Právo na ochranu duševního vlastnictví a WIPO: Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.)
Řádek 2: Řádek 2:
 
==Duševní vlastnictví ==
 
==Duševní vlastnictví ==
  
Dle vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů a úmluv je [[Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft|duševní vlastnictví]] právem osob na výsledek jejich duševní činnosti. <ref><i>Duševní vlastnictví: příručka osvědčených postupů</i>. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Dostupné také z: www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/ippv/web_dusevni_vlastnictvi.pdf</ref>
+
Dle vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů a úmluv je [[Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft|duševní vlastnictví]] právem osob na výsledek jejich duševní činnosti. <ref name="DUŠEVNÍ"><i>Duševní vlastnictví: příručka osvědčených postupů</i>. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Dostupné také z: www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/ippv/web_dusevni_vlastnictvi.pdf</ref>
  
 
Dělí se na:
 
Dělí se na:
Řádek 8: Řádek 8:
 
* '''[[Autorské právo]]''' – jde o práva týkající se autora originálního díla. Dělí se na práva osobnostní a majetková.  
 
* '''[[Autorské právo]]''' – jde o práva týkající se autora originálního díla. Dělí se na práva osobnostní a majetková.  
  
* '''[[Průmyslové vlastnictví|Právo průmyslového vlastnictví]]''' – zabývá se vlastnickým právem v technických, hospodářských a ekonomických oblastech.<ref><i>Práva k duševnímu vlastnictví</i> [online]. [cit. 2018-6-2]. Dostupné z: http://dusevnivlastnictvi.cz/index.php/cz/dusevni-vlastnictvi</ref>
+
* '''[[Průmyslové vlastnictví|Právo průmyslového vlastnictví]]''' – zabývá se vlastnickým právem v technických, hospodářských a ekonomických oblastech.<ref name="PRÁVA"><i>Práva k duševnímu vlastnictví</i> [online]. [cit. 2018-6-2]. Dostupné z: http://dusevnivlastnictvi.cz/index.php/cz/dusevni-vlastnictvi</ref>
  
 
==Autorské právo==
 
==Autorské právo==
  
Autorské právo vzniká od vyjadrenia diela v objektívne vnímateľnej podobe, kedy je možné výsledok tvorivej činnosti ďalej komunikovať.
+
Popisuje práva, která mají autoři originálních literárních a uměleckých děl a poskytuje jim kontrolu nad užíváním těchto děl.<ref name="DUŠEVNÍ" /> Tato práva vznikají ve chvíli, ''kdy je dílo vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě''.<ref name="VLASÁK">VLASÁK, Rudolf. Informační politika [online]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, 2008 [cit. 2016-06-06]. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Informa%C4%8Dn%C3%AD-politika_Vlas%C3%A1k.pdf</ref>
 +
 
  
 
Druhy autorského práva:
 
Druhy autorského práva:
  
'''1. Právo osobnostné/morálne''' – vzťahuje sa k samotnej osobnosti autora, toto právo nie je predmetom dedičného konania a nie je ho možné prevádzať na iné osoby. Autor sa práva nemôže vzdať, po jeho smrti právo zaniká, ale pri opätovnom používaní [[Autorské dílo|diela]] je nutné uvádzať pôvodného autora (napríklad pri rozmnožovaní diela).<ref name="VLASÁK" />
+
'''1. Osobnostní / morální práva''' – nelze je převést na jinou osobu a po smrti autora zanikají. Dílo se také nesmí užívat způsobem, který by snižoval jeho hodnotu. Vždy se musí uvádět autorství daného díla.<ref name="VLASÁK" />
 
 
'''2. Právo majetkové''' – je neprevediteľné na inú osobu, toto právo sa stáva predmetom dedičstva. Autor sa majetkového práva nemôže vzdať, ale môže poskytnúť oprávnenie inej osobe pre použitie svojho diela, pričom má právo na odmenu. Majetkové právo zaniká 70 rokov po smrti autora.
 
Predmetom autorského práva je literárne, hudobné, architektonické, audiovizuálne, výtvarné dielo, databáza, počítačový program atď.
 
