Proces řízení projektových rizik: Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 24 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
'''Riziko''' je jakákoliv nežádoucí, nečekaná nebo neplánovaná událost, která může mít negativní dopad na náš projekt, může ohrozit jeden nebo více cílů projektu a má určitou pravděpodobnost výskytu. Rizikem jsou i události, které mají na projekt pozitivní dopad, ale jsou nečekané.<ref><i>Rizika (Risks)</i>. ManagementMania.com [online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://managementmania.com/cs/rizika</ref>
 
'''Riziko''' je jakákoliv nežádoucí, nečekaná nebo neplánovaná událost, která může mít negativní dopad na náš projekt, může ohrozit jeden nebo více cílů projektu a má určitou pravděpodobnost výskytu. Rizikem jsou i události, které mají na projekt pozitivní dopad, ale jsou nečekané.<ref><i>Rizika (Risks)</i>. ManagementMania.com [online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://managementmania.com/cs/rizika</ref>
  
'''Řízení rizik''' (risk management) je neustále se opakující sled vzájemně souvisejících aktivit, které mají za cíl zvládnout potenciální rizika. Tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu a snížit jejich dopad na projekt.<ref><i>Řízení rizik (Risk management). ManagementMania.com [online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://managementmania.com/cs/rizeni-rizik</i>.</ref>
+
'''Řízení rizik''' (risk management) je neustále se opakující sled vzájemně souvisejících aktivit, které mají za cíl zvládnout potenciální rizika. Tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu a snížit jejich dopad na projekt.<ref name="RISKMGMT"><i>Řízení rizik (Risk management).</i> ManagementMania.com [online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://managementmania.com/cs/rizeni-rizik.</ref>
  
 
==Řízení rizik==
 
==Řízení rizik==
[[Soubor:End to End Risk Management - ISO 31000.png|náhled|upright 3.0]]
+
 
 
Čtyři základní důvody proč mít řízení rizik na vysoké úrovni:
 
Čtyři základní důvody proč mít řízení rizik na vysoké úrovni:
  
Řádek 16: Řádek 16:
 
Proces řízení rizik má čtyři hlavní, na sebe navazující a neustále se opakující části:
 
Proces řízení rizik má čtyři hlavní, na sebe navazující a neustále se opakující části:
 
# Identifikace rizik
 
# Identifikace rizik
# Hodnocení rizik
+
# Analýza a hodnocení rizik
 
# Ošetření rizik
 
# Ošetření rizik
# Monitoring rizik
+
# Monitoring rizik<ref name="RISKMGMT" />
 +
<br>
 +
 
 +
[[Soubor:End to End Risk Management - ISO 31000.png|left|náhled]]
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
  
 
==Identifikace rizik==
 
==Identifikace rizik==
Zdroji pro identifikaci rizik mohou být dokumenty a lidé.<br />
+
Cílem je identifikovat rizika v rizikovém scénáři, která mohou daný projekt ovlivnit. Součástí je i dokumentace vlastností jednotlivých rizik. Je dobré brát v potaz obecná nebezpečí ohrožující naplnění určitého cíle a specifické rizikové faktory působící na projekt.<ref name="IPMA"><i>Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení: oblast Řízení rizik </i>[online]. IPMA, 2013. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://www.ipma.cz/media/1283/dobra_praxe_rizeni_rizik.pdf</ref> Zdroji pro identifikaci rizik mohou být dokumenty a lidé.<br />
 
Mezi dokumentové zdroje patří:
 
Mezi dokumentové zdroje patří:
 
*Request for information (RFI)
 
*Request for information (RFI)
Řádek 38: Řádek 56:
 
*Finanční oddělení – dohlížení na pozitivní tok peněz
 
*Finanční oddělení – dohlížení na pozitivní tok peněz
  
==Hodnocení rizik==
+
==Analýza a hodnocení rizik==
 +
 
 +
Při hodnocení rizik analyzujeme jejich velikost, pravděpodobnost vzniku a jejich možné dopady. Zároveň jsou určeny jejich negativní důsledky. Nejprve by měla být provedena kvalitativní analýza. Následně, pokud to projekt vyžaduje a jsou dostupná data, provést kvantitativní analýzu zjištěných rizik.<br />
 +
'''Kvalitativní analýza''' je rozbor hrozících rizik. Hodnocena je pravděpodobnost jejich vzniku a míra dopadu na cíle projektu. Rizika jsou díky ní seřazena podle závažnosti a je jim přiřazena priorita, v jakém pořadí vzniklé problémy řešit. Běžně se v praxi zadávají rizika do matice - jedna osa určuje pravděpodobnost výskytu, druhá osa vzniklé důsledky. <br />
 +
'''Kvantitativní analýza''' je založena na matematických výpočtech, je tedy nutné mít velké množství vstupních dat. Tato analýza je velmi nákladná a časově náročná, z toho důvodu se používá pouze u velkých projektů.<br />
 +
'''Hodnocení rizik''' je postaveno na předchozí analýze. V tomto kroku se určuje, která rizika spolu souvisí, která je nutno řešit a která jsou naopak zanedbatelná nebo je lze akceptovat. Dělí se nejčastěji do čtyř pásem:<br />
 +
*Červené pásmo - kritická rizika, která nelze akceptovat a je nutné je řešit okamžitě a předcházet jim
 +
*Žluté pásmo - větší rizika, která také nelze akceptovat. Vyžadují rychlou reakci.
 +
*Zelené pásmo - normální úroveň rizika. Lze ho dočasně akceptovat a nevyžaduje okamžité řešení. Jsou průběžně kontrolována v rámci rizikového managementu.
 +
*Modré pásmo - nízká až zanedbatelná rizika, která nemusí být příliš aktivně kontrolována.<ref name="IPMA" />
 +
 
