Portál:Psychologie/Sociální psychologie: Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
'''<big>Základní východiska sociální psychologie</big>'''
 
'''<big>Základní východiska sociální psychologie</big>'''
  
* [[Předmět studia sociální psychologie]]  
+
* [[Sociální psychologie - základní informace]]
 +
* [[Vymezení a pojetí sociální psychologie]] | [[Předmět studia sociální psychologie]]  
 
* [[Sociální psychologie v kontextu příbuzných disciplín]]  
 
* [[Sociální psychologie v kontextu příbuzných disciplín]]  
* [[Vymezení a pojetí sociální psychologie]]
+
* [[Psychologizující a sociologizující linie sociální psychologie]]
 
 
 
 
 
 
* [[Sociální psychologie]]
 
| [[Sociální poznávání a interpretace]]
 
 
  
 
'''<big>Dějiny sociální psychologie</big>'''
 
'''<big>Dějiny sociální psychologie</big>'''
  
* [[Předchůdci sociální psychologie]]
+
* [[Historičtí předchůdci sociální psychologie]]
* [[Psychologie národů]] | [[Psychologie davu]]
+
** [[Psychologie národů]] | [[Psychologie davu]]
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci psychoanalýzy]]
+
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie]]
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci behaviorismu]]
+
** [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci psychoanalýzy]]
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci gestaltismu]] ([[Teorie pole]])  
+
** [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci behaviorismu]]
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci kognitivní psychologie]]
+
** [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci gestaltismu]] ([[Teorie pole]])
* [[Symbolický interakcionismus]]
+
** [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci kognitivní psychologie]]
 
+
** [[Symbolický interakcionismus]]
* [[Vývoj studia postojů v rámci sociální psychologie]]
+
* [[Vznik a utváření sociální psychologie jako samostatné vědecké disciplíny]]
* [[Utváření sociální psychologie jako samostatné vědy ]]
+
* [[Možnosti oficiální datace vzniku sociální psychologie]] ([[První učebnice sociální psychologie]] | [[První sociálně-psychologické experimenty]])
* [[Vývoj sociální psychologie ve 2. polovině 20. století]]
+
* Etapy vývoje sociální psychologie od doby jejího vzniku coby samostatné vědecké disciplíny
 +
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1908-1945]]
 +
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1946-1969]] ([[Zlatá 50. léta sociální psychologie]] | [[Krize v sociální psychologie - její podstata, důsledky a překonání]])
 +
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1969-dodnes]] ([[Nové metodologické přístupy uplatňované v sociální psychologii]] - [[Etnometodologie]] | [[Dramaturgický přístup v sociální psychologii]] | [[Sociologický konstruktivismus]] | [[Deskriptivní psychologie v sociální psychologii]])
 
* [[Sociální psychologie v Severní Americe]] | [[Sociální psychologie v Evropě]]
 
* [[Sociální psychologie v Severní Americe]] | [[Sociální psychologie v Evropě]]
 +
* Speciální kapitoly dějin sociální psychologie
 +
** [[Vývoj studia postojů v rámci sociální psychologie]]
  
 
'''<big>Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie</big>'''
 
'''<big>Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie</big>'''
  
* [[William McDougall]] | [[Edward Ross]] | [[Norman Triplett]] | [[Robert Zajonc]] | [[Maximilien Ringelmann]] | [[Floyd H. Allport]] | [[Daniel Katz]] | [[Edward Lee Thorndike]]
+
* [[Norman Triplett]] | [[William McDougall]] | [[Edward Ross]] | [[Floyd H. Allport]] | [[Gordon W. Allport]]  
* [[Fritz Heider]] | [[Solomon Asch]] | [[Leon Festinger]]
+
* [[Kurt Lewin]] | [[Fritz Heider]] | [[Solomon Asch]] | [[Leon Festinger]]
 
* [[Edward E. Jones]] | [[Keith Davis]] | [[Harold H. Kelley]] | [[Victor Harris]] | [[Theodore Newcomb]]
 
