Projektový trojimperativ a životní cyklus projektu dle PMBoK. Základní popis obsahu a smyslu jednotlivých fází: Porovnání verzí

m
m
Řádek 1: Řádek 1:
Co je projekt? – '''projektový troj imperativ'''. Trojúhelník projektového řízení (někdy Magický trojúhelník projektového řízení, Projektový trojimperativ) je vyjádření tří základních parametrů, kterými je měřen úspěch projektu, tedy '''čas''', '''rozpočet''' projektu a '''kvalita''' výstupů.
+
'''Trojúhelník projektového řízení''' (někdy Magický trojúhelník projektového řízení, Projektový trojimperativ) je vyjádření tří základních parametrů, kterými je měřen úspěch projektu, tedy '''čas''', '''rozpočet''' projektu a '''kvalita''' výstupů.
  
'''Udržení magického trojúhelníku v rovnováze je největším uměním kvalitních manažerů projektu'''. Neexistuje jednoznačné pravidlo jak toho dosáhnout. Je to především o zkušenostech a správném odhadu situace na projektu a předcházení situací, které bortí harmonogram, rozpočet nebo kvalitu.
+
'''Udržení magického trojúhelníku v rovnováze''' je největším uměním kvalitních manažerů projektu. Neexistuje jednoznačné pravidlo jak toho dosáhnout. Je to především o zkušenostech a správném odhadu situace na projektu a předcházení situací, které bortí harmonogram, rozpočet nebo kvalitu.
  
 
== Životní cyklus projektu ==
 
== Životní cyklus projektu ==

Verze z 23. 7. 2016, 21:43

Trojúhelník projektového řízení (někdy Magický trojúhelník projektového řízení, Projektový trojimperativ) je vyjádření tří základních parametrů, kterými je měřen úspěch projektu, tedy čas, rozpočet projektu a kvalita výstupů.

Udržení magického trojúhelníku v rovnováze je největším uměním kvalitních manažerů projektu. Neexistuje jednoznačné pravidlo jak toho dosáhnout. Je to především o zkušenostech a správném odhadu situace na projektu a předcházení situací, které bortí harmonogram, rozpočet nebo kvalitu.

Životní cyklus projektu

Standard PMBOK rozděluje projekt do 9 znalostních oblastí a 5 základních fází (stádií projektu), kterými je příprava, plánování, realizace, kontrola a ukončení. Tyto fáze nejsou seřazeny sekvenčně za sebou, ale různě se prolínají.

Velmi podstatná je u fáze kontroly zpětná vazba s fází realizace a plánování. Vyjadřuje fakt, že výstupy z kontrolních procesů při realizaci aktualizují plán, samotný průběh projektu i samotné výsledky projektu. Realizace projektu zahrnuje věcné činnosti na projektu (například při stavbě budovy jsou to stavební práce). Fáze ukončení vychází z výsledků jednotlivých kontrol a vyhodnocuje projekt jako celek. Vyhodnocené poznatky by měly být využity k aktualizaci metodiky. Na konci kapitoly se pak PMBOK snaží poukázat na ostatní aspekty řízení projektů jako jsou např. kultura organizace a sociálně-ekonomické aspekty.

  1. Inicializační procesy - Dokument pro tuto skupinu popisuje překvapivě jen jeden proces a to proces inicializace. Jde v něm především o schválení projektu popřípadě další fáze projektu.
  2. Plánovací procesy - Tato skupina obsahuje 10 hlavních a 9 podpůrných procesů zasahujících do všech znalostních oblastí. Jde o poměrně klíčovou skupinu procesů, která obsahuje procesy jako je např. definování rozsahu, plánování čerpání zdrojů a přiřazení zdrojů činnostem, odhady nákladů a času a v neposlední řadě kompletní analýzu rizik (nalézá se v podpůrných procesech). Všechny procesy jsou popsány ve znalostních oblastech PMBOK. Znalostní oblasti a jejich vazby na skupiny procesů jsou názorně zobrazeny na obrázku 4.
  3. Realizační procesy - Někdy se tato skupina nazývá spouštěcí procesy. Obsahuje jeden hlavní a sedm podpůrných procesů. Hlavní proces nazvaný „realizace plánu projektu“ je zaměřen na řízení dílčích činností na projektu definovaných v plánu. K tomu mu napomáhají pomocné procesy jako je např. „distribuce informací“, „dosahování kvality“ atd.
  4. Kontrolní procesy - Tato skupina je rozdělena na dva hlavní a šest pomocných procesů. Hlavní procesy se nazývají „reportování“ a „integrovaná kontrola“. Zaměřují se zejména na zajištění kvalitního reportingu a integrovanou kontrolu změn. Pomocné procesy pak detailněji popisují dílčí kontroly (např. kontrola změn, rizik, harmonogramu, kvality nákladů a verifikace cílů a rozsahu).
  5. Ukončovací procesy - Poslední skupina procesů neobsahuje pomocné procesy a je rozdělena do dvou hlavních procesů nazvaných „administrativní zakončení“ (fáze i procesu) a „uzavírání smluv“ (nejen hlavních ale i uzavírání kontraktů se subdodavateli).

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova