Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí

m (oprava odkazu na projekty)
m (tabulky)
Řádek 1: Řádek 1:
 
'''→ [[Portál:Projekty|Projekty]]'''
 
'''→ [[Portál:Projekty|Projekty]]'''
  
# Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací
+
=== Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací ===
## Knihovnictví a informační věda jako oblast
+
{| class="wikitable sortable" width="100%"
## Informační teorie a teorie knihovnictví
+
|-
## Vztah knihovnictví a informační vědy s dalšími obory
+
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
# Information use and sociology of information.
+
|-
## Použití a vliv informací
+
|| ||  Knihovnictví a informační věda jako oblast || ||
## Bibliometrické metody
+
|-
## Informace a společnost
+
|| ||  Informační teorie a teorie knihovnictví || ||
## Informační společnost
+
|-
## Informační ekonomika
+
|| ||  Vztah knihovnictví a informační vědy s dalšími obory || ||
## informační politika
+
|-
## rozšiřování informací
+
|}
## Analýza informačních potřeb, analýza informačních požadavků
+
=== Information use and sociology of information ===
## Uživatelská rozhraní a použitelnost
+
{| class="wikitable sortable" width="100%"
# Uživatelé, gramostnost a čtení
+
|-
## Uživatelské studie
+
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
## Kategorie uživatelů: děti, mladiství, sociální skupiny
+
|-
## příprava uživatelů , podpora , aktivity , vzdělávání
+
|| ||  Použití a vliv informací || ||
## Gramotnost
+
|-
## čtení a vyprávění příběhů
+
|| ||  Bibliometrické metody || ||
# Knihovny jako fyzické sbírky
+
|-
## světové knihovny
+
|| ||  Informace a společnost || ||
## národní knihovny
+
|-
## veřejné knihovny
+
|| ||  Informační společnost || ||
## akademické knihovny
+
|-
## školní knihovny
+
|| ||  Informační ekonomika || ||
## knihovny státní správy
+
|-
## soukromé knihovny
+
|| ||  informační politika || ||
## odborné knihovny
+
|-
## vědecké knihovny
+
|| ||  rozšiřování informací || ||
## technické knihovny
+
|-
## lékařské knihovny
+
|| ||  Analýza informačních potřeb, analýza informačních požadavků || ||
## archivy
+
|-
## muzea
+
|| ||  Uživatelská rozhraní a použitelnost || ||
# vydavatelství /nakladatelství a legislativní otázky
+
|-
## hromadné sdělovací prostředky
+
|}
## tisk, elektronické publikování, vysílání
+
 
## knižní prodej
+
=== Uživatelé, gramostnost a čtení ===
## Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft
+
{| class="wikitable sortable" width="100%"
## Intelektuální svoboda
+
|-
## cenzura
+
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
# management
+
|-
## spolupráce
+
|| ||  Uživatelské studie || ||
## marketing
+
|-
## finance
+
|| ||  Kategorie uživatelů: děti, mladiství, sociální skupiny || ||
## public relations
+
|-
## personální management
+
|| ||  příprava uživatelů , podpora , aktivity , vzdělávání || ||
## financování
+
|-
## místní státní správ
+
|| ||  Gramotnost || ||
## reorganizace
+
|-
## nečleněné autority
+
|| ||  čtení a vyprávění příběhů || ||
# průmysl, povolání, vzdělání
+
|-
## informační průmysl
+
|}
## softwarový průmysl
+
 
