Portál:Psychologie/Psychologie osobnosti: Porovnání verzí

Řádek 31: Řádek 31:
 
** B] determinace socio-kulturními faktory
 
** B] determinace socio-kulturními faktory
 
*** [[Vliv prostředí na chování a prožívání]] | [[Vliv druhých osob na chování a prožívání]] | [[Vliv kultury na chování a prožívání]] | Získávání informací o determinaci osobnosti konkrétního klienta - [[Osobnostní anamnéza - faktory utvářející osobnost]]
 
*** [[Vliv prostředí na chování a prožívání]] | [[Vliv druhých osob na chování a prožívání]] | [[Vliv kultury na chování a prožívání]] | Získávání informací o determinaci osobnosti konkrétního klienta - [[Osobnostní anamnéza - faktory utvářející osobnost]]
* B) vliv dílčích psychologických faktorů na osobnos
+
* B) vliv dílčích psychologických faktorů na osobnost
 
** [[Vliv chování na osobnost]]
 
** [[Vliv chování na osobnost]]
 
* C) vliv situace na prožívání a chování
 
* C) vliv situace na prožívání a chování

Verze z 15. 1. 2018, 12:56

Předmět psychologie osobnosti a základní otázky psychologie osobnosti

Metodologické, diagnostické a metodologicko-teoretické otázky psychologie osobnosti

Determinace osobnosti a determinace chování a prožívání

Biologický základ osobnosti

Popis osobnosti


Struktura osobnosti