Poruchy s psychotickými příznaky

Verze z 26. 1. 2014, 17:41, kterou vytvořil Anna.Vojtiskova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: === Psychózy === * schizofrenie, psychoafektivní poruchy, poruchy vázané na akutní stavy,… * typický je psychotický proces (poruchy myšlení, vnímání, haluc…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Psychózy

 • schizofrenie, psychoafektivní poruchy, poruchy vázané na akutní stavy,…
 • typický je psychotický proces (poruchy myšlení, vnímání, halucinace, bludy)

Schizofrenie

 • onemocnění nejasného původu (nezná se důvod) → léčba je tedy jen stabilizací stavu
 • je to onemocnění mladého věku: riziková skupina je 17/18 - 24/25 let (jeden typ začíná už v 15 letech)
 • farmaka:
 • po první atace by měl pacient užívat léky po 3 roky, a pokud se během těch 3 let neobjeví žádná další ataka, dá se říct, že se to zastavilo
 • pokud se objeví další ataka, měl by léky užívat dalších (následných) 5 let, pokud se během těch pěti let neobjeví další ataka, dá se říct, že se to zastavilo
 • jestliže proběhnou více než 2 ataky, jde o chronický stav a léky se berou doživotně
 • pacient si na každou psychotickou ataku pamatuje, nemá amnézii
 • pacienti jsou velmi citliví a zranitelní: nesmí vůbec pít alkohol, musí dodržovat režim zdravého životního stylu (nechodit pozdě spát, nepracovat na směny)
 • 2 typické základní příznaky - bludy a myšlenkové změny
 • Bludy
 • kontrolování, ovlivňování a ovládání, doprovázené zvláštními činnostmi, myšlenkami nebo pocity
 • Myšlenkové změny
 • ozvučování myšlenek, vysílání myšlenek, skládání a odjímání myšlenek
 • na tomto staví diagnóza schizofrenie (přesně znát)
 • mimo to se mohou objevit i jiné bludy, halucinace, katatonní změny chování, projevy novotvarů, zárazy v myšlení, inkoherence, projevy negativních symptomů → vedlejší příznaky
 • negativní symptomy: označovány jako 4A: apatie, abulie, anhédonie, poruchy afektivity
 • jako pozitivní jsou označovány psychotické/důležité příznaky, jako negativní ty vedlejší příznaky

Průběh schizofrenie

 • chronický průběh (málokdy jen jedna ataka) → 99% případů schizofrenie končí v invalidním důchodu hned po první atace

Prognóza schizofrenie

 • velmi nejasná, nejistá a individuální
 • může dobře reagovat na farmaka, ale stejně se může objevit další ataka
 • při pravidelném braní léků a dodržování režimu je mnohem větší pravděpodobnost zlepšení stavu
 • čím dříve se schizofrenie diagnostikuje a začne léčit, tím je prognóza lepší (čím je tedy ten začátek akutnější a lépe zjistitelnější, tím lépe, naopak když se typ schizofrenie maskuje a tím později se to zjistí, tím je to horší)
 • záleží to také na sociálním okolí → lépe jsou na tom lidé, kteří mají dobré sociální a rodinné zázemí, sociální systém kolem nich dobře funguje
 • schizofrenie a ataka schizofrenie je indikací k interrupci (doporučuje se), gravidita zhoršuje stav pacientky a pacientka musí i během těhotenství brát léky