Portál:Psychologie/Psychologie osobnosti: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „* Psychologie osobnosti ** Poznávání osobnosti | Big Five ** Determinace osobnosti | Vývoj a rozvoj osobnosti | Osobnost v náro…“)
 
Řádek 1: Řádek 1:
 +
'''<big>Předmět psychologie osobnosti a základní otázky psychologie osobnosti</big>'''
 +
 
* [[Psychologie osobnosti]]
 
* [[Psychologie osobnosti]]
** [[Poznávání osobnosti]] | [[Big Five]]
+
* [[Vymezení předmětu psychologie osobnosti]]
** [[Determinace osobnosti]] | [[Vývoj a rozvoj osobnosti]] | [[Osobnost v náročných podmínkách a situacích]] | [[Patologie osobnosti]]
+
* [[Pojem osobnost]] | [[Pojem jedinec, subjekt]]
 +
* [[Hlavní problémové oblasti psychologie osobnosti]]
 +
 
 +
* [[Sousední obory psychologie osobnosti]]
 +
* [[Aplikační oblasti psychologie osobnosti ]]
 +
 
 +
* [[Dějiny psychologie osobnosti]]
 +
* [[Současné trendy v psychologii osobnosti]]
 +
 
 +
'''<big>Metodologické, diagnostické a metodologicko-teoretické otázky psychologie osobnosti</big>'''
 +
 
 +
* [[Poznávání osobnosti]] | [[Výzkumné a diagnostické techniky pro zkoumání osobnosti]]
 +
* [[Explanace a predikce chování – možnosti a meze]]
 +
* [[Nálepkování a další nežádoucí efekty při výzkumu osobnosti]]
 +
 
 +
* [[Evaluace poznatků a teorií psychologie osobnosti]]
 +
* [[Významné vědecké nálezy a experimenty psychologie osobnosti]]
 +
 
 +
'''<big>Determinace osobnosti a determinace chování a prožívání</big>'''
 +
 
 +
* [[Determinace osobnosti]]
 +
* [[Vrozené a naučené v osobnosti]]
 +
 
 +
* A) vliv vnějších faktorů na osobnost, prožívání a chování
 +
** A] determinace biologickými faktory
 +
*** [[Vliv biologických faktorů na osobnost]] | [[Vliv pohlaví na osobnost]] | [[Rozdíly v chování a prožívání žen a mužů]]
 +
** B] determinace socio-kulturními faktory
 +
*** [[Vliv prostředí na chování a prožívání]] | [[Vliv druhých osob na chování a prožívání]] | [[Vliv kultury na chování a prožívání]] | Získávání informací o determinaci osobnosti konkrétního klienta - [[Osobnostní anamnéza - faktory utvářející osobnost]]
 +
* B) vliv dílčích psychologických faktorů na osobnos
 +
** [[Vliv chování na osobnost]]
 +
* C) vliv situace na prožívání a chování
 +
** [[Vliv situace na chování a prožívání]] | [[Interakce osobnosti a situace]]
 +
 
 +
'''<big>Biologický základ osobnosti</big>'''
 +
 
 +
* [[Neurobiologie chování a prožívání]]
 +
* [[Konstituční přístupy v psychologii osobnosti]]
 +
 
 +
'''<big>Popis osobnosti</big>'''
 +
 
 +
* [[Různé přístupy k popisu osobnosti]]
 +
 
 +
* A) Popis struktury osobnosti – tj. [[Strukturální modely osobnosti]]
 +
** [[Vrstvy osobnosti]]
 +
** [[Typy osobnosti]] či [[Osobnostní typologie]] | [[Jungova typologie]]
 +
** [[Osobnostní dimenze či rysy]] - [[Faktorový přístup k popisu osobnosti]] | [[Pětifaktorový model osobnosti]] či [[Big Five]]
 +
 
 +
* B) Popis dynamiky osobnosti - tj. [[Vývoj a rozvoj osobnosti]]
 +
** [[Psychologická diferenciace osobnosti]]
 +
** [[Stadiální vývoj osobnosti]]
 +
 
 +
 
 +
'''<big>Struktura osobnosti</big>'''
 +
 
 +
 
 +
**  [[Osobnost v náročných podmínkách a situacích]] | [[Patologie osobnosti]]
 
* [[Struktura a dynamika osobnosti]]
 
* [[Struktura a dynamika osobnosti]]
 
** [[Temperament]] | [[Charakter]] | [[Schopnosti]] | [[Kognitivní styly]] | [[Potřeby a zájmy]]
 
** [[Temperament]] | [[Charakter]] | [[Schopnosti]] | [[Kognitivní styly]] | [[Potřeby a zájmy]]
 
* Psychologické teorie osobnosti
 
* Psychologické teorie osobnosti
 
** [[Sigmund Freud]] | [[Carl Gustav Jung]] | [[Alfred Adler]] | [[Erik Erikson]] | [[Erich Fromm]] | [[Karen Horney]] | [[Harry S. Sullivan‎]] | [[Henry Murray]] | [[Albert Bandura]] | [[Julian B. Rotter]] | [[Dollard a Miller|J. Dollard a N. Miller]] | [[Viktor E. Frankl]] | [[Ronald D. Laing]] | [[Rollo May]] | [[Carl R. Rogers]] | [[Abraham H. Maslow]] | [[Artur W. Combs a Donald Snygg|Artur W. Combs a Donald Snygg]] - fenomenologický přístup | [[Max Wertheimer]] | [[Wolfgang Köhler]] | [[Kurt Koffka]] | [[Ulrych Neisser‎]] | [[George A. Kelley]] | [[Kurt Lewin]] | [[Dimitri N. Uznadze]] - Teorie ustanovky | [[Vladimir G. Norakidze]] | [[William Stern]] - Personalismus | [[Gordon W. Allport]] - Dispoziční teorie osobnosti | [[Raymond B. Cattel]] | [[Hans J. Eysenck]]
 
** [[Sigmund Freud]] | [[Carl Gustav Jung]] | [[Alfred Adler]] | [[Erik Erikson]] | [[Erich Fromm]] | [[Karen Horney]] | [[Harry S. Sullivan‎]] | [[Henry Murray]] | [[Albert Bandura]] | [[Julian B. Rotter]] | [[Dollard a Miller|J. Dollard a N. Miller]] | [[Viktor E. Frankl]] | [[Ronald D. Laing]] | [[Rollo May]] | [[Carl R. Rogers]] | [[Abraham H. Maslow]] | [[Artur W. Combs a Donald Snygg|Artur W. Combs a Donald Snygg]] - fenomenologický přístup | [[Max Wertheimer]] | [[Wolfgang Köhler]] | [[Kurt Koffka]] | [[Ulrych Neisser‎]] | [[George A. Kelley]] | [[Kurt Lewin]] | [[Dimitri N. Uznadze]] - Teorie ustanovky | [[Vladimir G. Norakidze]] | [[William Stern]] - Personalismus | [[Gordon W. Allport]] - Dispoziční teorie osobnosti | [[Raymond B. Cattel]] | [[Hans J. Eysenck]]

Verze z 15. 1. 2018, 12:56

Předmět psychologie osobnosti a základní otázky psychologie osobnosti

Metodologické, diagnostické a metodologicko-teoretické otázky psychologie osobnosti

Determinace osobnosti a determinace chování a prožívání

Biologický základ osobnosti

Popis osobnosti


Struktura osobnosti