Portál:Vývojová psychologie: Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 80 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 6: Řádek 6:
 
* [[Vývojová psychologie]]
 
* [[Vývojová psychologie]]
 
* [[Porod]]
 
* [[Porod]]
 +
* [[Porodní fáze]]
 +
* [[Nedonošené dítě]]
 
* [[Prenatální období]]
 
* [[Prenatální období]]
 +
* [[Charakteristiky jednotlivých prenatálních období]]
 +
* [[Vývoj smyslů v prenatálním období]]
 +
* [[Vývoj CNS v prenatálním období]]
 +
* [[Pohyby v prenatálním období]]
 +
* [[Komunikace v prenatálním období]]
 +
* [[5 stavů chování v prenatálním období]]
 +
* [[Škodlivé faktory prenatálního vývoje]]
 
* [[Novorozenecké období]]
 
* [[Novorozenecké období]]
 +
* [[Základní novorozenecké reflexy]]
 +
* [[Posuzování novorozenců]]
 +
* [[Novorozenecké stavy]]
 +
* [[Směry vývojové motoriky v novorozeneckém období]]
 +
* [[Motorické schopnosti v novorozeneckém období]]
 +
* [[Extrakontakt]]
 +
* [[Interakce rodič - dítě]]
 +
* [[Socioemocionální vývoj v novorozeneckém období]]
 +
* [[Brazelton - komunikace]]
 +
* [[Novorozenecké období - psychoanalýza]]
 +
* [[Etologické výzkumy]]
 +
* [[Kulturně-antropologické přístupy a následně interkulturální studie]]
 +
* [[Poválečné situační podněty pro výzkum]]
 +
* [[René Spitz]]
 +
* [[John Bowlby]]
 
* [[Kojenecké období]]
 
* [[Kojenecké období]]
 +
* [[Arnold Gessel]]
 +
* [[Rané formy učení]]
 +
* [[Potřeby dítěte kojeneckého věku]]
 +
* [[Předřečový vývoj]]
 +
* [[Child directed speech]]
 +
* [[Rituální jazykové hry - kojenecké období]]
 
* [[Období batolete]]
 
* [[Období batolete]]
 +
* [[Fáze vzdoru - negativismu]]
 +
* [[Separační reakce - fáze]]
 +
* [[Hra - batolecí období]]
 +
* [[Vývoj řeči - batolecí období]]
 +
* [[Otcovská mluva]]
 +
* [[Lokomotorický vývoj]]
 
* [[Předškolní období]]
 
* [[Předškolní období]]
 +
* [[Socializace v předškolním období]]
 +
* [[Vývoj kognitivních procesů v předškolním období]]
 +
* [[Znaky myšlení dítěte předškolního věku]]
 +
* [[Vývojová diagnostika]]
 +
* [[Určování školní zralosti]]
 
* [[Mladší školní věk]]
 
* [[Mladší školní věk]]
 +
* [[Kognitivní vývoj v mladším školním věku]]
 +
* [[Vývoj morálního usuzování]]
 +
* [[Socializace v mladším školním věku]]
 
* [[Pubescence]]
 
* [[Pubescence]]
 +
* [[Fyzická rovina v pubescenci]]
 +
* [[Sociální rovina v pubescenci]]
 +
* [[Psychická rovina v pubescenci]]
 +
* [[Zrání kognitivních struktur v pubescenci]]
 +
* [[Identita v pubescenci]]
 +
* [[Socializace v pubescenci]]
 +
* [[Vývoj prvních sexuálních zkušeností]]
 +
* [[Kariérový obraz v pubescenci]]
 
* [[Adolescence]]
 
* [[Adolescence]]
 +
* [[Adolescentní moratorium]]
 +
* [[Adolescence jako čas pro splnění vývojového úkolu]]
 +
* [[Fyzické změny v adolescenci]]
 +
* [[Kognitivní změny v adolescenci]]
 +
* [[Emocionalita v adolescenci]]
 +
* [[Vztahy k rodičům v adolescenci]]
 +
* [[Identita v adolescenci]]
 +
* [[Role vrstevníků v adolescenci]]
 
* [[Dospělost]]
 
* [[Dospělost]]
 +
* [[Rodičovství]]
 +
* [[Role rodiny v dospělosti]]
 +
* [[Manželství]]
 +
* [[Rozvod]]
 +
* [[Emoční prožívání v dospělosti]]
 +
* [[Práce v dospělosti]]
 +
* [[Činnosti ve volném čase v dospělosti]]
 +
* [[Kognitivní vývoj v dospělosti]]
 +
* [[Vývojové etapy dospělého člověka]]
 +
* [[Obtíže v dospělosti]]
 +
* [[Role prarodičů]]
 
* [[Stáří]]
 
* [[Stáří]]
 
* [[Předmět a úkoly vývojové psychologie]]
 
* [[Předmět a úkoly vývojové psychologie]]
 
* [[Aplikace poznatků vývojové psychologie]]
 
* [[Aplikace poznatků vývojové psychologie]]
 
* [[Historické zdroje vývojové psychologie]]
 
* [[Historické zdroje vývojové psychologie]]
 +
* [[Poznatkové zdroje vývojové psychologie]]
 +
* [[Klíčové okruhy vývojové psychologie]]
 +
* [[Základní cíle vývojové psychologie]]
 
* [[Základ pro různé školy vývojové psychologie]]
 
* [[Základ pro různé školy vývojové psychologie]]
 
* [[Dědičnost vs. prostředí]]
 
* [[Dědičnost vs. prostředí]]
Řádek 25: Řádek 99:
 
* [[Determinace osobnosti z hlediska vývojové psychologie]]
 
* [[Determinace osobnosti z hlediska vývojové psychologie]]
 
* [[Periodizace lidského vývoje]]
 
* [[Periodizace lidského vývoje]]
 +
* [[Periodizace lidského vývoje - Sigmund Freud]]
 +
* [[Periodizace lidského vývoje - Erik Erikson]]
 +
* [[Periodizace lidského vývoje - Jean Piaget]]
 +
* [[Periodizace lidského vývoje - Margaret Mahlerová]]
 +
* [[Periodizace lidského vývoje - Henri Wallon]]
 
* [[Rodina]]
 
* [[Rodina]]
  

Aktuální verze z 3. 12. 2016, 23:04

Vývojová psychologie