Proces řízení projektových rizik: Porovnání verzí

Řádek 5: Řádek 5:
 
==Řízení rizik==
 
==Řízení rizik==
 
Čtyři základní důvody proč mít řízení rizik na vysoké úrovni:
 
Čtyři základní důvody proč mít řízení rizik na vysoké úrovni:
[[Soubor:End to End Risk Management - ISO 31000.png|náhled|vpravo]]
+
[[Soubor:End to End Risk Management - ISO 31000.png|náhled|upright 2.0]]
  
 
# Předcházíme nepříjemným a nečekaným situacím
 
# Předcházíme nepříjemným a nečekaným situacím

Verze z 2. 6. 2018, 12:36

Riziko je jakákoliv nežádoucí, nečekaná nebo neplánovaná událost, která může mít negativní dopad na náš projekt, může ohrozit jeden nebo více cílů projektu a má určitou pravděpodobnost výskytu. Rizikem jsou i události, které mají na projekt pozitivní dopad, ale jsou nečekané.

Řízení rizik (risk management) je neustále se opakující sled vzájemně souvisejících aktivit, které mají za cíl zvládnout potenciální rizika. Tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu a snížit jejich dopad na projekt.

Řízení rizik

Čtyři základní důvody proč mít řízení rizik na vysoké úrovni:

End to End Risk Management - ISO 31000.png
  1. Předcházíme nepříjemným a nečekaným situacím
  2. Vyhneme se krizovému řízení
  3. Předejdeme výskytu problémů
  4. Zamezíme jejich vystupňování

Řízení rizik musí probíhat včas, často, pravidelně a na všech úrovních projektu.

Proces řízení rizik má čtyři hlavní, na sebe navazující a neustále se opakující části:

  1. Identifikace rizik
  2. Zhodnocení rizik
  3. Ošetření rizik
  4. Monitoring rizik

Identifikace rizik

• Zdroji pro identifikaci rizik mohou být dokumenty a lidé. • Mezi dokumentové zdroje patří: • Request for information (RFI) • Request for proposal (RFP) • Business requirements • Work breakdown structure (WBS) • Project control book (PCB) – obsahuje veškeré dokumenty o projektu • Databáze lessons learned • Předchozí smlouvy a projekty s konkrétním zákazníkem