Portál:Psychologie/Psychologie práce a organizace: Porovnání verzí

Řádek 92: Řádek 92:
 
  | [[Rozvoj psychologie práce a organizace]]  
 
  | [[Rozvoj psychologie práce a organizace]]  
  
** [[Analýza práce]] |  | | | [[Stresory a prostředí]] | [[Změny práce]]
+
** [[Analýza práce]] |  | | | [[Stresory a prostředí]]

Verze z 23. 3. 2018, 22:58

Základní východiska psychologie práce a organizace

Historie psychologie práce a organizace a pracovní činnost v historické perspektivě


Základní teoretické přístupy v rámci psychologie práce a organizace

Psycholog práce

Pracovní činnost a její podmínky

Pracovní cyklus

Osobnostní podmíněnost pracovní činnosti

Profesní vývoj a rozvoj

Psychologie práce a sociální psychologie

Psychologie práce a organizace a psychodiagnostika


Aplikované obory psychologie práce a organizace| Rozvoj psychologie práce a organizace