Proces řízení projektových rizik: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „'''Riziko''' je jakákoliv nežádoucí, nečekaná nebo neplánovaná událost, která může mít negativní dopad na náš projekt, může ohrozit jeden…“)
 
Řádek 5: Řádek 5:
 
==Řízení rizik==
 
==Řízení rizik==
 
Čtyři základní důvody proč mít řízení rizik na vysoké úrovni:
 
Čtyři základní důvody proč mít řízení rizik na vysoké úrovni:
1. Předcházíme nepříjemným a nečekaným situacím
+
# 1. Předcházíme nepříjemným a nečekaným situacím
2. Vyhneme se krizovému řízení
+
# 2. Vyhneme se krizovému řízení
3. Předejdeme výskytu problémů
+
# 3. Předejdeme výskytu problémů
4. Zamezíme jejich vystupňování
+
# 4. Zamezíme jejich vystupňování
  
 
Řízení rizik musí probíhat '''včas''', '''často''', '''pravidelně''' a '''na všech úrovních projektu'''.
 
Řízení rizik musí probíhat '''včas''', '''často''', '''pravidelně''' a '''na všech úrovních projektu'''.

Verze z 2. 6. 2018, 11:16

Riziko je jakákoliv nežádoucí, nečekaná nebo neplánovaná událost, která může mít negativní dopad na náš projekt, může ohrozit jeden nebo více cílů projektu a má určitou pravděpodobnost výskytu. Rizikem jsou i události, které mají na projekt pozitivní dopad, ale jsou nečekané.

Řízení rizik (risk management) je neustále se opakující sled vzájemně souvisejících aktivit, které mají za cíl zvládnout potenciální rizika. Tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu a snížit jejich dopad na projekt.

Řízení rizik

Čtyři základní důvody proč mít řízení rizik na vysoké úrovni:

  1. 1. Předcházíme nepříjemným a nečekaným situacím
  2. 2. Vyhneme se krizovému řízení
  3. 3. Předejdeme výskytu problémů
  4. 4. Zamezíme jejich vystupňování

Řízení rizik musí probíhat včas, často, pravidelně a na všech úrovních projektu.

Proces řízení rizik má čtyři hlavní, na sebe navazující a neustále se opakující části: 1. Identifikace rizik 2. Zhodnocení rizik 3. Ošetření rizik 4. Monitoring rizik