Problémy klasické logiky

Kontrafaktuální kondicionály

-Jakékoli podmínkové věty, kdy předpokládáme/víme že předpoklad nebude/nebyl splněn.

  • Př:"Když pustím křídu, spadne na zem a roztříští se"...ale já ji nepustím, protože to je poslední kus křídy.. Z pohledu materiální implikace by bylo pravdivé cokoli (pakliže vím že předpoklad nebude splněn)..:"Když pustím křídu, bude tu poletovat" - Chtěli bychom ale umět vyjádřit, že první věta je pravdivá a druhá nikoli.
  • Fyzikální zákony mají většinou formu nějaké kondicionální věty. : Achimedův zákon říká: "Když ponořím tuto knihu do kapaliny, bude nadlehčována silou..." - logika by měla být schopna vyjádřit fyzikální zákony.

Způsoby řešení:

Dispoziční vlastnosti

vl. typu: rozpustný, hořlavý, křehký... projeví se pouze při splnění nějaké podmínky Kdybych dala kostu cukru do vody, rozpustila by se. I když jí zkaramelizuju a nikdy tu rozpustnost neověřím, přesto cukru přičítám tuto vl., kdybych dala sirku do ohně,...třískla vázou,..

  • Nabízí se zp. jak to řešit: Můžu vzít nějaký možný svět a říct, že když v něm tato podmínka bude splněna, a projeví se tato vlastnost, tak ji tento předmět má. -není to úplně jednoduché, - můžu v možném světě splnit podmínku, ale nějaký jiný aspekt ovlivní že se nesplní závěr (namočená sirka nebude hořet, maminka se nebude zlobit kvuli 5, protože vyhrála sto milionů..) -Pokoušet se tomu zabránit výčtem všeho, co by svět měl a neměl splňovat je nemožné..
  • David Lewis a Hilbert Stalanger - vezmeme svět nejpodobnější tomu našemu - máme jakési sféry podobnosti př. máme tyčku délky 20cm a je nekonečně mnoho podobných světů, kde je ta délka trochu jiná (už jen u této, jednoduše měřitelné vl. jich je nekonečně)..

vezmeme ten nejpodobnější svět, ve kterém je splněna podmínka i závěr.

Někteří považují dispoziční vl. poze za projevy nějakých kategorických vl. - např. Quine : molekulová struktura (nese tu hořlavost, křehkost, ...)

  • -námitky:
    • neexistuje nic jako kategorické vl., všechny vl. se projeví jen za nějakých podmínek... nelze říct že disp.vl. supervenují na těch kategorických. Je to především závislé na fyzikálních zákonech toho světa.

Myšlenkové experimenty (týkající se problematiky disp.vl.)

  1. Martin: "Přístroj měřící zda je vodič pod proudem"
  2. David Lewis: "Stydlivý chameleon" když jej někdo sleduje, zčervená. - Nikdy nezjistíme že jeho skutečná barva je zelená.

-> Samotné měření ovlivňuje výsledek