Proto-personách

Verze z 15. 9. 2015, 09:18, kterou vytvořil Marketa.Blahova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Pojem proto-persona označuje model uživatele webu nebo aplikace. Proto-persona je podobně jako persona označení arechetypálního, typického uživatele webu nebo služby. Hlavním rozdílem mezi personou a proto-personou je postup při jejich vytváření. Zatímco klasická persona by měla být výsledkem obsáhlého průzkumu, při němž se sbírají data o uživatelích, která jsou pak dále zpracovávána a validována, proto-perosna nemusí být nutně založena na výsledcích průzkumu, ale spíše jsou výsledkem brainstormingu a vychází ze zkušeností a znalostní o cílové skupině účastníků brainstormingu. [1]


Zdroj

  1. GOTHELF, Jeff. Using Proto-Personas for Executive Alignment. UX Magazine [online]. 2012 [cit. 2015-09-09]. ISSN 2168 5681. Dostupné z: https://uxmag.com/articles/using-proto-personas-for-executive-alignment