## počítačový a telekomunikační průmysl
+
=== Knihovny jako fyzické sbírky ===
## organizace
+
{| class="wikitable sortable" width="100%"
## zaměstanci
+
|-
## biografie
+
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
## hlediska vzdělávacího plánu
+
|-
## vzdělání
+
|| ||  světové knihovny || ||
## školení
+
|-
# Informační zdroje, podpora, kanály
+
|| ||  národní knihovny || ||
## časopisy, noviny
+
|-
## šedá literatura
+
|| ||  veřejné knihovny || ||
## archivní materiály
+
|-
## vzácné knihy a rukopisy
+
|| ||  akademické knihovny || ||
## tištěné zdroje
+
|-
## mikrofiše
+
|| ||  školní knihovny || ||
## netištěné zdroje
+
|-
## audiovizuální zdroje, multimediální zdroje
+
|| ||  knihovny státní správy || ||
## elektronické média
+
|-
## cd-rom
+
|| ||  soukromé knihovny || ||
## online zdroje
+
|-
## databáze a databázové sítě
+
|| ||  odborné knihovny || ||
## opac
+
|-
## elektronické časopisy
+
|| ||  vědecké knihovny || ||
## elektronické knihy
+
|-
## elektronické zdroje
+
|| ||  technické knihovny || ||
## webové stránky
+
|-
## portály
+
|| ||  lékařské knihovny || ||
## repozitáře
+
|-
# Zpracování informací a informační servis
+
|| ||  archivy || ||
## katalogizace, bibliografická kontrola
+
|-
## obsahová analýza
+
|| ||  muzea || || |-
## jazkykový rejstřík, systémový rejsřík, rejstřík postupů
+
|}
## reprezentace znalostí
+
 
## datové a a metadatové struktury
+
=== vydavatelství /nakladatelství a legislativní otázky ===
## přenos informací, protokoly, formáty, techniky
+
{| class="wikitable sortable" width="100%"
## prezentace informací: hypertext, hypermedi
+
|-
## filtrování
+
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
## referenční práce
+
|-
## návrh, vývoj, implementace a údržba
+
|| ||  hromadné sdělovací prostředky || ||
# Technický servis v knihovnách, archívech a muzeích
+
|-
## akvizice
+
|| ||  tisk, elektronické publikování, vysílání || ||
## výběry
+
|-
## revize
+
|| ||  knižní prodej || ||
## evidence
+
|-
## ochrana papíru
+
|| ||  Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft || ||
## digitalizace
+
|-
## ochrana digitálních dokumentů
+
|| ||  Intelektuální svoboda || ||
## výpůjčky
+
|-
## dodávání dokumentů
+
|| ||  cenzura || ||
## meziknihovní výpůjční služby
+
|-
## výstavba knihoven
+
|}
## Centrum informačních zdrojů
+
 
## knihovny, archivy a muzejní budovy
+
=== management ===
## nábytek
+
{| class="wikitable sortable" width="100%"
# vozidla
+
|-
## architektura
+
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
## plánování, design, stěhování
+
|-
## bezpečnost, ochrana
+
|| ||  spolupráce || ||
## Plánování pro případ katastrof a pohrom
+
|-
# informační technologie, knihovnické technologie
+
|| ||  marketing || ||
## telekomunikace
+
|-
## počítačová síť - internet, včetně www
+
|| ||  finance || ||
## počítače
+
|-
## scanery
+
|| ||  public relations || ||
## digitální fotoaparáty
+
|-
## kopírovací stroje
+
|| ||  personální management || ||
## počítačová a síťová bezpečnost
+
|-
## ověřování a přístup
+
|| ||  financování || ||
## software
+
|-
## softwarové metodologie a inženýrské postupy
+
|| ||  místní státní správ || ||
## automatizované zpracování jazyka
+
|-
## automatické vyhledávání textu
+
|| ||  reorganizace || ||
## systém pro řízení databází
+
|-
## Objektově orientované systémy databází
+
|| ||  nečleněné autority || ||
## Inteligentí prostředky, inteligentní agenti
+
|-
## knihovnické automatizované systémy, knihovnické software
+
|}
## opac, veřejně přístupné katalogy
+
 
