Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí

Řádek 226: Řádek 226:
 
||  [[Informační potřeba]]||Hana Světelská
 
||  [[Informační potřeba]]||Hana Světelská
 
|-
 
|-
||  [[Informační instituce]]||Pavel Smolek
+
||  [[IP adresa]]||Pavel Smolek
 
|-
 
|-
||  [[Titulek hesla]]||jméno
+
||  [[Sociální síť]]||Pavel Smolek
 
|-
 
|-
 
||  [[Titulek hesla]]||jméno
 
||  [[Titulek hesla]]||jméno

Verze z 10. 1. 2015, 14:52

Projekty

Státnicové otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
Východiska informační vědy a teorie informace Petra Kubálková
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) Jan Vlnas
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití Kristýna Fridrichová
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy Anna Pačesová
Právo a internet Zuzana Sommerová
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy Naďa Buchtová
HCI


informační technologie, knihovnické technologie

Heslo Student
Čtyři aspekty informace (Buckland) Pavel Smolek
Sémantika a syntaxe informace Markéta Hirschová
Hierarchie DATA– INFORMACE– ZNALOST Blanka Smejkalová
Dvojtečkové třídění Alena Bezoušková
Komunikační schéma Lucie Chroustová
Entropie v pojetí informační vědy Adéla Vandělíková
Shannonovo chápání informace Markéta Hirschová
Databáze EBSCOhost Václav Trunec
Databáze ProQuest Václav Trunec
Přístupy k informační vědě Blanka Smejkalová
LIS - Library and Information Science Vitaly Minko
Historie informační vědy Marie Odehnalová
Výzkumné metody Kamila Jenčová
Informační cyklus Dana Kubátová
Typy výzkumu v informační vědě Kamila Jenčová
Operační výzkum Vitaly Minko
Bibliometrie Gabriela Modřanská
Informetrie Kristýna Berková
Bradfordův zákon Václav Trunec
Lotkův zákon Alena Šonková
Zipfův zákon Hana Světelská
Webometrie Jan Dobiášovský
Scientometrie Dana Kubátová
Kyberkultura Marie Odehnalová
Informační potřeba Michaela Málková
Informační požadavek Gabriela Modřanská
Informační chování Kamila Jenčová
Shannonův a Weaverův model Lucie Chroustová
Informační gramotnost Kamila Jenčová
Knihovny a informační instituce Simona Kubisová
Kyberprostor Petra Martincová
Sociální sítě Petra Martincová
Cenzura internetu Pavel Smolek
Digital divide Markéta Hirschová
e-government Lenka Hřebejková
e-health Denisa Rainová
e-learning Lenka Hřebejková
informační průmysl Lucie Chroustová
Vliv informačních technologií na distribuci moci Alena Šonková
Wienerovy etické principy Kristýna Berková
Základní témata informační etiky Ema Juranová
Kodexy informační etiky Ema Juranová
Etika informačního specialisty Alena Šonková
Příčiny informačního zahlcení Michaela Málková
Růst světové internetové populace Ladislav Svatoš
Moorův zákon Michal Studničný
Důsledky informačního zahlcení Michal Studničný
Web scale discovery services Ladislav Svatoš
Historie kryptologie Kristýna Králová
Algoritmy kryptologie Tereza Strnadová
Asymetrická kryptologie Tereza Strnadová
Moderní použití kryptologie Simona Kubisová
Vládou ovládaná kryptologie Václav Trunec
Zabezpečení dat Alžběta Kyslíková
Bitcoin Alžběta Kyslíková
Digitální stopa Tereza Strnadová
Útoky s využitím sociálního inženýrství Miloslav Linc
Ohrožení dětí na internetu Ema Juranová
Kyberšikana Zuzana Fišerová
Grooming Miloslav Linc
Sexting Denisa Rainová
Human–computer interaction Radka Planková
Informační architektura Zuzana Fišerová
Použitelnost webu Radka Planková
Přístupnost webu Radka Planková
Citační analýza Adéla Vandělíková
Citační rejstřík Tereza Strnadová
Thomson Reuters (WOS) Hana Světelská
Scopus Petra Švarcová
Scholar Google Kristýna Králová
Impakt faktor Jan Dobiášovský
S. R. Ranganathan Jitka Pšeničková
H-index Alena Bezoušková
Problémy citačních indexů Alena Šonková
PageRank Denisa Rainová
Hodnocení vědy v ČR Petra Švarcová
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Petra Švarcová
Identifikátor DOI Marie Frojdová
Crowdsourcing Marie Frojdová
Informační služby Gabriela Modřanská
Editace hesla Informační průmysl - pojem Databázové centrum Blanka Smejkalová
NCBI - Národní centrum bezpečnějšího internetu Gabriela Modřanská
Citační manažery Denisa Rainová
Citace PRO Jitka Pšeničková
Mezinárodní desetinné třídění Marie Odehnalová
Melville Dewey a jeho přínos knihovnictví Marie Odehnalová
Timothy Leary Kristýna Berková
Neurokybernetika Kristýna Berková
Kognitivní styl Blanka Smejkalová
Editace hesla Informační průmysl - Národní knihovna ČR Blanka Smejkalová
Virtuální identita Petra Martincová
Sociální média Petra Martincová
E-book Jitka Pšeničková
Cyberstalking Ema Juranová
Základní rozdělení kryptologie Kristýna Králová
Informační potřeba Hana Světelská
IP adresa Pavel Smolek
Sociální síť Pavel Smolek
Titulek hesla jméno