Portál:Psychologie/Sociální psychologie: Porovnání verzí

Řádek 21: Řádek 21:
 
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1908-1945]]
 
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1908-1945]]
 
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1946-1969]] ([[Zlatá 50. léta sociální psychologie]] | [[Krize v sociální psychologie - její podstata, důsledky a překonání]])  
 
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1946-1969]] ([[Zlatá 50. léta sociální psychologie]] | [[Krize v sociální psychologie - její podstata, důsledky a překonání]])  
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1969-dodnes]] ([[Nové metodologické přístupy uplatňované v sociální psychologii]] - [[Etnometodologie]] | [[Dramaturgický přístup v sociální psychologii]] | [[Sociologický konstruktivismus]] | [[Deskriptivní psychologie v sociální psychologii]]
+
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1969-dodnes]] ([[Nové metodologické přístupy uplatňované v sociální psychologii]] - [[Etnometodologie]] | [[Dramaturgický přístup v sociální psychologii]] | [[Sociologický konstruktivismus]] | [[Deskriptivní psychologie v sociální psychologii]])
 
* [[Sociální psychologie v Severní Americe]] | [[Sociální psychologie v Evropě]]
 
* [[Sociální psychologie v Severní Americe]] | [[Sociální psychologie v Evropě]]
 
* Speciální kapitoly dějin sociální psychologie
 
* Speciální kapitoly dějin sociální psychologie

Verze z 23. 9. 2018, 19:34

Základní východiska sociální psychologie

Dějiny sociální psychologie

Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie

Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata

Metodologické otázky sociální psychologie

Sociální kognice

Sociální postoje

Sociální interakce a vztahy

Komunikace

Sociální skupiny

Sociální vliv (vliv druhých osob či sociálních skupin na jedince)

Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie

Problematika emocí z perspektivy sociální psychologie