  [[Timothy Leary]]||Kristýna Berková
 
|-
 
|-
|| ||  online zdroje || ||  
+
||  [[Kybernetika]]||Kristýna Berková
 
|-
 
|-
|| ||  databáze a databázové sítě || ||  
+
|| [[Kybernetika|Neurokybernetika a Biokybernetika - Přidání dvou podhesel]]||Ladislav Svatoš
 
|-
 
|-
|| ||  opac || ||  
+
||  [[Kognitivní styl]]||Blanka Smejkalová
 
|-
 
|-
|| ||  elektronické časopisy || ||  
+
||  [[Editace hesla Informační průmysl - Národní knihovna ČR]]||Blanka Smejkalová
 
|-
 
|-
|| ||  elektronické knihy || ||  
+
||  [[Virtuální realita]]||Petra Martincová
 
|-
 
|-
|| ||  elektronické zdroje || ||  
+
||  [[Sociální média]]||Petra Martincová
 
|-
 
|-
|| ||  webové stránky || ||  
+
||  [[E-book]]||Jitka Pšeničková
 
|-
 
|-
|| ||  portály || ||  
+
||[[E-book| Výhody a nevýhody - přidání celého hesla]]|| Ladislav Svatoš
 
|-
 
|-
|| ||  repozitáře || ||  
+
||  [[Cyberstalking]]||Ema Juranová
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Základní rozdělení kryptologie]]||Kristýna Králová
 
 
=== Zpracování informací a informační servis ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Informační potřeba]]||Hana Světelská
 
|-
 
|-
|| ||  katalogizace, bibliografická kontrola || ||  
+
||  [[IP adresa]]||Pavel Smolek
 
|-
 
|-
|| ||  obsahová analýza || ||  
+
||  [[Hardware]]||Pavel Smolek
 
|-
 
|-
|| ||  jazkykový rejstřík, systémový rejsřík, rejstřík postupů || ||  
+
||  [[Kyberpunk|Editace hesla Kyberkultura - pojem Kyberpunk]]||Simona Kubisová
 
|-
 
|-
|| ||  reprezentace znalostí || ||  
+
||  [[Hackerství]]||Simona Kubisová
 
|-
 
|-
|| ||  datové a a metadatové struktury || ||  
+
||  [[Umělá inteligence|Editace hesla Kyberpunk - pojem Umělá inteligence]]||Simona Kubisová
 
|-
 
|-
|| || přenos informací, protokoly, formáty, techniky || ||
+
||[[Základní pojmy v kryptologii]]||Kristýna Králová
 
|-
 
|-
|| ||  prezentace informací: hypertext, hypermedi || ||  
+
||  [[Národní digitální knihovna]]||Pavel Smolek
 
|-
 
|-
|| ||  filtrování || ||  
+
||  [[Patent|Patenty]]||Zuzana Nejedlíková
 
|-
 
|-
|| ||  referenční práce || ||  
+
||  [[Dokument]]||Zuzana Nejedlíková
 
|-
 
|-
|| ||  návrh, vývoj, implementace a údržba || ||  
+
||  [[Ochranné známky|Ochranná známka]]||Zuzana Nejedlíková
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[PPC]]||Josef Klouda
 
 
=== Technický servis v knihovnách, archívech a muzeích ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Facebook]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| ||  akvizice ||Lucie Königsmarková ||  
+
||  [[Internet]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| ||  výběry || ||  
+
||  [[Byte – jednotky informace]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| ||  revize || ||  
+
||  [[www]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| ||  evidence || ||  
+
||  [[Počítačová síť - internet]]||Josef Klouda
 
|-
 
|-
|| || ochrana papíru || ||  
+
||  [[Competitive intelligence]]||Hana Světelská
 +
|-
 +
|| [[Metadata]]||Michal Studničný
 
|-
 
|-
|| ||  digitalizace ||Natalie Ostráková ||  
+
||  [[Steve Jobs]]||Michal Studničný
 
|-
 
|-
|| ||  ochrana digitálních dokumentů || ||  
+
||  [[Operační systém]]||Michal Studničný
 
