Portál:Psychologie/Psychologie osobnosti: Porovnání verzí

 
Řádek 54: Řádek 54:
 
** [[Stadiální vývoj osobnosti]]
 
** [[Stadiální vývoj osobnosti]]
  
 +
'''<big>Struktura a dynamika osobnosti</big>'''
  
'''<big>Struktura osobnosti</big>'''
+
* [[Struktura a dynamika osobnosti]]
 +
* A) [[Struktura osobnosti]] - tj. [[Psychické dispozice]]
 +
** 1) [[Osobnostní vlastnosti a rysy]]
 +
*** A) temperamentové vlastnosti - [[Temperament]] | [[Teorie temperamentu]]
 +
*** B) charakterové vlatnosti - [[Charakter]]
 +
** 2) [[Schopnosti]]
 +
*** [[Schopnosti a talent]] | [[Kompetence a kompetenční modely]]
 +
*** [[Inteligence]] | [[Emoční inteligence]]
 +
** 3) [[Motivační dispozice]]
 +
*** [[Motivace chování]] | [[Pudy a osobnost]] | [[Potřeby a zájmy]] | [[Životní hodnoty a osobnost]]
 +
* B) [[Dynamika osobnosti]]
 +
** A] [[Motivační dispozice]] (viz výše)
 +
*** [[Něvedomá motivační dynamika]] | [[Obranné mechanismy]]
 +
** B] [[Vývoj a rozvoj osobnosti]] (viz výše)
 +
*** [[Vývojové teorie osobnosti]]
 +
 
 +
'''<big>Integrace osobnosti</big>'''
 +
 
 +
* [[Jáství a osobnost]]
 +
** [[Sebepojetí]] | [[Sebehodnocení]]
 +
* [[Vědomí]]
 +
** [[Vědomí a nevědomí]]
 +
* [[Vůle a dosahování cílů]]
 +
 
 +
'''<big>Teorie osobnosti</big>'''
 +
 
 +
* [[Psychoanalytická teorie osobnosti]]
 +
* [[Jungova analytická psychologie osobnosti]]
 +
* [[Adlerova individuální psychologie osobnosti]]
 +
* [[Neopsychoanalytické psychologie osobnosti]]
 +
 
 +
* [[Gestalt psychologie osobnosti]]
 +
* [[Transakční psychologie osobnosti]]
 +
* [[Behaviorální psychologie osobnosti]]
 +
* [[Neobehaviorální psychologie osobnosti]]
 +
* [[Kognitivní psychologie osobnosti]]
 +
* [[Humanistická psychologie osobnosti]]
 +
* [[Pozitivní psychologie osobnosti]]
  
 +
* [[Biologická psychologie osobnosti]]
 +
* [[Evoluční psychologie osobnosti]]
  
*[[Osobnost v náročných podmínkách a situacích]] | [[Patologie osobnosti]]
+
'''<big>Další otázky související s psychologií osobnosti</big>'''
* [[Struktura a dynamika osobnosti]]
+
 
** [[Temperament]] | [[Charakter]] | [[Schopnosti]] | [[Kognitivní styly]] | [[Potřeby a zájmy]]
+
* [[Osobnost v náročných podmínkách a situacích]]  
* Psychologické teorie osobnosti
+
* [[Patologie osobnosti]]
** [[Sigmund Freud]] | [[Carl Gustav Jung]] | [[Alfred Adler]] | [[Erik Erikson]] | [[Erich Fromm]] | [[Karen Horney]] | [[Harry S. Sullivan‎]] | [[Henry Murray]] | [[Albert Bandura]] | [[Julian B. Rotter]] | [[Dollard a Miller|J. Dollard a N. Miller]] | [[Viktor E. Frankl]] | [[Ronald D. Laing]] | [[Rollo May]] | [[Carl R. Rogers]] | [[Abraham H. Maslow]] | [[Artur W. Combs a Donald Snygg|Artur W. Combs a Donald Snygg]] - fenomenologický přístup | [[Max Wertheimer]] | [[Wolfgang Köhler]] | [[Kurt Koffka]] | [[Ulrych Neisser‎]] | [[George A. Kelley]] | [[Kurt Lewin]] | [[Dimitri N. Uznadze]] - Teorie ustanovky | [[Vladimir G. Norakidze]] | [[William Stern]] - Personalismus | [[Gordon W. Allport]] - Dispoziční teorie osobnosti | [[Raymond B. Cattel]] | [[Hans J. Eysenck]]
+
* [[Kognitivní styly]]  
 +
 
 +
'''<big>Významní autoři v psychologii osobnosti</big>'''
 +
 
 +
* [[Sigmund Freud]] | [[Carl Gustav Jung]] | [[Alfred Adler]] | [[Erik Erikson]] | [[Erich Fromm]] | [[Karen Horney]] | [[Harry S. Sullivan‎]] | [[Henry Murray]] | [[Albert Bandura]] | [[Julian B. Rotter]] | [[Dollard a Miller|J. Dollard a N. Miller]] | [[Viktor E. Frankl]] | [[Ronald D. Laing]] | [[Rollo May]] | [[Carl R. Rogers]] | [[Abraham H. Maslow]] | [[Artur W. Combs a Donald Snygg|Artur W. Combs a Donald Snygg]] - fenomenologický přístup | [[Max Wertheimer]] | [[Wolfgang Köhler]] | [[Kurt Koffka]] | [[Ulrych Neisser‎]] | [[George A. Kelley]] | [[Kurt Lewin]] | [[Dimitri N. Uznadze]] - Teorie ustanovky | [[Vladimir G. Norakidze]] | [[William Stern]] - Personalismus | [[Gordon W. Allport]] - Dispoziční teorie osobnosti | [[Raymond B. Cattel]] | [[Hans J. Eysenck]]

Aktuální verze z 15. 1. 2018, 13:09

Předmět psychologie osobnosti a základní otázky psychologie osobnosti

Metodologické, diagnostické a metodologicko-teoretické otázky psychologie osobnosti

Determinace osobnosti a determinace chování a prožívání

Biologický základ osobnosti

Popis osobnosti

Struktura a dynamika osobnosti

Integrace osobnosti

Teorie osobnosti

Další otázky související s psychologií osobnosti

Významní autoři v psychologii osobnosti