Portál:Psychologie/Speciální psychopatologie: Porovnání verzí

 
Řádek 114: Řádek 114:
 
* B) [[Pervazivní vývojové poruchy]] – [[Poruchy autistického spektra]]
 
* B) [[Pervazivní vývojové poruchy]] – [[Poruchy autistického spektra]]
 
** [[Dětský autismus]] | [[Atypický autismus]] | [[Rettův syndrom]] | [[Aspergerův syndrom]]
 
** [[Dětský autismus]] | [[Atypický autismus]] | [[Rettův syndrom]] | [[Aspergerův syndrom]]
 +
'''<big>Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a během dospívání</big>'''
 +
* 1) Poruchy chování v dětství a během dospívání
 +
** A) související s nedodržováním sociálních norem
 +
*** [[Poruchy chování]]
 +
** B) nesouvisející s nedodržováním sociálních norem
 +
*** [[Hyperkinetické poruchy]]: [[ADHD]]
 +
*** [[Tiky]]
 +
* 2) Poruchy emotivity v dětství a během dospívání
 +
** [[Separační úzkostná porucha v dětství]] | [[Fobická úzkostná porucha v dětství]] | [[Sociální úzkostná porucha v dětství]]
 +
* 3) Smíšené poruchy chování a emotivity v dětství a dospívání
 +
** [[Depresivní porucha chování]]
 +
* 4) Jiné poruchy chování a emocí v dětství a dospívání
 +
** [[Neorganická enuréza]] | [[Neorganická enkopréza]]
 +
** [[Poruchy příjmu potravy v kojeneckém a dětském věku]] | [[Pika kojenců a dětí]]
 +
** Poruchy řeči: [[Koktavost]] | [[Breptavost]]
 +
** Poruchy sociálních funkcí: [[Selektivní mutismus]]

Aktuální verze z 4. 12. 2017, 00:06

Základní terminologie

Klasifikace duševních nemocí

Organické duševní poruchy

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

Schizofrenie, schizotypální poruchy a poruchy s bludy

Afektivní poruchy

Neurotické, stresové; disociativní a somatoformní poruchy

Poruchy chování spojené se somatickými či fyziologickými problémy

Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Mentální retardace

Poruchy psychického vývoje

Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a během dospívání