Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014)

Projekty

Státnicové otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
Východiska informační vědy a teorie informace
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy
Právo a internet Zuzana Sommerová
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy Naďa Buchtová
HCI

Hesla setříděná dle JITA Classification Schema

Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací

Akademický rok Heslo Student Známka
Knihovnictví a informační věda jako oblast
Informační teorie a teorie knihovnictví
Vztah knihovnictví a informační vědy s dalšími obory

Využívání informací, sociologické aspekty

Akademický rok Heslo Student Známka
Použití a vliv informací
Bibliometrické metody
Informace a společnost
Informační společnost Karolína Cisáriková
Informační ekonomika
Informační politika
Rozšiřování informací
Analýza informačních potřeb, analýza informačních požadavků
Uživatelská rozhraní a použitelnost Václav Sahula

Uživatelé, gramotnost a čtení

Akademický rok Heslo Student Známka
Kategorie uživatelů: děti, mladiství, sociální skupiny Adéla Krčková
Příprava uživatelů, podpora, aktivity, vzdělávání
Informační gramotnost Kristýna Fousková
Čtení a vyprávění příběhů Mária Kadučáková
Biblioterapie Tereza Hrychová

Knihovny jako fyzické sbírky

Akademický rok Heslo Student Známka
světové knihovny
národní knihovny
veřejné knihovny Romana Friessová
akademické knihovny
školní knihovny Petra Šicová
knihovny státní správy
soukromé knihovny
odborné knihovny
vědecké knihovny
technické knihovny Kristýna Fridrichová
lékařské knihovny
archivy Barbora Obstová
muzea -

Vydavatelství /nakladatelství a legislativní otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
hromadné sdělovací prostředky Jan Sadílek
tisk, elektronické publikování, vysílání
knižní prodej
Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft Věnceslava Zellerová
Intelektuální svoboda Simona Kutná
cenzura (na internetu) Jana Nowaková

Management

Akademický rok Heslo Student Známka
spolupráce
marketing Tereza Bártová
finance
public relations Zita Kadlecová
personální management
financování
místní státní správ
reorganizace
nečleněné autority

Průmysl, povolání, vzdělání

Akademický rok Heslo Student Známka
informační průmysl Pavla Hubálková
softwarový průmysl
počítačový a telekomunikační průmysl
organizace
zaměstanci
biografie
hlediska vzdělávacího plánu
vzdělání
školení

Informační zdroje, podpora, kanály

Akademický rok Heslo Student Známka
šedá literatura Michaela Charvátová
archivní materiály
vzácné knihy a rukopisy
tištěné zdroje
mikrofiše
netištěné zdroje
audiovizuální zdroje, multimediální zdroje Jindřich Pecinovský
opac Marek Čejka
elektronické časopisy
elektronické knihy
elektronické zdroje
repozitáře

Zpracování informací a informační servis

Akademický rok Heslo Student Známka
katalogizace, bibliografická kontrola
obsahová analýza
jazkykový rejstřík, systémový rejsřík, rejstřík postupů
reprezentace znalostí Matej Komín
datové a a metadatové struktury
přenos informací, protokoly, formáty, techniky
prezentace informací: hypertext, hypermedi
filtrování
referenční práce
návrh, vývoj, implementace a údržba

Technický servis v knihovnách, archívech a muzeích

Akademický rok Heslo Student Známka
akvizice Lucie Königsmarková
výběry
revize
evidence
ochrana papíru
digitalizace Natalie Ostráková
ochrana digitálních dokumentů Tereza Prchalová
výpůjčky
dodávání dokumentů
meziknihovní výpůjční služby Kristýna Mrázová
výstavba knihoven
Centrum informačních zdrojů
knihovny, archivy a muzejní budovy
nábytek
architektura
plánování, design, stěhování
bezpečnost, ochrana
Plánování pro případ katastrof a pohrom

informační technologie, knihovnické technologie

Akademický rok Heslo Student Známka
telekomunikace
počítačová síť - internet, včetně www Pavel Klimunda
počítače
scanery Vojtěch Hlavsa
digitální fotoaparáty Martina Podhůrská
kopírovací stroje
počítačová a síťová bezpečnost
ověřování a přístup
software
softwarové metodologie a inženýrské postupy Jan Vlnas
automatizované zpracování jazyka
automatické vyhledávání textu
systém pro řízení databází Martin Večeřa
Objektově orientované systémy databází
Inteligentí prostředky, inteligentní agenti Daria Roik
knihovnické automatizované systémy, knihovnické software Zuzana Burkertová
opac, veřejně přístupné katalogy Jaroslav Pleskot
vyhledávače, vyhledávací nástroje Jana Jůzová