Portál:Psychologie/Sociální psychologie: Porovnání verzí

 
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
'''<big>Základní východiska sociální psychologie</big>'''
 
'''<big>Základní východiska sociální psychologie</big>'''
  
* [[Sociální psychologie]]
+
* [[Sociální psychologie - základní informace]]
* [[Předmět studia sociální psychologie]]  
+
* [[Vymezení a pojetí sociální psychologie]] | [[Předmět studia sociální psychologie]]  
 
* [[Sociální psychologie v kontextu příbuzných disciplín]]  
 
* [[Sociální psychologie v kontextu příbuzných disciplín]]  
* [[Vymezení a pojetí sociální psychologie]]
 
 
* [[Psychologizující a sociologizující linie sociální psychologie]]
 
* [[Psychologizující a sociologizující linie sociální psychologie]]
  
Řádek 29: Řádek 28:
 
'''<big>Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie</big>'''
 
'''<big>Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie</big>'''
  
* [[William McDougall]] | [[Edward Ross]] | [[Norman Triplett]] | [[Robert Zajonc]] | [[Maximilien Ringelmann]] | [[Floyd H. Allport]] | [[Daniel Katz]] | [[Edward Lee Thorndike]]
+
* [[Norman Triplett]] | [[William McDougall]] | [[Edward Ross]] | [[Floyd H. Allport]] | [[Gordon W. Allport]]  
* [[Fritz Heider]] | [[Solomon Asch]] | [[Leon Festinger]]
+
* [[Kurt Lewin]] | [[Fritz Heider]] | [[Solomon Asch]] | [[Leon Festinger]]
 
* [[Edward E. Jones]] | [[Keith Davis]] | [[Harold H. Kelley]] | [[Victor Harris]] | [[Theodore Newcomb]]
 
* [[Edward E. Jones]] | [[Keith Davis]] | [[Harold H. Kelley]] | [[Victor Harris]] | [[Theodore Newcomb]]
* [[Daryl Bem]] | [[Richard LaPiere]]
+
* [[Daryl Bem]] | [[Richard LaPiere]] | [[Leon Festinger]] | [[Allan W. Wicker]] | [[Martin Fishbein]] | [[Icek Ajzen]]  
* [[Bibb Latané]] | [[John Darley]] | [[Stanley Milgram]] | [[Henri Tajfel]] | [[William G. Sumner]] | [[Muzafer Sherif]] | [[James Stoner]] | [[Irving Janis]] | [[John A. Lee]] | [[Stanley Schachter]] | [[Allan W. Wicker]] | [[Daniel Batson]] | [[John Dollard]] | [[Neal E. Miller]] | [[Leonard Berkowitz]] | [[Albert Bandura]]  
+
* [[Muzafer Scherif]] | [[Richard Crutchfield]] | [[Stanley Milgram]]
 
+
* [[Robert Zajonc]] | [[Henri Tajfel]] | [[William G. Sumner]] | [[James Stoner]] | [[Serge Moscovici]] | [[Irving Janis]] | [[Daniel Katz]]
 +
* [[Bibb Latané]] | [[John Darley]] | [[Daniel Batson]]  
 +
* [[John Dollard]] | [[Neal E. Miller]] | [[Leonard Berkowitz]] | [[Dolf Zillman]] | [[Rowell Huesmann]] | [[Craig A. Anderson]]
 +
* [[Julian B. Rotter]] | [[Albert Bandura]]  
 +
* [[Edward Lee Thorndike]] | [[John Thibaut]] | [[John A. Lee]] | [[Stanley Schachter]]
 +
 
'''<big>Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata</big>'''
 
'''<big>Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata</big>'''
  
Řádek 116: Řádek 120:
 
'''<big>Sociální skupiny</big>'''
 
'''<big>Sociální skupiny</big>'''
  
* [[Druhy sociálních útvarů]] ([[Sociální agregát]] | [[Dav]] | [[Sociální skupina]])
+
* [[Druhy sociálních útvarů]] : [[Sociální agregát]] ([[Dav]] | [[Masa]]) | [[Sociální skupina]]
* [[Struktura malé skupiny – vztahy, role, statusy, normy]] ([[Diferenciace rolí v sociální skupině]] | [[Diferenciace postavení v sociální skupině]])
+
* [[Typy sociálních skupin]]
 +
* [[Struktura malé skupiny – vztahy, role, statusy, normy]] ([[Diferenciace rolí v sociální skupině]] | [[Diferenciace postavení v sociální skupině]] | [[Sociometrie]]) | [[Kompozice skupiny]]
 +
* [[Vlastnosti hodnocené u sociáních skupin]] (Homogenita, koheze, stabilita, propustnost)
 
* [[Dynamika malé skupiny]]
 
* [[Dynamika malé skupiny]]
* [[Formování sociálních skupin]]
+
** [[Vývoj sociálních skupin]] | [[Jevy spojené s chováním jedince ve skupině]]
 
* [[Specifika komunikace v sociálních skupinách]]
 
* [[Specifika komunikace v sociálních skupinách]]
 
* [[Členství ve skupině]] – [[Sociální identita]  
 
* [[Členství ve skupině]] – [[Sociální identita]  
Řádek 135: Řádek 141:
 
** [[Pluralitní ignorance]]  
 
** [[Pluralitní ignorance]]  
 
** [[Skupinový výkon]] – [[Sociální facilitace]] a [[Skupinová inhibice]] | [[Sociální zahálení]]  
 
** [[Skupinový výkon]] – [[Sociální facilitace]] a [[Skupinová inhibice]] | [[Sociální zahálení]]  
** [[Skupinové rozhodování]] – [[Skupinová polarizace]] | [[Skupinové myšlení]]
+
** [[Skupinové rozhodování a řešení problémů]] – [[Skupinová polarizace]] | [[Skupinové myšlení]]
  
 
'''<big>Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie</big>'''
 
'''<big>Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie</big>'''

Aktuální verze z 23. 9. 2018, 20:18

Základní východiska sociální psychologie

Dějiny sociální psychologie

Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie

Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata

Metodologické otázky sociální psychologie

Sociální kognice

Sociální postoje

Sociální interakce a vztahy

Komunikace

Sociální skupiny

Sociální vliv (vliv druhých osob či sociálních skupin na jedince)

Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie

Problematika emocí z perspektivy sociální psychologie