Portál:Psychologie/Sociální psychologie: Porovnání verzí

Řádek 36: Řádek 36:
  
 
* [[Vývojová sociální psychologie]]
 
* [[Vývojová sociální psychologie]]
** [[Socializace]]  
+
** [[Socializace jedince]]  
 
*** [[Různá pojetí socializace]]
 
*** [[Různá pojetí socializace]]
 
*** [[Obsah socializace]] ([[Sociální role]] | [[Sociální scénáře]] | [[Sociální normy]])
 
*** [[Obsah socializace]] ([[Sociální role]] | [[Sociální scénáře]] | [[Sociální normy]])
Řádek 125: Řádek 125:
 
* Vliv více osob (zejm. sociálních skupin) na chování jedince
 
* Vliv více osob (zejm. sociálních skupin) na chování jedince
 
** [[Efekt přihlížejícího]]
 
** [[Efekt přihlížejícího]]
** [[Sociální konformita]] | [[Inovace coby vliv menšiny]]
+
** [[Konformita]] | [[Inovace coby vliv menšiny]]
 
** [[Pluralitní ignorance]]  
 
** [[Pluralitní ignorance]]  
** [[Skupinový výkon – Sociální facilitace a skupinová inhibice]] | [[Sociální zahálení]]  
+
** [[Skupinový výkon]] [[Sociální facilitace]] a [[Skupinová inhibice]] | [[Sociální zahálení]]  
 
** [[Skupinové rozhodování]] – [[Skupinová polarizace]] | [[Skupinové myšlení]]
 
** [[Skupinové rozhodování]] – [[Skupinová polarizace]] | [[Skupinové myšlení]]
  
Řádek 135: Řádek 135:
 
* [[Sebepojetí]] ([[Identita]] | [[Složky sebepojetí]] | [[Zdroje sebepojetí]]) | [[Sebehodnocení]] | [[Teorie diskrepance v sebepojetí]]
 
* [[Sebepojetí]] ([[Identita]] | [[Složky sebepojetí]] | [[Zdroje sebepojetí]]) | [[Sebehodnocení]] | [[Teorie diskrepance v sebepojetí]]
  
'''<big>Emoce z perspektivy sociální psychologie</big>'''
+
'''<big>Problematika emocí z perspektivy sociální psychologie</big>'''
  
 
* [[Komponenty emocí]] (Expresivní složka emocí – [[Mikrovýrazy]] | [[Display rules]])
 
* [[Komponenty emocí]] (Expresivní složka emocí – [[Mikrovýrazy]] | [[Display rules]])
Řádek 146: Řádek 146:
  
 
* [[Sociální psychologie]]
 
* [[Sociální psychologie]]
** [[Sociální percepce]] | [[Sociální poznávání a interpretace]]
+
| [[Sociální poznávání a interpretace]]
** [[Socializace jedince]], [[Sociální role]] | [[Sociální postoje]] | [[Interpersonální vztahy]] | [[Konformita]]
+
 
* [[Atraktivita]] | [[Afiliace]] | [[Láska]]
+
* [[Kompetice (soupeření)]] |  
* [[Kompetice (soupeření)]] | [[Kooperace]] | [[Agrese a násilí]] | [[Konflikty]]
+
* | [[Prosociální chování (altruismus)]]
* [[Sociální facilitace]] | [[Prosociální chování (altruismus)]]
 
* [[Struktura malé skupiny - vztahy, role, statusy, normy]] | [[Dynamika malé skupiny]]
 
* [[Hromadné chování, masové psychické jevy]]
 
 
* [[Identita (psychologie)|Identita]]
 
* [[Identita (psychologie)|Identita]]
* [[Interpersonální, skupinová a masová komunikace]]
 
* [[Teorie pole]] | [[Kognitivní disonance]]
 

Verze z 2. 6. 2018, 20:03

Základní východiska sociální psychologie

Dějiny sociální psychologie

Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie

Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata

Metodologické otázky sociální psychologie

Sociální kognice

Sociální postoje

Sociální interakce a vztahy

Komunikace

Sociální skupiny

Sociální vliv (vliv druhých osob či sociálních skupin na jedince)

Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie

Problematika emocí z perspektivy sociální psychologie


| Sociální poznávání a interpretace