|-
 
|-
|| ||  výpůjčky || ||  
+
||  [[Embedded librarian]]||Denis Škopan
 
|-
 
|-
|| ||  dodávání dokumentů || ||  
+
||  [[Makerspaces]]||Denis Škopan
 
|-
 
|-
|| ||  meziknihovní výpůjční služby || Kristýna Mrázová||  
+
||  [[Webinář]]||Denis Škopan
 
|-
 
|-
|| ||  výstavba knihoven || ||  
+
||  [[Webcast]]||Denis Škopan
 
|-
 
|-
|| ||  Centrum informačních zdrojů || ||  
+
||  [[Průmyslové vlastnictví]]||Zuzana Nejedlíková
 
|-
 
|-
|| ||  knihovny, archivy a muzejní budovy || ||  
+
||  [[Bill Gates]]||Pavel Smolek
 
|-
 
|-
|| ||  nábytek || ||  
+
||  [[Steganografie]]||Tereza Strnadová
 
|-
 
|-
 
+
||  [[Embedded librarian| Embedded librarian - úprava praktického využití, přidání grafů]]||Jan Dobiášovský
|| ||  architektura || ||  
 
 
|-
 
|-
|| ||  plánování, design, stěhování || ||  
+
||  [[OCR]]||Zdeněk Lehocký
 
|-
 
|-
|| ||  bezpečnost, ochrana || ||  
+
||  [[WebArchiv]]||Zdeněk Lehocký
 
|-
 
|-
|| ||  Plánování pro případ katastrof a pohrom || ||  
+
||  [[SFX]]||Zdeněk Lehocký
 
|-
 
|-
|}
+
|| [[Elektronický podpis]]||Zdeněk Lehocký
 
 
=== informační technologie, knihovnické technologie ===
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 
 
|-
 
|-
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
+
||  [[Certifikační autorita]]||Zdeněk Lehocký
 
|-
 
|-
|| ||  telekomunikace || ||  
+
||  [[Selekční jazyky]]|| Zuzana Fišerová
 
|-
 
|-
|| ||  počítačová síť - internet, včetně www ||Pavel Klimunda ||  
+
||  [[Elektronické čtečky knih]]|| Jitka Pšeničková
 
|-
 
|-
|| || počítače || ||
+
|| [[Vannevar Bush]]||Tomáš Budín
 
|-
 
|-
|| ||  scanery || ||  
+
||  [[Automatizované zpracování jazyka]]||Tomáš Budín
 
|-
 
|-
|| ||  digitální fotoaparáty ||Martina Podhůrská ||  
+
||  [[Design služeb]]|| Radka Planková
 
|-
 
|-
|| ||  kopírovací stroje || ||  
+
||  [[Recenzní řízení]]|| Jiří Ludvíček
 
|-
 
|-
|| ||  počítačová a síťová bezpečnost || ||  
+
||  [[Open Access]]|| Jiří Ludvíček
 
|-
 
|-
|| ||  ověřování a přístup || ||  
+
||  [[Veřejný prostor]]|| Jiří Ludvíček
 
|-
 
|-
|| ||  software ||Zuzana Sommerová ||  
+
||  [[Institucionální repozitář|Institucionální repozitář]]|| Jiří Ludvíček
 
|-
 
|-
|| ||  softwarové metodologie a inženýrské postupy || ||  
+
||  [[Operační systém|Aktualizace hesla Operační systém - doplnění]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 
|-
 
|-
|| ||  automatizované zpracování jazyka || ||  
+
||  [[Unix|Rozšíření hesla Operační systém - Unix]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 
|-
 
|-
|| ||  automatické vyhledávání textu || ||  
+
||  [[Linux|Rozšíření hesla Operační systém - Linux]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 
|-
 
|-
|| |systém pro řízení databází || ||  
+
|| [[Mac OS|Rozšíření hesla Operační systém - Mac OS]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 
|-
 
|-
|| ||  Objektově orientované systémy databází || ||  
+
||  [[Povrchový a hluboký web|Aktualizace hesla Povrchový a hluboký web - doplnění]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 +
 
 
|-
 
|-
|| ||  Inteligentí prostředky, inteligentní agenti || Daria Roik ||  
+
||  [[CrossRef]]|| Marie Frojdová
 
|-
 
|-
|| ||  knihovnické automatizované systémy, knihovnické software ||Zuzana Burkertová ||  
+
||  [[Wikipedia]]|| Marek Pitaš
 
