Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014)

Projekty

Státnicové otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
Východiska informační vědy a teorie informace Petra Kubálková
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) Jan Vlnas
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití Kristýna Fridrichová
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy Anna Pačesová
Právo a internet Zuzana Sommerová
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy Naďa Buchtová
HCI


informační technologie, knihovnické technologie

Heslo Student
Čtyři aspekty informace (Buckland)
Sémantika a syntaxe informace
Hierarchie DATA– INFORMACE– ZNALOST
Komunikační schéma
Entropie v pojetí informační vědy
Shannonovo chápání informace
Základní deska počítače Václav Trunec
Přístupy k informační vědě
LIS - Library and Information Science
Historie informační vědy
Výzkumné metody
Informační cyklus
Typy výzkumu v informační vědě
Operační výzkum
Bibliometrie
Informetrie
Bradfordův zákon
Lotkův zákon
Zipfův zákon
Webometrie
Scientometrie
Kyberkultura
Informační potřeba
Informační požadavek
Informační chování
Chování při hledání informací
Informační gramotnost
Knihovny a informační instituce
Kyberprostor
Sociální sítě
Cenzura internetu
Digital divide
e-government
e-health
e-learning
informační průmysl
Vliv informačních technologií na distribuci moci