Psychologie

Psychologie je věda o chování a prožívání. Jedná se akademickou disciplínu a aplikovanou vědu, která se snaží pochopit jednotlivce a skupiny stanovením obecných principů a okruhů bádání. Psychologie vznikla v 19. století na fakultách medicíny a filosofie.[1]

  • Etymologie - z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka[2].
  • "Psychology simply cannot be defined, indeed, it cannot even be easily characterized... Psychology is what scientists and philosopers of various persuasions have created to try to fulfill the need to understand the minds and behaviors of various organisms..."[1]

Reference

  1. 1,0 1,1 Reber Arthur S. (2001). The Penguin dictionary of psychology. (3rd ed., xxi, 831 s.) London: Penguin Books.
  2. Hartl Pavel, & Hartlová Helena. (2010). Velký psychologický slovník. (Vyd. 4., V Portálu 1., 797 s.) Praha: Portál.