Portál:Psychologie/Psychologická metodologie: Porovnání verzí

Řádek 3: Řádek 3:
 
* [[Vymezení oboru psychologická metodologie]]
 
* [[Vymezení oboru psychologická metodologie]]
 
* [[Vědecká metoda a její charakteristika]] | [[Nevědecké metody získávání poznatků]] | [[Pseudověda]]
 
* [[Vědecká metoda a její charakteristika]] | [[Nevědecké metody získávání poznatků]] | [[Pseudověda]]
* [[Povaha vědeckého poznání]] | [[Vědecké poznání vs. laické poznání]] | [[Cíle vědeckého poznání]]([[Deskripce]], [[Explanace]], [[Predikce]], [[Porozumění]])]]
+
* [[Povaha vědeckého poznání]] | [[Vědecké poznání vs. laické poznání]] | [[Cíle vědeckého poznání]]([[Deskripce]], [[Explanace]], [[Predikce]], [[Porozumění]])
 
* [[Vědecký výzkum]]
 
* [[Vědecký výzkum]]
 
* [[Základní metodologické problémy v psychologii]]
 
* [[Základní metodologické problémy v psychologii]]

Verze z 17. 10. 2020, 00:15

Základní metodologické otázky

Vědecká teorie

Vědecký jazyk


Měření a proměnné

Realizace vědeckého výzkumu

Výzkumné strategie

Výzkumné projekty/plány či designy

Vzorkové přehledy

Sběr dat

Experiment

Metodologicky relevantní charakteristiky posuzované u metod sběru dat a výzkumu obecně

Testování hypotéz

Analýza a interpretace dat

Vědecká zpráva – její podoba a psaní

Sociální zakotvení vědy – vědecká obec