Postup při návrhu a realizaci empirického významu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku

Verze z 15. 6. 2020, 16:16, kterou vytvořil Jitka.Doubkova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Vědecké postupy můžeme klasifikovat z různých hledisek a pod tímto heslem je rozebírán zejména postup empirický. neboli řízeném pozorování…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vědecké postupy můžeme klasifikovat z různých hledisek a pod tímto heslem je rozebírán zejména postup empirický.

neboli řízeném pozorování jevů, událostí, procesů a interpretaci výsledků. Na rozdíl od prostého „teoretického výzkumu“ používá metody analýzy, pozorování, experimentu a následné komparace pojmů, kategorií, výroků a zákonů. Ačkoliv se jedná o výzkumy založené na různých principech, lze mezi nimi najít velmi často spojení, oboustrannou návaznost: ověřuje teoretické hypotézy a získává dílčí poznatky o realitě. Teoretický výzkum empirické poznatky systemizuje a následně provádí jejich kritický rozbor. Spojení těchto dvou výzkumů bývá v praxi komplikované– jak z hlediska organizačního, tak i v komunikaci mezi erudovanými „teoretiky“ a „empiriky“.

Jednoduše lze významné charakteristiky empirického výzkumu lze uvést v bodech takto:

pracuje vždy s konkrétními daty exaktními metodami dospívá ke konkrétním poznatkům předmětem živé subjekty (učitelé, žáci) či neživé objekty (učebnice, písemné výtvory žáků)

Proces výzkumu

Všeobecně průběh jakéhokoliv výzkumu probíhá v několika bodech, při nichž postupně dochází ke konkretizaci a „tvarování“ výzkumu: