Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí

Řádek 10: Řádek 10:
 
|| ||  [[Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií]] ([[Informační etika]], [[Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)]]) || Jan Vlnas ||  
 
|| ||  [[Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií]] ([[Informační etika]], [[Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)]]) || Jan Vlnas ||  
 
|-
 
|-
|| ||  [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace ]] || ||  
+
|| ||  [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace ]] || ||
 
|-
 
|-
 
|| ||  [[Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR  ]] || ||  
 
|| ||  [[Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR  ]] || ||  
Řádek 120: Řádek 120:
 
||  [[Základní témata informační etiky]]||  
 
||  [[Základní témata informační etiky]]||  
 
|-
 
|-
||  [[Kodexy informační etiky]]||  
+
||  [[Kodexy informační etiky]]|| Ema Juranová
 
|-
 
|-
 
||  [[Etika informačního specialisty]]||  
 
||  [[Etika informačního specialisty]]||  

Verze z 24. 11. 2014, 17:07

Projekty

Státnicové otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
Východiska informační vědy a teorie informace Petra Kubálková
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) Jan Vlnas
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití Kristýna Fridrichová
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy Anna Pačesová
Právo a internet Zuzana Sommerová
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy Naďa Buchtová
HCI


informační technologie, knihovnické technologie

Heslo Student
Čtyři aspekty informace (Buckland) Pavel Smolek
Sémantika a syntaxe informace Markéta Hirschová
Hierarchie DATA– INFORMACE– ZNALOST Blanka Smejkalová
Moorův zákon Alena Bezoušková
Dvojtečkové třídění Alena Bezoušková
Komunikační schéma Lucie Chroustová
Entropie v pojetí informační vědy Denisa Rainová
Shannonovo chápání informace Markéta Hirschová
Databáze EBSCOhost Václav Trunec
Databáze ProQuest Václav Trunec
Přístupy k informační vědě Blanka Smejkalová
LIS - Library and Information Science Vitaly Minko
Historie informační vědy Marie Odehnalová
Výzkumné metody Kamila Jenčová
Informační cyklus Dana Kubátová
Typy výzkumu v informační vědě Kamila Jenčová
Operační výzkum Vitaly Minko
Bibliometrie Simona Kubisová
Informetrie Gabriela Modřanská
Bradfordův zákon Michaela Málková
Lotkův zákon Kristýna Králová
Zipfův zákon Tereza Strnadová
Webometrie Jan Dobiášovský
Scientometrie Dana Kubátová
Kyberkultura Marie Odehnalová
Informační potřeba Michaela Málková
Informační požadavek Gabriela Modřanská
Informační chování Kamila Jenčová
Chování při hledání informací Lucie Chroustová
Informační gramotnost Kamila Jenčová
Knihovny a informační instituce Simona Kubisová
Kyberprostor Petra Martincová
Sociální sítě Petra Martincová
Cenzura internetu Pavel Smolek
Digital divide Markéta Hirschová
e-government Lenka Hřebejková
e-health Denisa Rainová
e-learning Lenka Hřebejková
informační průmysl Lucie Chroustová
Vliv informačních technologií na distribuci moci Petra Švarcová
Lékařské knihovny Petra Švarcová
Wienerovy etické principy
Základní témata informační etiky
Kodexy informační etiky Ema Juranová
Etika informačního specialisty
Příčiny informačního zahlcení
Růst světové internetové populace
Moorův zákon
Důsledky informačního zahlcení
Web scale discovery services
Historie kryptologie
Algoritmy kryptologie
Asymetrická kryptologie
Moderní použití kryptologie
Vládou ovládaná kryptologie
Zabezpečení dat
Digitální stopa
Útoky s využitím sociálního inženýrství
Ohrožení dětí na internetu
Kyberšikana Zuzana Fišerová
Grooming
Sexting
Human–computer interaction
Informační architektura Zuzana Fišerová
Použitelnost webu
Přístupnost webu
Citační analýza
Citační rejsřík
Thomson Reuters (WOS)
Scopus
Scholar Google
Impakt faktor
H-index
Problémy citačních indexů
Hodnocení vědy v ČR
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací