Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014)

Projekty

Státnicové otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
Východiska informační vědy a teorie informace Petra Kubálková
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) Jan Vlnas
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití Kristýna Fridrichová
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy Anna Pačesová
Právo a internet Zuzana Sommerová
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy Naďa Buchtová
HCI


informační technologie, knihovnické technologie

Heslo Student
Čtyři aspekty informace (Buckland) Pavel Smolek
Sémantika a syntaxe informace Markéta Hirschová
Hierarchie DATA– INFORMACE– ZNALOST
Komunikační schéma Lucie Chroustová
Entropie v pojetí informační vědy
Shannonovo chápání informace Markéta Hirschová
Základní deska počítače Václav Trunec
Přístupy k informační vědě
LIS - Library and Information Science
Historie informační vědy Marie Odehnalová
Výzkumné metody Kamila Jenčová
Informační cyklus Dana Kubátová
Typy výzkumu v informační vědě Kamila Jenčová
Operační výzkum
Bibliometrie Simona Kubisová
Informetrie Gabriela Modřanská
Bradfordův zákon
Lotkův zákon
Zipfův zákon
Webometrie Blanka Smejkalová
Scientometrie Dana Kubátová
Kyberkultura Marie Odehnalová
Informační potřeba Michaela Málková
Informační požadavek Gabriela Modřanská
Informační chování Kamila Jenčová
Chování při hledání informací Lucie Chroustová
Informační gramotnost Kamila Jenčová
Knihovny a informační instituce Simona Kubisová
Kyberprostor Petra Martincová
Sociální sítě Petra Martincová
Cenzura internetu Pavel Smolek
Digital divide Markéta Hirschová
e-government Lenka Hřebejková
e-health
e-learning Lenka Hřebejková
informační průmysl Lucie Chroustová
Vliv informačních technologií na distribuci moci