Proces řízení projektových rizik: Porovnání verzí

Řádek 4: Řádek 4:
  
 
==Řízení rizik==
 
==Řízení rizik==
[[Soubor:End to End Risk Management - ISO 31000.png|náhled|upright 3.0]]
+
[[Soubor:End to End Risk Management - ISO 31000.png|náhled|upright 2.5]]
 
Čtyři základní důvody proč mít řízení rizik na vysoké úrovni:
 
Čtyři základní důvody proč mít řízení rizik na vysoké úrovni:
  
Řádek 21: Řádek 21:
  
 
==Identifikace rizik==
 
==Identifikace rizik==
Cílem je identifikovat rizika v rizikovém scénáři, která mohou daný projekt ovlivnit. Součástí je i dokumentace vlastností jednotlivých rizik. Je dobré brát v potaz obecná nebezpečí ohrožující naplnění určitého cíle a specifické rizikové faktory působící na projekt.<ref name="IMPA"><i>Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení: oblast Řízení rizik </i>[online]. IPMA, 2013. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://www.ipma.cz/media/1283/dobra_praxe_rizeni_rizik.pdf</ref> Zdroji pro identifikaci rizik mohou být dokumenty a lidé.<br />
+
Cílem je identifikovat rizika v rizikovém scénáři, která mohou daný projekt ovlivnit. Součástí je i dokumentace vlastností jednotlivých rizik. Je dobré brát v potaz obecná nebezpečí ohrožující naplnění určitého cíle a specifické rizikové faktory působící na projekt.<ref name="IPMA"><i>Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení: oblast Řízení rizik </i>[online]. IPMA, 2013. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://www.ipma.cz/media/1283/dobra_praxe_rizeni_rizik.pdf</ref> Zdroji pro identifikaci rizik mohou být dokumenty a lidé.<br />
 
Mezi dokumentové zdroje patří:
 
Mezi dokumentové zdroje patří:
 
*Request for information (RFI)
 
*Request for information (RFI)
Řádek 30: Řádek 30:
 
*Databáze lessons learned
 
*Databáze lessons learned
 
*Předchozí smlouvy a projekty s konkrétním zákazníkem
 
*Předchozí smlouvy a projekty s konkrétním zákazníkem
 
+
[[Soubor:Risk Analysis Chart.svg|náhled|upright 2.5]]
 
Mezi lidské zdroje identifikace rizik mohou patřit:
 
Mezi lidské zdroje identifikace rizik mohou patřit:
 
*Dodavatelé
 
*Dodavatelé
Řádek 39: Řádek 39:
  
 
==Hodnocení rizik==
 
==Hodnocení rizik==
[[Soubor:Risk Analysis, evaluation, assesment, and management.jpg|náhled|vpravo]]
+
 
Při hodnocení rizik analyzujeme jejich velikost, pravděpodobnost vzniku a jejich možné dopady. Zároveň jsou určeny jejich negativní důsledky. Nejprve by měla být provedena kvalitativní analýza. Následně, pokud to projekt vyžaduje a jsou dostupná data, provést kvalitativní analýzu zjištěných rizik.<ref name="IMPA" />
+
Při hodnocení rizik analyzujeme jejich velikost, pravděpodobnost vzniku a jejich možné dopady. Zároveň jsou určeny jejich negativní důsledky. Nejprve by měla být provedena kvalitativní analýza. Následně, pokud to projekt vyžaduje a jsou dostupná data, provést kvantitativní analýzu zjištěných rizik.<br />
 +
'''Kvalitativní analýza''' je rozbor hrozících rizik. Hodnocena je pravděpodobnost jejich vzniku a míra dopadu na cíle projektu. Rizika jsou díky ní seřazena podle závažnosti a je jim přiřazena priorita, v jakém pořadí vzniklé problémy řešit. Běžně se v praxi zadávají rizika do matice - jedna osa určuje pravděpodobnost výskytu, druhá osa vzniklé důsledky. <ref name="IPMA" />
  
