Psychoterapie: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
 +
== Definice ==
 +
 +
Psychoterapie je odborná a záměrná aplikace klinických metod a interpersonálních postojů vycházejících z uznávaných psychologických principů se záměrem pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce a nebo osobní charakteristiky směrem, který obě strany považují za žádoucí.  <ref>Prochaska, J.O. & Norcross, J.C (1999). Psychoterapeutické systémy-průřez teoriemi. Praha: Grada Publishing, str.16. </ref>
 +
 +
== Etymologický výklad ==
 +
 +
Výraz psychoterapie pochází z řečtiny a je složen ze dvou slov: „ psyché“ a therapón“.  „Psyché“ původně znamenala duši ve významu životní síly mající zdroj v sobě samé, v nestarším významu byla synonymem života a vyjadřovala u člověka vztah k životu vůbec. „ Therapón“ byl služebník, průvodce a opatrovník bohů, sloveso „therapeuó“ opět znamená sloužit, pečovati o někoho a v přeneseném významu i léčiti. <ref>Vymětal, J. a kol. (1997). Obecná psychoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J.Kocourek, str. 13.</ref>
 +
 +
== Cíle psychoterapie ==
 +
Existuje dvojí výrazně odlišná formulace cílů psychoterapie:
 +
# Položka číslovaného seznamu
 +
Cílem psychoterapie je odstranění chorobných příznaků. Pacient přichází s jitými obtížemi, úkolem terapeuta je, aby ho těchto potíží zbavil, ať už postupem symptomatologickým nebo dokonaleji –terapií kauzální, odstraňující příčinu. Někteří autoři zpřesňují tento cíl jako obnovení pracovní schopnosti, schopnosti požitku, kontaktu, naděje, schopnosti radovat se ze života. Účelu je dosaženo, když vymizí symptomy, které tomu bránily
 
[https://www.seznam.cz/ Psychoterapie v praxi]== Psychoterapie==<ref>blabla</ref>
 
[https://www.seznam.cz/ Psychoterapie v praxi]== Psychoterapie==<ref>blabla</ref>
 
=== reference ===
 
=== reference ===
 
  <references/>
 
  <references/>

Verze z 13. 12. 2014, 17:21

Definice

Psychoterapie je odborná a záměrná aplikace klinických metod a interpersonálních postojů vycházejících z uznávaných psychologických principů se záměrem pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce a nebo osobní charakteristiky směrem, který obě strany považují za žádoucí. [1]

Etymologický výklad

Výraz psychoterapie pochází z řečtiny a je složen ze dvou slov: „ psyché“ a therapón“. „Psyché“ původně znamenala duši ve významu životní síly mající zdroj v sobě samé, v nestarším významu byla synonymem života a vyjadřovala u člověka vztah k životu vůbec. „ Therapón“ byl služebník, průvodce a opatrovník bohů, sloveso „therapeuó“ opět znamená sloužit, pečovati o někoho a v přeneseném významu i léčiti. [2]

Cíle psychoterapie

Existuje dvojí výrazně odlišná formulace cílů psychoterapie:

  1. Položka číslovaného seznamu

Cílem psychoterapie je odstranění chorobných příznaků. Pacient přichází s jitými obtížemi, úkolem terapeuta je, aby ho těchto potíží zbavil, ať už postupem symptomatologickým nebo dokonaleji –terapií kauzální, odstraňující příčinu. Někteří autoři zpřesňují tento cíl jako obnovení pracovní schopnosti, schopnosti požitku, kontaktu, naděje, schopnosti radovat se ze života. Účelu je dosaženo, když vymizí symptomy, které tomu bránily Psychoterapie v praxi== Psychoterapie==[3]

reference

  1. Prochaska, J.O. & Norcross, J.C (1999). Psychoterapeutické systémy-průřez teoriemi. Praha: Grada Publishing, str.16.
  2. Vymětal, J. a kol. (1997). Obecná psychoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J.Kocourek, str. 13.
  3. blabla