Portál:Psychologie/Psychologická metodologie: Porovnání verzí

Řádek 100: Řádek 100:
 
* [[Hodnocení vědeckého přínosu – scientometrie]]
 
* [[Hodnocení vědeckého přínosu – scientometrie]]
 
* [[Citace a citování]]
 
* [[Citace a citování]]
 +
* [[Etika vědeckého výzkumu]]

Verze z 17. 10. 2020, 00:28

Základní metodologické otázky

Vědecká teorie

Vědecký jazyk


Měření a proměnné

Realizace vědeckého výzkumu

Výzkumné strategie

Výzkumné projekty/plány či designy

Vzorkové přehledy

Sběr dat

Experiment

Metodologicky relevantní charakteristiky posuzované u metod sběru dat a výzkumu obecně

Testování hypotéz

Analýza a interpretace dat

Vědecká zpráva – její podoba a psaní

Sociální zakotvení vědy – vědecká obec