 
==Ošetření rizik==
 
==Ošetření rizik==

Verze z 2. 6. 2018, 14:19

Riziko je jakákoliv nežádoucí, nečekaná nebo neplánovaná událost, která může mít negativní dopad na náš projekt, může ohrozit jeden nebo více cílů projektu a má určitou pravděpodobnost výskytu. Rizikem jsou i události, které mají na projekt pozitivní dopad, ale jsou nečekané.[1]

Řízení rizik (risk management) je neustále se opakující sled vzájemně souvisejících aktivit, které mají za cíl zvládnout potenciální rizika. Tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu a snížit jejich dopad na projekt.[2]

Řízení rizik

End to End Risk Management - ISO 31000.png

Čtyři základní důvody proč mít řízení rizik na vysoké úrovni:

 1. Předcházíme nepříjemným a nečekaným situacím
 2. Vyhneme se krizovému řízení
 3. Předejdeme výskytu problémů
 4. Zamezíme jejich vystupňování

Řízení rizik musí probíhat včas, často, pravidelně a na všech úrovních projektu.

Proces řízení rizik má čtyři hlavní, na sebe navazující a neustále se opakující části:

 1. Identifikace rizik
 2. Hodnocení rizik
 3. Ošetření rizik
 4. Monitoring rizik[2]

Identifikace rizik

Cílem je identifikovat rizika v rizikovém scénáři, která mohou daný projekt ovlivnit. Součástí je i dokumentace vlastností jednotlivých rizik. Je dobré brát v potaz obecná nebezpečí ohrožující naplnění určitého cíle a specifické rizikové faktory působící na projekt.[3] Zdroji pro identifikaci rizik mohou být dokumenty a lidé.
Mezi dokumentové zdroje patří:

 • Request for information (RFI)
 • Request for proposal (RFP)
 • Business requirements
 • Work breakdown structure (WBS)
 • Project control book (PCB) – obsahuje veškeré dokumenty o projektu
 • Databáze lessons learned
 • Předchozí smlouvy a projekty s konkrétním zákazníkem
Risk Analysis Chart.svg

Mezi lidské zdroje identifikace rizik mohou patřit:

 • Dodavatelé
 • Minulí vedoucí projektů
 • Řízení kvality
 • Právní oddělení – kontrola správných formulací ve smlouvách
 • Finanční oddělení – dohlížení na pozitivní tok peněz

Hodnocení rizik

Při hodnocení rizik analyzujeme jejich velikost, pravděpodobnost vzniku a jejich možné dopady. Zároveň jsou určeny jejich negativní důsledky. Nejprve by měla být provedena kvalitativní analýza. Následně, pokud to projekt vyžaduje a jsou dostupná data, provést kvantitativní analýzu zjištěných rizik.
Kvalitativní analýza je rozbor hrozících rizik. Hodnocena je pravděpodobnost jejich vzniku a míra dopadu na cíle projektu. Rizika jsou díky ní seřazena podle závažnosti a je jim přiřazena priorita, v jakém pořadí vzniklé problémy řešit. Běžně se v praxi zadávají rizika do matice - jedna osa určuje pravděpodobnost výskytu, druhá osa vzniklé důsledky. [3]

Ošetření rizik

Monitoring rizik

Odkazy

Reference

 1. Rizika (Risks). ManagementMania.com [online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://managementmania.com/cs/rizika
 2. 2,0 2,1 Řízení rizik (Risk management). ManagementMania.com [online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://managementmania.com/cs/rizeni-rizik.
 3. 3,0 3,1 Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení: oblast Řízení rizik [online]. IPMA, 2013. [cit. 2018-06-02]. Dostupné také z: https://www.ipma.cz/media/1283/dobra_praxe_rizeni_rizik.pdf

Související články

Klíčová slova