Python

Verze z 28. 9. 2020, 16:09, kterou vytvořil Sara.Bezvodova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Python (anglická výslovnost je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk, který v roce 1991 navrhl Guido van Rossum.“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Python (anglická výslovnost je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk, který v roce 1991 navrhl Guido van Rossum.