Portál:Psychologie/Psychologie práce a organizace: Porovnání verzí

Řádek 38: Řádek 38:
 
** [[Copingové strategie pro zvládání pracovního stresu]] | [[Organizační intervence pro snížení stresu na pracovišti]]  
 
** [[Copingové strategie pro zvládání pracovního stresu]] | [[Organizační intervence pro snížení stresu na pracovišti]]  
  
 +
'''<big>Pracovní cyklus</big>'''
  
Pracovní činnost a její podmínky
+
* [[Volba povolání]]
 +
* [[Adaptace na práci]]
 +
** [[Druhy pracovní adaptace]] ([[Adaptace na vlastní pracovní činnost]] | [[Adaptace na pracovní tým]] | [[Adaptace na organizační kulturu]])
 +
** [[Hodnocení míry pracovní adaptace]]
 +
** [[Faktory ovlivňující pracovní adaptaci]]
 +
** [[Ztráta zaměstnání a její psychologické aspekty]] | [[Zvládání nezaměstnanosti a kvalita života]]
  
 +
'''<big>Osobnostní podmíněnost pracovní činnosti</big>'''
  
 +
* [[Schopnosti a způsobilost k práci]] | [[Zjišťování pracovní způsobilosti]]
 +
* [[Kompetence a kompetenční modely]]
 +
* [[Pracovní motivace]] ([[Pracovní postoje]] | [[Formy podněcování k výkonu v organizacích]])
 +
* [[Pracovní výkonnost]] | [[Hodnocení pracovní výkonnosti záměstnanců]] | [[Typické chyby při hodnocení pracovní výkonnosti]]
 +
* [[Pracovní spokojenost]]
  
 +
'''<big>Profesní vývoj a rozvoj</big>'''
 +
 +
* [[Kariéra]]
 +
* [[Pracovní rozvoj]] | [[Metody rozvoje pracovníků]] | [[Současné trendy v rozvoji pracovníků]]
 +
* [[Pracovní výcvik]]
 +
* [[Development centrum]]
 +
 +
'''<big>Psychologie práce a sociální psychologie</big>'''
 +
 +
* [[Pracovní tým a jeho specifika]]
 +
 +
* [[Typologie pracovních skupin]]
 +
 +
* [[Dynamika pracovních skupin]] | [[Typické skupinové jevy v rámci pracovního týmu]]
 +
 +
'''<big>Psychologie práce a organizace a psychodiagnostika</big>'''
 +
 +
* [[Zjišťování pracovní způsobilosti]]
 +
 +
* [[Zjišťování pracovní spokojenosti – Průzkumy spokojenosti]]
 +
 +
* [[360° zpětná  vazba]]
 +
 +
* [[Assessment centrum]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
[[Teorie pracovní motivace]]
  
 
* [[Teorie a historie psychologie práce a organizace]]
 
* [[Teorie a historie psychologie práce a organizace]]
 
  | [[Rozvoj psychologie práce a organizace]] | [[Současné oblasti psychologie práce a organizace]] |  
 
  | [[Rozvoj psychologie práce a organizace]] | [[Současné oblasti psychologie práce a organizace]] |  
  
** [[Analýza práce]] | [[Pracovní výkonnost]] | [[Pracovní výcvik]] | | [[Stresory a prostředí]] | [[Změny práce]]  
+
** [[Analýza práce]] | | | | [[Stresory a prostředí]] | [[Změny práce]]  
 
* [[Osobnost a práce]]
 
* [[Osobnost a práce]]
** [[Schopnosti a způsobilost k práci]] | [[Teorie pracovní motivace]] | [[Pracovní postoje]] | [[Pracovní spokojenost]]
 

Verze z 23. 3. 2018, 22:48

Základní východiska psychologie práce a organizace

Historie psychologie práce a organizace a pracovní činnost v historické perspektivě


Základní teoretické přístupy v rámci psychologie práce a organizace

Psycholog práce

Pracovní činnost a její podmínky

Pracovní cyklus

Osobnostní podmíněnost pracovní činnosti

Profesní vývoj a rozvoj

Psychologie práce a sociální psychologie

Psychologie práce a organizace a psychodiagnostika
Teorie pracovní motivace

| Rozvoj psychologie práce a organizace | Současné oblasti psychologie práce a organizace |