Portál:Psychologie/Psychologická metodologie: Porovnání verzí

Řádek 13: Řádek 13:
 
* [[Vědecká teorie - její specifika, struktura a proces utváření]]
 
* [[Vědecká teorie - její specifika, struktura a proces utváření]]
 
* [[Falzifikace a Popperova břitva]] | [[Occamova břitva]]
 
* [[Falzifikace a Popperova břitva]] | [[Occamova břitva]]
* [[Paraigma ve vědě a jejich vývoj]]
+
* [[Paradigma ve vědě a jejich vývoj]]
 
* [[Vědecké modely]]
 
* [[Vědecké modely]]
  

Verze z 17. 10. 2020, 00:00

Základní metodologické otázky

Vědecká teorie

Vědecký jazyk


Měření a proměnné

Realizace vědeckého výzkumu

Výzkumné strategie

Výzkumné projekty/plány či designy

Vzorkové přehledy

Sběr dat

Experiment

Metodologicky relevantní charakteristiky posuzované u metod sběru dat a výzkumu obecně

Testování hypotéz

Analýza a interpretace dat

Vědecká zpráva – její podoba a psaní

Sociální zakotvení vědy – vědecká obec