Rétorika: Porovnání verzí

Řádek 24: Řádek 24:
  
 
=== Neverbální složka ===
 
=== Neverbální složka ===
Slovo, které je hlavním komunikačním prostředkem, není jediným aspektem, jaký posluchač při řečnickém projevu vnímá. Důležitou část projevu tvoří neverbální komunikace, tedy '''řeč těla''', která zahrnuje tyto oblasti:
+
Slovo, které je hlavním komunikačním prostředkem, není jediným aspektem, jaký posluchač při řečnickém projevu vnímá. Důležitou část projevu tvoří neverbální komunikace, tedy '''řeč těla''', která zahrnuje následující:
 
* gesta, pohyby a postoje těla
 
* gesta, pohyby a postoje těla
 
* výrazy tváře a pohledy očí
 
* výrazy tváře a pohledy očí
Řádek 30: Řádek 30:
 
* neverbální aspekty řeči (například tón hlasu)
 
* neverbální aspekty řeči (například tón hlasu)
 
* oblečení a zdobnost
 
* oblečení a zdobnost
 +
 
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
 
=== Reference ===
 
=== Reference ===

Verze z 6. 1. 2016, 15:47

Rétorika je věda, která se zabývá řečí jakožto uměním mluvit a jednat s lidmi, případně jak je dokázat přesvědčit.

Historie

Tato nauka vznikla již ve starověku. Název pochází z řeckého slova rhésis, což v překladu znamená řeč. Slovem rhétor se ve starověkém Řecku označoval člověk, který dovedl mistrovsky mluvit a později výhradně ten, kdo učil ostatní k mistrovství řeči [1].

Moderní rétorika

Dnešní rétorika je: [2]

 • vědou – soustavně se zabývá analýzou textů a vystoupení a také analýzou vyvolaných účinků na základě vědeckého zpracování dat a informací
 • dovedností – zabývá se technikou přednesu jako takového a přináší soubor cvičení a tréninkových metod, jejichž opakované procvičování nám přinese určitou jistotu a zběhlost
 • i uměním – rétorika se v ústech nadaného řečníka stává prostředkem, který dokáže navodit nejen racionální myšlenkový pochod, ale i emocionální prožitek a umělecký estetický zážitek a atmosféru

Druhy řečnických projevů

Rozlišujeme několik druhů mluvených projevů, které se ne vždy vyskytují v čisté podobě, ale často se navzájem prolínají. Těmi nejčastějšími mluvenými projevy jsou: [3]

 1. Referát
 2. Přednáška
 3. Diskuzní příspěvek
 4. Slavnostní proslov (oslavný, smuteční, přípitek)
 5. Politická nebo slavnostní řeč
 6. Interview (tisková konference, interview v rozhlase, televizi nebo novinách)
 7. Televizní vystoupení

Složky rétoriky

Verbální složka

Neverbální složka

Slovo, které je hlavním komunikačním prostředkem, není jediným aspektem, jaký posluchač při řečnickém projevu vnímá. Důležitou část projevu tvoří neverbální komunikace, tedy řeč těla, která zahrnuje následující:

 • gesta, pohyby a postoje těla
 • výrazy tváře a pohledy očí
 • pohyb v prostoru (přibližování se a oddalování se)
 • neverbální aspekty řeči (například tón hlasu)
 • oblečení a zdobnost

Odkazy

Reference

 1. KOHOUT, Jaroslav. Rétorika: umění mluvit a jednat s lidmi. 4. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2002, s. 13. ISBN 8072610724.
 2. ŽANTOVSKÁ, Irena. Rétorika a komunikace. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2015, s. 173-174. ISBN 978-80-7363-712-5.
 3. BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 71-101. ISBN 80-247-0868-X.

Související články

Klíčová slova

rétorika, komunikace, argumentace, verbální komunikace, neverbální komunikace, komunikační dovednosti, komunikační techniky, sociální komunikace, interpersonální komunikace, psychologie, mluvený projev