Predmetom autorského práva nie je myšlienka, metóda, objav, matematický vzorec, denná správa. Autorské právo tiež nechráni úradne dokumenty, listiny, vyhlásenia, štátne symboly atď. <ref name="VLASÁK">VLASÁK, Rudolf. Informační politika [online]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, 2008 [cit. 2016-06-06]. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Informa%C4%8Dn%C3%AD-politika_Vlas%C3%A1k.pdf</ref>
 
  
== Právo priemyselného vlastníctva ==
+
'''2. Majetková práva''' – nelze je převést na jinou osobu, jsou však předmětem dědického řízení. Autorům poskytují kontrolu nad dílem. Mohou pořizovat jeho kopie a následně je veřejně vydávat, dílo mohou předvádět na veřejnosti, v televizi, v rozhlase.<ref name="VLASÁK">VLASÁK, Rudolf. Informační politika [online]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, 2008 [cit. 2016-06-06]. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Informa%C4%8Dn%C3%AD-politika_Vlas%C3%A1k.pdf</ref>Také lze díky nim získat za dílo finanční či jinou odměnu.<ref name="DUŠEVNÍ" />
  
Chráni výsledky tvorivej činnosti estetického a technického charakteru a práva na označenie.
+
== Právo průmyslového vlastnictví ==
  
Základné oblasti:
+
Chrání výsledky technické tvůrčí činnosti, průmyslového výtvarnictví, zahrnuje právo na
 +
označení (ochranné známky), konstrukční schémata a další.<ref name="PRÁVA" />
  
# Vynález – udeľuje sa naň [[patent]]. Vynález poskytuje vyriešenie technického problému, ktoré sa považuje za inovatívne, obsahuje jedinečný, zlepšovací postup.<br />
 
# Vedecké objavy<br />
 
# Priemyselné vzory – vzhľad výrobku alebo jeho časti.<br />
 
# Zlepšovacie návrhy – uplatňujú sa v rámci výrobných postupov alebo procesov.<br />
 
# Topografie polovodičových výrobkov
 
  
Ďalšie oblasti:
+
Způsoby ochrany průmyslového vlastnictví:
  
# [[Ochranné známky]] slúžia pre odlíšenie výrobku alebo služby medzi konkurenciou na trhu, poskytuje informácie a pôvode daného výrobku alebo služby.<br />
+
# Patent jde o ochranu vynálezů, které přinášejí technický výsledek (nové výrobky či jejich zlepšení, postupy a způsoby použití).<br />
# Obchodné mená, značky a názvy<br />
+
# Ochranná známka – označení používané firmami k odlišení vlastních výrobků a služeb od konkurence.<br />
# Pôvod a zemepisné označenie prideľujú sa k výrobkom, ktoré majú v rámci ochrannej známky zemepisné označenie (napríklad Českobudějovický budvar).<ref name="VLASÁK" />
+
# Užitný vzor – druh jednodušší ochrany vynálezu, kterou lze získat snadněji než patent.<br />
 +
# Průmyslový vzor vzhled celého výrobku nebo jeho částí. Mohou ho tvořit dvojrozměrné (vzory, barvy) či trojrozměrné (tvar, povrch výrobku) prvky.<br />
 +
# Označení původu – název oblasti, ze které daný výrobek pochází. <ref name="DUŠEVNÍ" />
  
 
== WIPO – World Intellectual Property Organization==
 
== WIPO – World Intellectual Property Organization==
Svetová organizácia duševného vlastníctva
+
Světová organizace duševního vlastnictví
 
 
[[WIPO – World Intellectual Property Organization|WIPO]] funguje ako globálna platforma pre služby, politiku, informácie a kooperáciu v oblasti duševného vlastníctva. Poskytuje technickú, informačnú a právnu podporu všetkým členským štátom.<ref name="WIPO">WIPO: World Intellectual Property Organization [online]. [cit. 2016-06-06]. Dostupné z: http://www.wipo.int/portal/en/</ref> [[Soubor:WIPO headquarters.jpg|thumb|Sídlo WIPO]]
 
