Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí

m ([alt-b])
Řádek 252: Řádek 252:
 
|| ||  dodávání dokumentů || ||  
 
|| ||  dodávání dokumentů || ||  
 
|-
 
|-
|| ||  meziknihovní výpůjční služby || ||  
+
|| ||  meziknihovní výpůjční služby || Kristýna Mrázová||  
 
|-
 
|-
 
|| ||  výstavba knihoven || ||  
 
|| ||  výstavba knihoven || ||  

Verze z 18. 4. 2014, 14:35

Projekty

Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací

Akademický rok Heslo Student Známka
Knihovnictví a informační věda jako oblast
Informační teorie a teorie knihovnictví
Vztah knihovnictví a informační vědy s dalšími obory

Information use and sociology of information

Akademický rok Heslo Student Známka
Použití a vliv informací
Bibliometrické metody
Informace a společnost
Informační společnost
Informační ekonomika
Informační politika
Rozšiřování informací
Analýza informačních potřeb, analýza informačních požadavků
Uživatelská rozhraní a použitelnost

Uživatelé, gramostnost a čtení

Knihovny jako fyzické sbírky

Akademický rok Heslo Student Známka
Uživatelské studie
Kategorie uživatelů: děti, mladiství, sociální skupiny Adéla Krčková
Příprava uživatelů, podpora, aktivity, vzdělávání
Gramotnost Kristýna Fousková
Čtení a vyprávění příběhů
Biblioterapie Tereza Hrychová
Akademický rok Heslo Student Známka
světové knihovny
národní knihovny
veřejné knihovny
akademické knihovny
školní knihovny Petra Šicová
knihovny státní správy
soukromé knihovny
odborné knihovny
vědecké knihovny
technické knihovny Kristýna Fridrichová
lékařské knihovny
archivy Barbora Obstová
muzea -

vydavatelství /nakladatelství a legislativní otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
hromadné sdělovací prostředky
tisk, elektronické publikování, vysílání
knižní prodej
Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft Věnceslava Zellerová
Intelektuální svoboda
cenzura Jana Nowaková

management

Akademický rok Heslo Student Známka
spolupráce
marketing Tereza Bártová
finance
public relations Zita Kadlecová
personální management
financování
místní státní správ
reorganizace
nečleněné autority

průmysl, povolání, vzdělání

Akademický rok Heslo Student Známka
informační průmysl Pavla Hubálková
softwarový průmysl
počítačový a telekomunikační průmysl
organizace
zaměstanci
biografie
hlediska vzdělávacího plánu
vzdělání
školení

Informační zdroje, podpora, kanály

Akademický rok Heslo Student Známka
časopisy, noviny
šedá literatura Michaela Charvátová
archivní materiály
vzácné knihy a rukopisy
tištěné zdroje
mikrofiše
netištěné zdroje
audiovizuální zdroje, multimediální zdroje
elektronické média
cd-rom
online zdroje
databáze a databázové sítě
opac
elektronické časopisy
elektronické knihy
elektronické zdroje
webové stránky
portály
repozitáře

Zpracování informací a informační servis

Akademický rok Heslo Student Známka
katalogizace, bibliografická kontrola
obsahová analýza
jazkykový rejstřík, systémový rejsřík, rejstřík postupů
reprezentace znalostí
datové a a metadatové struktury
přenos informací, protokoly, formáty, techniky
prezentace informací: hypertext, hypermedi
filtrování
referenční práce
návrh, vývoj, implementace a údržba

Technický servis v knihovnách, archívech a muzeích

Akademický rok Heslo Student Známka
akvizice
výběry
revize
evidence
ochrana papíru
digitalizace
ochrana digitálních dokumentů
výpůjčky
dodávání dokumentů
meziknihovní výpůjční služby Kristýna Mrázová
výstavba knihoven
Centrum informačních zdrojů
knihovny, archivy a muzejní budovy
nábytek


Akademický rok Heslo Student Známka
architektura
plánování, design, stěhování
bezpečnost, ochrana
Plánování pro případ katastrof a pohrom

informační technologie, knihovnické technologie

Akademický rok Heslo Student Známka
telekomunikace
počítačová síť - internet, včetně www Pavel Klimunda
počítače
scanery
digitální fotoaparáty Martina Podhůrská
kopírovací stroje
počítačová a síťová bezpečnost
ověřování a přístup
software Zuzana Sommerová
softwarové metodologie a inženýrské postupy
automatizované zpracování jazyka
automatické vyhledávání textu
systém pro řízení databází
Objektově orientované systémy databází
Inteligentí prostředky, inteligentní agenti
knihovnické automatizované systémy, knihovnické software Zuzana Burkertová
opac, veřejně přístupné katalogy Jaroslav Pleskot
vyhledávače, vyhledávací nástroje