Portály v zemědělství

Verze z 5. 4. 2017, 13:38, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Ministerstvo zemědělství ČR

Anotace: Portál ministerstva zemědělství s informacemi z oblasti zemědělské politiky. Ministerstvo vydává rovněž i publikace. Zajímavou mezinárodní publikací je Český chmel/ Czech hops, vydávaný pravidelně 1x ročně od roku 2008 ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR. Další zajímavou publikací Je Zemědělství, která hodnotí každoročně vývoj našeho zemědělství.

Odkaz:http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/

Zemědělské komodity

Anotace:Jedná se o portál, který soustřeďuje veškeré aktuální informace z oblasti zemědělství, zemědělských akcí a souvisejích oborů.

Odkaz: http://www.zemedelskekomodity.cz/

Agrární komora České republiky

Anotace: Agrární-poradensko informační centrum agrární komory ČR. Portál obsahuje aktuality týkající se zemědělských komodit, vzdělávání, legislativy, dotací, inzerce a plánovaných akcí.

Odkaz:http://www.agrocr.cz/

Portál farmáře

Anotace: Portál farmáře je rozcestníkem k aplikacím Ministerstva zemědělství. Základními aplikacemi jsou přístupy k registrům půd, zvířat a evidence přípravků a hnojiv.Kromě těchto registrů jsou v rámci aplikací umožněny přístupy na další, menší registry.

Odkaz:http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/

Zemědělec

Anotace: Portál zemědělec je obdobou portálu Zemědělská komodita. Provozovatelem specializovaných stránek je ProfiPress, vydavatel odorných publikací a časopisů. Svou činností zastřešuje zemědělskou prvovýrobu,zahradnické produkce a floristiku.

Odkaz: http://zemedelec.cz/

AgroSEZNAM

Anotace: AgroINZERCE, AgroINFORMACE,AgroZÁBAVA- hesla, která jsou ihned v úvodu stránky, jasně portál specifikují. Na stránkách, je k dispozici mimo základního (informace o novinkách a akcích v zemědělství), i bazar zemědělské techniky a strojů. Portál se rovněž specifikuje na jednotlivé oblasti zemědělství. Stránky k dispozici v českém, polském a německém jazyce.

Odkaz:http://www.agroseznam.cz/

Mechanizace zemědělství

Anotace: I tento portál provozuje vydavatelství ProfiPress s.r.o. Jedná se o portál přinášející novinky zejména z oblasti zemědělské techniky a stojů.

Odkaz:http://mechanizaceweb.cz/

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Anotace: Velmi povedený projekt studentů ČZU, zemědělců, myslivců a Ministerstva životního prostředí se nachází na portálu Senoseč. Hlavní myšlenka senoseče je ochrana zvěře při sklizni a sečích. Prostřednictvím aplikace Senoseč se zemědělec registruje a oznámí datum plánované slkizně či senoceče. Na základě oznámení se dobrovolníci a myslivci vydávají projít označené pole, aby se zabránilo zranění či usmrcení divoké zvěře mechanizací.

Odkaz:https://senosec.czu.cz/

Asociace svazu chovatelů koní

Ačkoli se v současné době koně bohužel spojují zejména se sportem, mají v zemědělství a v lesnictví stále důležitou roli. Portál Asociace svazu chovatelů koní informuje o plánovaných akcích, seriózních novinkách a poskytuje důležité dokumenty. ASCHK zastřešuje veškeré chovatelské stanice, na portálu zpřístupňuje plemenné knihy online a v neposlední řadě vede evidenci koní v ČR. Na webu je možno inzerovat, diskutovat či plánovat v kalendáři akcí.

Odkaz: http://www.aschk.cz/