  
 +
[[WIPO – World Intellectual Property Organization|WIPO]] je mezinárodní organizace spadající pod OSN. Zabývá se duševním vlastnictvím na všech úrovních. Jejím cílem je řídit co nejefektivněji ochranu duševního vlastnictví a poskytovat všem členským státům informační, technickou a právní podporu<ref><i>Inside WIPO</i> [online]. [cit. 2018-6-2]. Dostupné z: http://www.wipo.int/about-wipo/en/</ref> [[Soubor:WIPO headquarters.jpg|thumb|Sídlo WIPO]]
  
==Právo na ochranu duševného vlastníctva  - významné dohovory==
+
==Právo na ochranu duševního vlastnictví – významné úmluvy==
  
*Bernská zmluva o ochrane literárnych a umeleckých diel (1886)
+
*'''Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví''' (1883) – jeden z prvních a největších kroků ke zlepšení ochrany průmyslového vlastnictví na mezinárodní úrovni. Tato úmluva pokrývá patenty, ochranné známky a průmyslové vzory a v současné době stále platí.
*Parížska revízia Bernskej zmluvy (1971)
+
*'''Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl''' (1886) – první dohoda směřující k mezinárodní ochraně autorských práv. Cílem bylo, aby mohli tvůrci kontrolovat šíření svých děl a dostávat za ně odměnu. Chráněná díla zahrnují romány, poezii, písně, skladby, operu, obrazy, sochy a další.
*Zmluva o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO/OMPI (platnosť pre  Českolovensko od r. 1970, po rozdelení od r. 1993 pre obe krajiny)<ref name="VLASÁK" />
+
*'''Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví''' (1967) – vstupuje v platnost roku 1970. Díky ní vzniká organizace WIPO, která si dává za cíl ochranu duševního vlastnictví na mezinárodní úrovní.<ref><i>WIPO — A Brief History</i> [online]. [cit. 2018-6-2]. Dostupné z: http://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html</ref>
  
==Významné dni==
+
==Významné dny==
  
*23. apríl deň kníh a autorských práv (vyhlásilo Unesco v r. 1995)
+
*23. dubna Světový den knihy a autorských práv. Vyhlášen organizací UNESCO v roce 1995<ref><i>23. duben - Světový den knihy a autorských práv [online]</i>. Dostupné také z: https://www.skipcr.cz/aktuality/archiv-aktualit/23.-duben-svetovy-den-knihy-a-autorskych-prav</ref>
*26. apríl – je dňom duševného vlastníctva (zavedený od roku 2000, kedy WIPO oslávilo svoje 31. výročie založenia)<ref name="Významné">Významné svetové a medzinárodné dni súvisiace s prácou knižníc. InfoLIB: portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax [online]. Spolok slovenských knihovníkov [cit. 2016-06-06]. Dostupné z: http://old.infolib.sk/index/podstranka.php?id=2035</ref>
+
*26. dubna - Světový den duševního vlastnictví. Vyhlášen organizací WIPO na výročí svého založení.<ref><i>RYLICH, Jan. Světový den duševního vlastnictví. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5 [cit. 2018-06-02]</i>. Dostupné také z: http://ikaros.cz/node/12479</ref>
  
 
==Odkazy==
 
==Odkazy==
Řádek 69: Řádek 63:
  
  
 
+
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]]
 
[[Kategorie:Státnicové otázky UISK]]
 
[[Kategorie:Státnicové otázky UISK]]

Aktuální verze z 4. 6. 2018, 15:47

Duševní vlastnictví

Dle vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů a úmluv je duševní vlastnictví právem osob na výsledek jejich duševní činnosti. [1]

Dělí se na:

 • Autorské právo – jde o práva týkající se autora originálního díla. Dělí se na práva osobnostní a majetková.