## vyhledávače, vyhledávací nástroje
+
=== průmysl, povolání, vzdělání ===
 +
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 +
|-
 +
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 +
|-
 +
|| ||  informační průmysl || ||
 +
|-
 +
|| ||  softwarový průmysl || ||
 +
|-
 +
|| ||  počítačový a telekomunikační průmysl || ||
 +
|-
 +
|| ||  organizace || ||
 +
|-
 +
|| ||  zaměstanci || ||
 +
|-
 +
|| ||  biografie || ||
 +
|-
 +
|| ||  hlediska vzdělávacího plánu || ||
 +
|-
 +
|| ||  vzdělání || ||
 +
|-
 +
|| ||  školení || ||
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=== Informační zdroje, podpora, kanály ===
 +
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 +
|-
 +
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 +
|-
 +
|| ||  časopisy, noviny || ||
 +
|-
 +
|| ||  šedá literatura || ||
 +
|-
 +
|| ||  archivní materiály || ||
 +
|-
 +
|| ||  vzácné knihy a rukopisy || ||
 +
|-
 +
|| ||  tištěné zdroje || ||
 +
|-
 +
|| ||  mikrofiše || ||
 +
|-
 +
|| ||  netištěné zdroje || ||
 +
|-
 +
|| ||  audiovizuální zdroje, multimediální zdroje || ||
 +
|-
 +
|| ||  elektronické média || ||
 +
|-
 +
|| ||  cd-rom || ||
 +
|-
 +
|| ||  online zdroje || ||
 +
|-
 +
|| ||  databáze a databázové sítě || ||
 +
|-
 +
|| ||  opac || ||
 +
|-
 +
|| ||  elektronické časopisy || ||
 +
|-
 +
|| ||  elektronické knihy || ||
 +
|-
 +
|| ||  elektronické zdroje || ||
 +
|-
 +
|| ||  webové stránky || ||
 +
|-
 +
|| ||  portály || ||
 +
|-
 +
|| ||  repozitáře || ||
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=== Zpracování informací a informační servis ===
 +
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 +
|-
 +
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 +
|-
 +
|| ||  katalogizace, bibliografická kontrola || ||
 +
|-
 +
|| ||  obsahová analýza || ||
 +
|-
 +
|| ||  jazkykový rejstřík, systémový rejsřík, rejstřík postupů || ||
 +
|-
 +
|| ||  reprezentace znalostí || ||
 +
|-
 +
|| ||  datové a a metadatové struktury || ||
 +
|-
 +
|| ||  přenos informací, protokoly, formáty, techniky || ||
 +
|-
 +
|| ||  prezentace informací: hypertext, hypermedi || ||
 +
|-
 +
|| ||  filtrování || ||
 +
|-
 +
|| ||  referenční práce || ||
 +
|-
 +
|| ||  návrh, vývoj, implementace a údržba || ||
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=== Technický servis v knihovnách, archívech a muzeích ===
 +
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 +
|-
 +
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 +
|-
 +
|| ||  akvizice || ||
 +
|-
 +
|| ||  výběry || ||
 +
|-
 +
|| ||  revize || ||
 +
|-
 +
|| ||  evidence || ||
 +
|-
 +
|| ||  ochrana papíru || ||
 +
|-
 +
|| ||  digitalizace || ||
 +
|-
 +
|| ||  ochrana digitálních dokumentů || ||
 +
|-
 +
|| ||  výpůjčky || ||
 +
|-
 +
|| ||  dodávání dokumentů || ||
 +
|-
 +
|| ||  meziknihovní výpůjční služby || ||
 +
|-
 +
|| ||  výstavba knihoven || ||
 +
|-
 +
|| ||  Centrum informačních zdrojů || ||
 +
|-
 +
|| ||  knihovny, archivy a muzejní budovy || ||
 +
|-
 +
|| ||  nábytek || ||
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=== vozidla ===
 +
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 +
|-
 +
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 +
|-
 +
|| ||  architektura || ||
 +
|-
 +
|| ||  plánování, design, stěhování || ||
 +
|-
 +
|| ||  bezpečnost, ochrana || ||
 +
|-
 +
|| ||  Plánování pro případ katastrof a pohrom || ||
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=== informační technologie, knihovnické technologie ===
 +
{| class="wikitable sortable" width="100%"
 +
|-
 +
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
 +
|-
 +
|| ||  telekomunikace || ||
 +
|-
 +
|| ||  počítačová síť - internet, včetně www || ||
 +
|-
 +
|| || počítače || ||
 +
|-
 +
|| ||  scanery || ||
 +
|-
 +
|| ||  digitální fotoaparáty || ||
 +
|-
 +
|| ||  kopírovací stroje || ||
 +
|-
 +
|| ||  počítačová a síťová bezpečnost || ||
 +
|-
 +
|| ||  ověřování a přístup || ||
 +
|-
 +
|| ||  software || ||
 +
|-
 +
|| ||  softwarové metodologie a inženýrské postupy || ||
 +
|-
 +
|| ||  automatizované zpracování jazyka || ||
 +
|-
 +
|| ||  automatické vyhledávání textu || ||
 +
|-
 +
|| ||  systém pro řízení databází || ||
 +
|-
 +
|| ||  Objektově orientované systémy databází || ||
 +
|-
 +
|| ||  Inteligentí prostředky, inteligentní agenti || ||
 +
|-
 +
|| ||  knihovnické automatizované systémy, knihovnické software || ||
 +
|-
 +
|| ||  opac, veřejně přístupné katalogy || ||
 +
|-
 +
|| ||  vyhledávače, vyhledávací nástroje || ||
 +
|-
 +
|}

