Portál diskuse:Sociologie

Verze z 1. 3. 2014, 16:29, kterou vytvořil Barbora Smyčková (barborasmyckova@gmail.com) (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Portál statistiky a sociální psychologie byl automaticky přesměrován na stejné portály u psychologie. Mám za to, že by to nemělo ničemu vadit, ale kdyby to n…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Portál statistiky a sociální psychologie byl automaticky přesměrován na stejné portály u psychologie. Mám za to, že by to nemělo ničemu vadit, ale kdyby to někomu šlo hodně proti srsti asi můžeme vytvořit něco jako Statistika pro sociology...