Portál:Psychologie/Sociální psychologie: Porovnání verzí

Řádek 98: Řádek 98:
 
** [[Eskalace konfliktů]]  
 
** [[Eskalace konfliktů]]  
  
* [[Kooperace]] | [[Kompetice]]
+
* [[Kooperace]] | [[Kompetice (soupeření)]]
  
 
'''<big>Komunikace</big>'''
 
'''<big>Komunikace</big>'''
Řádek 147: Řádek 147:
 
* [[Sociální psychologie]]
 
* [[Sociální psychologie]]
 
  | [[Sociální poznávání a interpretace]]
 
  | [[Sociální poznávání a interpretace]]
 
+
* [[Kompetice (soupeření)]] |
 
 
* | [[Prosociální chování (altruismus)]]
 
* | [[Prosociální chování (altruismus)]]
 
* [[Identita (psychologie)|Identita]]
 
* [[Identita (psychologie)|Identita]]

Verze z 2. 6. 2018, 20:04

Základní východiska sociální psychologie

Dějiny sociální psychologie

Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie

Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata

Metodologické otázky sociální psychologie

Sociální kognice

Sociální postoje

Sociální interakce a vztahy

Komunikace

Sociální skupiny

Sociální vliv (vliv druhých osob či sociálních skupin na jedince)

Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie

Problematika emocí z perspektivy sociální psychologie


| Sociální poznávání a interpretace