* [[Edward E. Jones]] | [[Keith Davis]] | [[Harold H. Kelley]] | [[Victor Harris]] | [[Theodore Newcomb]]
* [[Daryl Bem]] | [[Richard LaPiere]]
+
* [[Daryl Bem]] | [[Richard LaPiere]] | [[Leon Festinger]] | [[Allan W. Wicker]] | [[Martin Fishbein]] | [[Icek Ajzen]]  
* [[Bibb Latané]] | [[John Darley]] | [[Stanley Milgram]] | [[Henri Tajfel]] | [[William G. Sumner]] | [[Muzafer Sherif]] | [[James Stoner]] | [[Irving Janis]] | [[John A. Lee]] | [[Stanley Schachter]] | [[Allan W. Wicker]] | [[Daniel Batson]] | [[John Dollard]] | [[Neal E. Miller]] | [[Leonard Berkowitz]] | [[Albert Bandura]]  
+
* [[Muzafer Scherif]] | [[Richard Crutchfield]] | [[Stanley Milgram]]
 
+
* [[Robert Zajonc]] | [[Henri Tajfel]] | [[William G. Sumner]] | [[James Stoner]] | [[Serge Moscovici]] | [[Irving Janis]] | [[Daniel Katz]]
 +
* [[Bibb Latané]] | [[John Darley]] | [[Daniel Batson]]  
 +
* [[John Dollard]] | [[Neal E. Miller]] | [[Leonard Berkowitz]] | [[Dolf Zillman]] | [[Rowell Huesmann]] | [[Craig A. Anderson]]
 +
* [[Julian B. Rotter]] | [[Albert Bandura]]  
 +
* [[Edward Lee Thorndike]] | [[John Thibaut]] | [[John A. Lee]] | [[Stanley Schachter]]
 +
 
'''<big>Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata</big>'''
 
'''<big>Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata</big>'''
  
Řádek 115: Řádek 120:
 
'''<big>Sociální skupiny</big>'''
 
'''<big>Sociální skupiny</big>'''
  
* [[Druhy sociálních útvarů]] ([[Sociální agregát]] | [[Dav]] | [[Sociální skupina]])
+
* [[Druhy sociálních útvarů]] : [[Sociální agregát]] ([[Dav]] | [[Masa]]) | [[Sociální skupina]]
* [[Struktura malé skupiny – vztahy, role, statusy, normy]] ([[Diferenciace rolí v sociální skupině]] | [[Diferenciace postavení v sociální skupině]])
+
* [[Typy sociálních skupin]]
 +
* [[Struktura malé skupiny – vztahy, role, statusy, normy]] ([[Diferenciace rolí v sociální skupině]] | [[Diferenciace postavení v sociální skupině]] | [[Sociometrie]]) | [[Kompozice skupiny]]
 +
* [[Vlastnosti hodnocené u sociáních skupin]] (Homogenita, koheze, stabilita, propustnost)
 
* [[Dynamika malé skupiny]]
 
* [[Dynamika malé skupiny]]
* [[Formování sociálních skupin]]
+
** [[Vývoj sociálních skupin]] | [[Jevy spojené s chováním jedince ve skupině]]
 
* [[Specifika komunikace v sociálních skupinách]]
 
* [[Specifika komunikace v sociálních skupinách]]
 
* [[Členství ve skupině]] – [[Sociální identita]  
 
* [[Členství ve skupině]] – [[Sociální identita]  
Řádek 134: Řádek 141:
 
** [[Pluralitní ignorance]]  
 
** [[Pluralitní ignorance]]  
 
** [[Skupinový výkon]] – [[Sociální facilitace]] a [[Skupinová inhibice]] | [[Sociální zahálení]]  
 
** [[Skupinový výkon]] – [[Sociální facilitace]] a [[Skupinová inhibice]] | [[Sociální zahálení]]  
** [[Skupinové rozhodování]] – [[Skupinová polarizace]] | [[Skupinové myšlení]]
+
** [[Skupinové rozhodování a řešení problémů]] – [[Skupinová polarizace]] | [[Skupinové myšlení]]
  
 
'''<big>Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie</big>'''
 
'''<big>Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie</big>'''

Aktuální verze z 23. 9. 2018, 20:18

Základní východiska sociální psychologie

Dějiny sociální psychologie

Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie

Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata

Metodologické otázky sociální psychologie

Sociální kognice

Sociální postoje

Sociální interakce a vztahy

Komunikace

Sociální skupiny

Sociální vliv (vliv druhých osob či sociálních skupin na jedince)

Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie

Problematika emocí z perspektivy sociální psychologie