Portál:Psychologie/Psychologická metodologie: Porovnání verzí

Řádek 73: Řádek 73:
 
'''<big>Metodologicky relevantní charakteristiky posuzované u metod sběru dat a výzkumu obecně</big>'''
 
'''<big>Metodologicky relevantní charakteristiky posuzované u metod sběru dat a výzkumu obecně</big>'''
  
 +
* [[Standardizace]]
 
* [[Reliabilita vědeckých metod]]
 
* [[Reliabilita vědeckých metod]]
 
* [[Validita vědeckých metod]]
 
* [[Validita vědeckých metod]]

Verze z 17. 10. 2020, 00:09

Základní metodologické otázky

Vědecká teorie

Vědecký jazyk


Měření a proměnné

Realizace vědeckého výzkumu

Výzkumné strategie

Výzkumné projekty/plány či designy

Vzorkové přehledy

Sběr dat

Experiment

Metodologicky relevantní charakteristiky posuzované u metod sběru dat a výzkumu obecně

Testování hypotéz

Analýza a interpretace dat

Vědecká zpráva – její podoba a psaní

Sociální zakotvení vědy – vědecká obec