Portál:Psychologie/Sociální psychologie: Porovnání verzí

Řádek 133: Řádek 133:
  
 
* [[Činné já]] ([[Já-motivy]]: [[Egocentricita]] | [[Benefektance]] | [[Kognitivní konzervatismus]])
 
* [[Činné já]] ([[Já-motivy]]: [[Egocentricita]] | [[Benefektance]] | [[Kognitivní konzervatismus]])
* [[Sebepojetí]] ([[Identita]] | [[Složky sebepojetí]] | [[Zdroje sebepojetí]]) | [[Sebehodnocení]] | [[Teorie diskrepance v sebepojetí]]
+
* [[Sebepojetí]] ([[Identita (psychologie)|Identita]] | [[Složky sebepojetí]] | [[Zdroje sebepojetí]]) | [[Sebehodnocení]] | [[Teorie diskrepance v sebepojetí]]
  
 
'''<big>Problematika emocí z perspektivy sociální psychologie</big>'''
 
'''<big>Problematika emocí z perspektivy sociální psychologie</big>'''
Řádek 149: Řádek 149:
 
   
 
   
 
* | [[Prosociální chování (altruismus)]]
 
* | [[Prosociální chování (altruismus)]]
* [[Identita (psychologie)|Identita]]
 

Verze z 2. 6. 2018, 20:05

Základní východiska sociální psychologie

Dějiny sociální psychologie

Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie

Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata

Metodologické otázky sociální psychologie

Sociální kognice

Sociální postoje

Sociální interakce a vztahy

Komunikace

Sociální skupiny

Sociální vliv (vliv druhých osob či sociálních skupin na jedince)

Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie

Problematika emocí z perspektivy sociální psychologie


| Sociální poznávání a interpretace