|-
 
|-
|| ||  opac, veřejně přístupné katalogy ||Jaroslav Pleskot||  
+
||  [[Jiří Cejpek]]|| Marek Pitaš
 
|-
 
|-
|| ||  vyhledávače, vyhledávací nástroje || ||  
+
||  [[Instagram]]|| Marek Pitaš
 
|-
 
|-
|}
+
||  [[Paul Otlet]]|| Marek Pitaš

Aktuální verze z 13. 9. 2015, 14:28

Projekty

Státnicové otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
Východiska informační vědy a teorie informace Petra Kubálková
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) Jan Vlnas
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití Kristýna Fridrichová
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy Anna Pačesová
Právo a internet Zuzana Sommerová
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy Naďa Buchtová
HCI


informační technologie, knihovnické technologie

Heslo Student
Čtyři aspekty informace (Buckland) Markéta Hirschová
Muzejní knihovny Alena Bezoušková
Veřejné knihovny Alena Bezoušková
Lékařské knihovny Petra Švarcová
Počítačový virus Lenka Hřebejková
Sémantika a syntaxe informace Markéta Hirschová
Hierarchie Data → Informace → Znalost Blanka Smejkalová
Dvojtečkové třídění Alena Bezoušková
Syntaxe a sémantika komunikace Lucie Chroustová
Entropie v pojetí informační vědy Adéla Vandělíková
Shannonovo chápání informace Markéta Hirschová
Databáze EBSCOhost Václav Trunec
Databáze ProQuest Václav Trunec
Přístupy k informační vědě Blanka Smejkalová
LIS - Library and Information Science Vitaly Minko
Historie informační vědy Marie Odehnalová
Výzkumné metody Kamila Jenčová
Informační cyklus Dana Kubátová
Informační fond Dana Kubátová
Informace Dana Kubátová
Typy výzkumu v informační vědě Kamila Jenčová
Operační výzkum Vitaly Minko
Bibliometrie Gabriela Modřanská
Informetrie Kristýna Berková
Bradfordův zákon Václav Trunec
Lotkův zákon Alena Šonková
Zipfův zákon Hana Světelská
Webometrie Jan Dobiášovský
Scientometrie Dana Kubátová
Kyberkultura Marie Odehnalová
Povrchový a hluboký web Michaela Málková
Informační požadavek Gabriela Modřanská
editace Informační chování - Informační chování obecně Kamila Jenčová
Shannonův a Weaverův model Lucie Chroustová
Informační gramotnost - Kamila Jenčová
Knihovny a informační instituce Michaela Málková
Kyberprostor Petra Martincová
Sociální sítě Petra Martincová
Cenzura internetu Zuzana Fišerová
Digital divide - digitální propast Markéta Hirschová
e-government Lenka Hřebejková
e-health Denisa Rainová
e-learning Lenka Hřebejková
Editace hesla Software - heslo Malware Lenka Hřebejková
informační průmysl/Architektura informačního průmyslu Lucie Chroustová
Vliv informačních technologií na distribuci moci Alena Šonková
Norbert Wiener Kristýna Berková
Základní témata informační etiky Ema Juranová
Kodexy informační etiky Ema Juranová
Etika informačního specialisty Alena Šonková
Příčiny informačního zahlcení Michaela Málková
Růst světové internetové populace Ladislav Svatoš
Moorův zákon Michal Studničný
Důsledky informačního zahlcení Michal Studničný
Povinný výtisk Ladislav Svatoš
Historie kryptologie Kristýna Králová
Algoritmy kryptologie Michaela Málková
Asymetrická kryptologie Tereza Strnadová
Moderní použití kryptologie Simona Kubisová
Vládou ovládaná kryptologie Václav Trunec
Zabezpečení dat Alžběta Kyslíková
Bitcoin Alžběta Kyslíková
Digitální stopa Tereza Strnadová
Ohrožení dětí na internetu Ema Juranová
Kyberšikana Zuzana Fišerová
Grooming Miloslav Linc
Útoky s využitím sociálního inženýrství Miloslav Linc
Editace hesla Veřejné knihovny - pojem Městská knihovna v Praze Miloslav Linc
