Historie verzí stránky „Projekt Augmented reality s využitím Google Cardboard“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace