Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí

Řádek 79: Řádek 79:
 
||  [[Kyberkultura]]||  
 
||  [[Kyberkultura]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Informační potřeba]]||  
+
||  [[Informační potřeba]]|| Michaela Málková
 
|-
 
|-
||  [[Informační požadavek ]]||  
+
||  [[Informační požadavek ]]||
 
|-
 
|-
 
||  [[Informační chování]]||  
 
||  [[Informační chování]]||  

Verze z 20. 10. 2014, 23:02

Projekty

Státnicové otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
Východiska informační vědy a teorie informace Petra Kubálková
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) Jan Vlnas
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití Kristýna Fridrichová
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy Anna Pačesová
Právo a internet Zuzana Sommerová
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy Naďa Buchtová
HCI


informační technologie, knihovnické technologie

Heslo Student
Čtyři aspekty informace (Buckland)
Sémantika a syntaxe informace
Hierarchie DATA– INFORMACE– ZNALOST
Komunikační schéma
Entropie v pojetí informační vědy
Shannonovo chápání informace
Základní deska počítače Václav Trunec
Přístupy k informační vědě
LIS - Library and Information Science
Historie informační vědy
Výzkumné metody
Informační cyklus
Typy výzkumu v informační vědě
Operační výzkum
Bibliometrie Simona Kubisová
Informetrie
Bradfordův zákon
Lotkův zákon
Zipfův zákon
Webometrie
Scientometrie
Kyberkultura
Informační potřeba Michaela Málková
Informační požadavek
Informační chování
Chování při hledání informací
Informační gramotnost
Knihovny a informační instituce Simona Kubisová
Kyberprostor
Sociální sítě
Cenzura internetu
Digital divide
e-government
e-health
e-learning
informační průmysl
Vliv informačních technologií na distribuci moci