Portál:Psychologie/Sociální psychologie: Porovnání verzí

 
Řádek 120: Řádek 120:
 
'''<big>Sociální skupiny</big>'''
 
'''<big>Sociální skupiny</big>'''
  
* [[Druhy sociálních útvarů]] ([[Sociální agregát]] | [[Dav]] | [[Sociální skupina]])
+
* [[Druhy sociálních útvarů]] : [[Sociální agregát]] ([[Dav]] | [[Masa]]) | [[Sociální skupina]]
* [[Struktura malé skupiny – vztahy, role, statusy, normy]] ([[Diferenciace rolí v sociální skupině]] | [[Diferenciace postavení v sociální skupině]])
+
* [[Typy sociálních skupin]]
 +
* [[Struktura malé skupiny – vztahy, role, statusy, normy]] ([[Diferenciace rolí v sociální skupině]] | [[Diferenciace postavení v sociální skupině]] | [[Sociometrie]]) | [[Kompozice skupiny]]
 +
* [[Vlastnosti hodnocené u sociáních skupin]] (Homogenita, koheze, stabilita, propustnost)
 
* [[Dynamika malé skupiny]]
 
* [[Dynamika malé skupiny]]
* [[Formování sociálních skupin]]
+
** [[Vývoj sociálních skupin]] | [[Jevy spojené s chováním jedince ve skupině]]
 
* [[Specifika komunikace v sociálních skupinách]]
 
* [[Specifika komunikace v sociálních skupinách]]
 
* [[Členství ve skupině]] – [[Sociální identita]  
 
* [[Členství ve skupině]] – [[Sociální identita]  
Řádek 139: Řádek 141:
 
** [[Pluralitní ignorance]]  
 
** [[Pluralitní ignorance]]  
 
** [[Skupinový výkon]] – [[Sociální facilitace]] a [[Skupinová inhibice]] | [[Sociální zahálení]]  
 
** [[Skupinový výkon]] – [[Sociální facilitace]] a [[Skupinová inhibice]] | [[Sociální zahálení]]  
** [[Skupinové rozhodování]] – [[Skupinová polarizace]] | [[Skupinové myšlení]]
+
** [[Skupinové rozhodování a řešení problémů]] – [[Skupinová polarizace]] | [[Skupinové myšlení]]
  
 
'''<big>Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie</big>'''
 
'''<big>Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie</big>'''

Aktuální verze z 23. 9. 2018, 20:18

Základní východiska sociální psychologie

Dějiny sociální psychologie

Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie

Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata

Metodologické otázky sociální psychologie

Sociální kognice

Sociální postoje

Sociální interakce a vztahy

Komunikace

Sociální skupiny

Sociální vliv (vliv druhých osob či sociálních skupin na jedince)

Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie

Problematika emocí z perspektivy sociální psychologie