  
 +
[[Soubor:Risk Analysis Chart.svg|náhled|left|upright 2]]
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 
==Ošetření rizik==
 
==Ošetření rizik==
 +
Ošetření rizik reaguje na rizika z červeného a žlutého pásma. Cílem je vznik opatření, která co nejvíce sníží možná působení těchto rizik. Mezi možné odpovědi na riziko patři:<br />
 +
*Akceptace rizika (risk acceptance) - o riziku víme, avšak rozhodneme se nepodniknout žádné kroky. Jsme ochotni přijmout případnou ztrátu, kterou riziko přinese.
 +
*Zmírnění rizika (risk reduction/mitigation) - podnikneme kroky a přijmeme taková opatření, která sníží riziko na přijatelnou úroveň.
 +
*Vyhnutí se riziku (risk avoidance) - neuskutečníme zamýšlenou akci, kvůli které by dané riziko vzniklo. Používáno jako krajní řešení, když není jiná možnost, jak se riziku vyhnout.
 +
*Přenos rizika (risk transfer) - riziko přeneseme na jinou osobu či subjekt. Například outsourcujeme rizikovou práci. Spadá sem i pojištění (přenos rizika na pojišťovnu), které však pokrývá pouze finanční stránku.<ref><i>Strategie ošetření, snižování rizik (Risk Mitigation Strategies).</i> ManagementMania.com [online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://managementmania.com/cs/strategie-osetreni-rizik-risk-mitigation-strategies.</ref><ref><i>Přenesení rizika (Risk transfer).</i> ManagementMania.com [online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://managementmania.com/cs/preneseni-rizika-risk-transfer.</ref>
  
 
==Monitoring rizik==
 
==Monitoring rizik==
 
+
Smyslem monitorování rizik je:
 +
*Sledování vnitřních i vnějších změn, které mají nějaký vliv na projekt.
 +
*Zjištění nových rizik.
 +
*Ověření účinnosti a efektivnosti současného řízení rizik.
 +
*Zlepšení řízení rizik pomocí nových informací získaných v průběhu projektu.
 +
*Poučení se z událostí, chyb a úspěchů, které se vyskytly v rámci projektu.<ref name="IPMA" />
 
==Odkazy==
 
==Odkazy==
 
===Reference===
 
===Reference===
Řádek 49: Řádek 119:
 
===Související články===
 
===Související články===
 
===Klíčová slova===
 
===Klíčová slova===
 +
riziko, řízení rizik, risk management
 +
 +
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]]
 +
[[Kategorie: Státnicové otázky UISK]]

Aktuální verze z 16. 5. 2021, 14:27

Riziko je jakákoliv nežádoucí, nečekaná nebo neplánovaná událost, která může mít negativní dopad na náš projekt, může ohrozit jeden nebo více cílů projektu a má určitou pravděpodobnost výskytu. Rizikem jsou i události, které mají na projekt pozitivní dopad, ale jsou nečekané.[1]

Řízení rizik (risk management) je neustále se opakující sled vzájemně souvisejících aktivit, které mají za cíl zvládnout potenciální rizika. Tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu a snížit jejich dopad na projekt.[2]

Řízení rizik

Čtyři základní důvody proč mít řízení rizik na vysoké úrovni:

 1. Předcházíme nepříjemným a nečekaným situacím
 2. Vyhneme se krizovému řízení
 3. Předejdeme výskytu problémů
 4. Zamezíme jejich vystupňování

Řízení rizik musí probíhat včas, často, pravidelně a na všech úrovních projektu.