Editace hesla sociální sítě - Šest stupňů odloučení Miloslav Linc
Sexting Denisa Rainová
Editace - přidání právních úprav Jan Dobiášovský
Human-computer Interaction -editace Radka Planková
Informační architektura Zuzana Fišerová
Použitelnost webu - editace Radka Planková
Přístupnost webu Radka Planková
Citační analýza Adéla Vandělíková
Citační rejstřík Tereza Strnadová
Thomson Reuters (WOS) Hana Světelská
Scopus Petra Švarcová
Scholar Google Kristýna Králová
Impakt faktor Jan Dobiášovský
S. R. Ranganathan Jitka Pšeničková
H-index Alena Bezoušková
Problémy citačních indexů Alena Šonková
PageRank Denisa Rainová
Hodnocení vědy v ČR Petra Švarcová
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Petra Švarcová
Identifikátor DOI Marie Frojdová
Crowdsourcing Marie Frojdová
Informační služby Gabriela Modřanská
Editace hesla Informační průmysl - pojem Databázové centrum Blanka Smejkalová
NCBI - Národní centrum bezpečnějšího internetu Gabriela Modřanská
Citační manažery Denisa Rainová
Citace PRO Jitka Pšeničková
Mezinárodní desetinné třídění Marie Odehnalová
Melville Dewey a jeho přínos knihovnictví Marie Odehnalová
Timothy Leary Kristýna Berková
Kybernetika Kristýna Berková
Neurokybernetika a Biokybernetika - Přidání dvou podhesel Ladislav Svatoš
Kognitivní styl Blanka Smejkalová
Editace hesla Informační průmysl - Národní knihovna ČR Blanka Smejkalová
Virtuální realita Petra Martincová
Sociální média Petra Martincová
E-book Jitka Pšeničková
Výhody a nevýhody - přidání celého hesla Ladislav Svatoš
Cyberstalking Ema Juranová
Základní rozdělení kryptologie Kristýna Králová
Informační potřeba Hana Světelská
IP adresa Pavel Smolek
Hardware Pavel Smolek
Editace hesla Kyberkultura - pojem Kyberpunk Simona Kubisová
Hackerství Simona Kubisová
Editace hesla Kyberpunk - pojem Umělá inteligence Simona Kubisová
Základní pojmy v kryptologii Kristýna Králová
Národní digitální knihovna Pavel Smolek
Patenty Zuzana Nejedlíková
Dokument Zuzana Nejedlíková
Ochranná známka Zuzana Nejedlíková
PPC Josef Klouda
Facebook Josef Klouda
Internet Josef Klouda
Byte – jednotky informace Josef Klouda
www Josef Klouda
Počítačová síť - internet Josef Klouda
Competitive intelligence Hana Světelská
Metadata Michal Studničný
Steve Jobs Michal Studničný
Operační systém Michal Studničný
Embedded librarian Denis Škopan
Makerspaces Denis Škopan
Webinář Denis Škopan
Webcast Denis Škopan
Průmyslové vlastnictví Zuzana Nejedlíková
Bill Gates Pavel Smolek
Steganografie Tereza Strnadová
Embedded librarian - úprava praktického využití, přidání grafů Jan Dobiášovský
OCR Zdeněk Lehocký
WebArchiv Zdeněk Lehocký
SFX Zdeněk Lehocký
Elektronický podpis Zdeněk Lehocký
Certifikační autorita Zdeněk Lehocký
Selekční jazyky Zuzana Fišerová
Elektronické čtečky knih Jitka Pšeničková
Vannevar Bush Tomáš Budín
Automatizované zpracování jazyka Tomáš Budín
Design služeb Radka Planková
Recenzní řízení Jiří Ludvíček
Open Access Jiří Ludvíček
Veřejný prostor Jiří Ludvíček
Institucionální repozitář Jiří Ludvíček
Aktualizace hesla Operační systém - doplnění Holdy-Kurth Mouyabi
Rozšíření hesla Operační systém - Unix Holdy-Kurth Mouyabi
Rozšíření hesla Operační systém - Linux Holdy-Kurth Mouyabi
Rozšíření hesla Operační systém - Mac OS Holdy-Kurth Mouyabi
Aktualizace hesla Povrchový a hluboký web - doplnění Holdy-Kurth Mouyabi
CrossRef Marie Frojdová
Wikipedia Marek Pitaš
Jiří Cejpek Marek Pitaš
Instagram Marek Pitaš
Paul Otlet Marek Pitaš