Verze z 10. 2. 2014, 20:34

Projekty

Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací

Akademický rok Heslo Student Známka
Knihovnictví a informační věda jako oblast
Informační teorie a teorie knihovnictví
Vztah knihovnictví a informační vědy s dalšími obory

Information use and sociology of information

Akademický rok Heslo Student Známka
Použití a vliv informací
Bibliometrické metody
Informace a společnost
Informační společnost
Informační ekonomika
informační politika
rozšiřování informací
Analýza informačních potřeb, analýza informačních požadavků
Uživatelská rozhraní a použitelnost

Uživatelé, gramostnost a čtení

Akademický rok Heslo Student Známka
Uživatelské studie
Kategorie uživatelů: děti, mladiství, sociální skupiny
příprava uživatelů , podpora , aktivity , vzdělávání
Gramotnost
čtení a vyprávění příběhů

Knihovny jako fyzické sbírky

Akademický rok Heslo Student Známka
světové knihovny
národní knihovny
veřejné knihovny
akademické knihovny
školní knihovny
knihovny státní správy
soukromé knihovny
odborné knihovny
vědecké knihovny
technické knihovny
lékařské knihovny
archivy
muzea -

vydavatelství /nakladatelství a legislativní otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
hromadné sdělovací prostředky
tisk, elektronické publikování, vysílání
knižní prodej
Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft
Intelektuální svoboda
cenzura

management

Akademický rok Heslo Student Známka
spolupráce
marketing
finance
public relations
personální management
financování
místní státní správ
reorganizace
nečleněné autority

průmysl, povolání, vzdělání

Akademický rok Heslo Student Známka
informační průmysl
softwarový průmysl
počítačový a telekomunikační průmysl
organizace
zaměstanci
biografie
hlediska vzdělávacího plánu
vzdělání
školení

Informační zdroje, podpora, kanály

Akademický rok Heslo Student Známka
časopisy, noviny
šedá literatura
archivní materiály
vzácné knihy a rukopisy
tištěné zdroje
mikrofiše
netištěné zdroje
audiovizuální zdroje, multimediální zdroje
elektronické média
cd-rom
online zdroje
databáze a databázové sítě
opac
elektronické časopisy
elektronické knihy
elektronické zdroje
webové stránky
portály
repozitáře

Zpracování informací a informační servis

Akademický rok Heslo Student Známka
katalogizace, bibliografická kontrola
obsahová analýza
jazkykový rejstřík, systémový rejsřík, rejstřík postupů
reprezentace znalostí
datové a a metadatové struktury
přenos informací, protokoly, formáty, techniky
prezentace informací: hypertext, hypermedi
filtrování
referenční práce
návrh, vývoj, implementace a údržba

Technický servis v knihovnách, archívech a muzeích

Akademický rok Heslo Student Známka
akvizice
výběry
revize
evidence
ochrana papíru
digitalizace
ochrana digitálních dokumentů
výpůjčky
dodávání dokumentů
meziknihovní výpůjční služby
výstavba knihoven
Centrum informačních zdrojů
knihovny, archivy a muzejní budovy
nábytek

vozidla

Akademický rok Heslo Student Známka
architektura
plánování, design, stěhování
bezpečnost, ochrana
Plánování pro případ katastrof a pohrom

informační technologie, knihovnické technologie

Akademický rok Heslo Student Známka
telekomunikace
počítačová síť - internet, včetně www
počítače
scanery
digitální fotoaparáty
kopírovací stroje
počítačová a síťová bezpečnost
ověřování a přístup
software
softwarové metodologie a inženýrské postupy
automatizované zpracování jazyka
automatické vyhledávání textu
systém pro řízení databází
Objektově orientované systémy databází
Inteligentí prostředky, inteligentní agenti
knihovnické automatizované systémy, knihovnické software
opac, veřejně přístupné katalogy
vyhledávače, vyhledávací nástroje