Autorské právo

Popisuje práva, která mají autoři originálních literárních a uměleckých děl a poskytuje jim kontrolu nad užíváním těchto děl.[1] Tato práva vznikají ve chvíli, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě.[3]


Druhy autorského práva:

1. Osobnostní / morální práva – nelze je převést na jinou osobu a po smrti autora zanikají. Dílo se také nesmí užívat způsobem, který by snižoval jeho hodnotu. Vždy se musí uvádět autorství daného díla.[3]

2. Majetková práva – nelze je převést na jinou osobu, jsou však předmětem dědického řízení. Autorům poskytují kontrolu nad dílem. Mohou pořizovat jeho kopie a následně je veřejně vydávat, dílo mohou předvádět na veřejnosti, v televizi, v rozhlase.[3]Také lze díky nim získat za dílo finanční či jinou odměnu.[1]

Právo průmyslového vlastnictví

Chrání výsledky technické tvůrčí činnosti, průmyslového výtvarnictví, zahrnuje právo na označení (ochranné známky), konstrukční schémata a další.[2]


Způsoby ochrany průmyslového vlastnictví:

 1. Patent – jde o ochranu vynálezů, které přinášejí technický výsledek (nové výrobky či jejich zlepšení, postupy a způsoby použití).
 2. Ochranná známka – označení používané firmami k odlišení vlastních výrobků a služeb od konkurence.
 3. Užitný vzor – druh jednodušší ochrany vynálezu, kterou lze získat snadněji než patent.
 4. Průmyslový vzor – vzhled celého výrobku nebo jeho částí. Mohou ho tvořit dvojrozměrné (vzory, barvy) či trojrozměrné (tvar, povrch výrobku) prvky.
 5. Označení původu – název oblasti, ze které daný výrobek pochází. [1]

WIPO – World Intellectual Property Organization

Světová organizace duševního vlastnictví

WIPO je mezinárodní organizace spadající pod OSN. Zabývá se duševním vlastnictvím na všech úrovních. Jejím cílem je řídit co nejefektivněji ochranu duševního vlastnictví a poskytovat všem členským státům informační, technickou a právní podporu[4]

Sídlo WIPO

Právo na ochranu duševního vlastnictví – významné úmluvy

 • Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (1883) – jeden z prvních a největších kroků ke zlepšení ochrany průmyslového vlastnictví na mezinárodní úrovni. Tato úmluva pokrývá patenty, ochranné známky a průmyslové vzory a v současné době stále platí.
 • Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (1886) – první dohoda směřující k mezinárodní ochraně autorských práv. Cílem bylo, aby mohli tvůrci kontrolovat šíření svých děl a dostávat za ně odměnu. Chráněná díla zahrnují romány, poezii, písně, skladby, operu, obrazy, sochy a další.
 • Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (1967) – vstupuje v platnost roku 1970. Díky ní vzniká organizace WIPO, která si dává za cíl ochranu duševního vlastnictví na mezinárodní úrovní.[5]

Významné dny

 • 23. dubna – Světový den knihy a autorských práv. Vyhlášen organizací UNESCO v roce 1995[6]
 • 26. dubna - Světový den duševního vlastnictví. Vyhlášen organizací WIPO na výročí svého založení.[7]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Duševní vlastnictví: příručka osvědčených postupů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Dostupné také z: www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/ippv/web_dusevni_vlastnictvi.pdf
 2. 2,0 2,1 Práva k duševnímu vlastnictví [online]. [cit. 2018-6-2]. Dostupné z: http://dusevnivlastnictvi.cz/index.php/cz/dusevni-vlastnictvi
 3. 3,0 3,1 3,2 VLASÁK, Rudolf. Informační politika [online]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, 2008 [cit. 2016-06-06]. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Informa%C4%8Dn%C3%AD-politika_Vlas%C3%A1k.pdf
 4. Inside WIPO [online]. [cit. 2018-6-2]. Dostupné z: http://www.wipo.int/about-wipo/en/
 5. WIPO — A Brief History [online]. [cit. 2018-6-2]. Dostupné z: http://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html
 6. 23. duben - Světový den knihy a autorských práv [online]. Dostupné také z: https://www.skipcr.cz/aktuality/archiv-aktualit/23.-duben-svetovy-den-knihy-a-autorskych-prav
 7. RYLICH, Jan. Světový den duševního vlastnictví. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5 [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: http://ikaros.cz/node/12479

Související články

Klíčová slova

duševné vlastníctvo, autorský zákon, právo priemyselného vlastníctva, WIPO