Proces řízení rizik má čtyři hlavní, na sebe navazující a neustále se opakující části:

 1. Identifikace rizik
 2. Analýza a hodnocení rizik
 3. Ošetření rizik
 4. Monitoring rizik[2]


End to End Risk Management - ISO 31000.png
Identifikace rizik

Cílem je identifikovat rizika v rizikovém scénáři, která mohou daný projekt ovlivnit. Součástí je i dokumentace vlastností jednotlivých rizik. Je dobré brát v potaz obecná nebezpečí ohrožující naplnění určitého cíle a specifické rizikové faktory působící na projekt.[3] Zdroji pro identifikaci rizik mohou být dokumenty a lidé.
Mezi dokumentové zdroje patří:

 • Request for information (RFI)
 • Request for proposal (RFP)
 • Business requirements
 • Work breakdown structure (WBS)
 • Project control book (PCB) – obsahuje veškeré dokumenty o projektu
 • Databáze lessons learned
 • Předchozí smlouvy a projekty s konkrétním zákazníkem

Mezi lidské zdroje identifikace rizik mohou patřit:

 • Dodavatelé
 • Minulí vedoucí projektů
 • Řízení kvality
 • Právní oddělení – kontrola správných formulací ve smlouvách
 • Finanční oddělení – dohlížení na pozitivní tok peněz

Analýza a hodnocení rizik

Při hodnocení rizik analyzujeme jejich velikost, pravděpodobnost vzniku a jejich možné dopady. Zároveň jsou určeny jejich negativní důsledky. Nejprve by měla být provedena kvalitativní analýza. Následně, pokud to projekt vyžaduje a jsou dostupná data, provést kvantitativní analýzu zjištěných rizik.
Kvalitativní analýza je rozbor hrozících rizik. Hodnocena je pravděpodobnost jejich vzniku a míra dopadu na cíle projektu. Rizika jsou díky ní seřazena podle závažnosti a je jim přiřazena priorita, v jakém pořadí vzniklé problémy řešit. Běžně se v praxi zadávají rizika do matice - jedna osa určuje pravděpodobnost výskytu, druhá osa vzniklé důsledky.
Kvantitativní analýza je založena na matematických výpočtech, je tedy nutné mít velké množství vstupních dat. Tato analýza je velmi nákladná a časově náročná, z toho důvodu se používá pouze u velkých projektů.
Hodnocení rizik je postaveno na předchozí analýze. V tomto kroku se určuje, která rizika spolu souvisí, která je nutno řešit a která jsou naopak zanedbatelná nebo je lze akceptovat. Dělí se nejčastěji do čtyř pásem:

 • Červené pásmo - kritická rizika, která nelze akceptovat a je nutné je řešit okamžitě a předcházet jim
 • Žluté pásmo - větší rizika, která také nelze akceptovat. Vyžadují rychlou reakci.
 • Zelené pásmo - normální úroveň rizika. Lze ho dočasně akceptovat a nevyžaduje okamžité řešení. Jsou průběžně kontrolována v rámci rizikového managementu.
 • Modré pásmo - nízká až zanedbatelná rizika, která nemusí být příliš aktivně kontrolována.[3]


Risk Analysis Chart.svg
Ošetření rizik

Ošetření rizik reaguje na rizika z červeného a žlutého pásma. Cílem je vznik opatření, která co nejvíce sníží možná působení těchto rizik. Mezi možné odpovědi na riziko patři:

 • Akceptace rizika (risk acceptance) - o riziku víme, avšak rozhodneme se nepodniknout žádné kroky. Jsme ochotni přijmout případnou ztrátu, kterou riziko přinese.
 • Zmírnění rizika (risk reduction/mitigation) - podnikneme kroky a přijmeme taková opatření, která sníží riziko na přijatelnou úroveň.
 • Vyhnutí se riziku (risk avoidance) - neuskutečníme zamýšlenou akci, kvůli které by dané riziko vzniklo. Používáno jako krajní řešení, když není jiná možnost, jak se riziku vyhnout.
 • Přenos rizika (risk transfer) - riziko přeneseme na jinou osobu či subjekt. Například outsourcujeme rizikovou práci. Spadá sem i pojištění (přenos rizika na pojišťovnu), které však pokrývá pouze finanční stránku.[4][5]

Monitoring rizik

Smyslem monitorování rizik je:

 • Sledování vnitřních i vnějších změn, které mají nějaký vliv na projekt.
 • Zjištění nových rizik.
 • Ověření účinnosti a efektivnosti současného řízení rizik.
 • Zlepšení řízení rizik pomocí nových informací získaných v průběhu projektu.
 • Poučení se z událostí, chyb a úspěchů, které se vyskytly v rámci projektu.[3]

Odkazy

Reference

 1. Rizika (Risks). ManagementMania.com [online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://managementmania.com/cs/rizika
 2. 2,0 2,1 Řízení rizik (Risk management). ManagementMania.com [online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://managementmania.com/cs/rizeni-rizik.
 3. 3,0 3,1 3,2 Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení: oblast Řízení rizik [online]. IPMA, 2013. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://www.ipma.cz/media/1283/dobra_praxe_rizeni_rizik.pdf
 4. Strategie ošetření, snižování rizik (Risk Mitigation Strategies). ManagementMania.com [online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://managementmania.com/cs/strategie-osetreni-rizik-risk-mitigation-strategies.
 5. Přenesení rizika (Risk transfer). ManagementMania.com [online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://managementmania.com/cs/preneseni-rizika-risk-transfer.

Související články

Klíčová slova

riziko, řízení rizik, risk management