R - programovací jazyk: Porovnání verzí

Řádek 43: Řádek 43:
  
 
==== Numeric ====
 
==== Numeric ====
'''Reálná čísla - tzn. všechna kladná, záporná, celá i desetinná čísla.''' U desetinných čísel je třeba dávat pozor na psaní teček mezi číslicemi, nikoli čárek. Není to český program a tečky nepochopí.
+
'''Reálná čísla - tzn. všechna kladná, záporná, celá i desetinná čísla.''' U desetinných čísel je třeba dávat pozor na psaní teček mezi číslicemi, nikoli čárek. Není to český program a tečky nepochopí. Při exportu českých dat, která čárky místo teček obsahují, není třeba vše v dokumentu přepisovat, stačí ve skriptu upozornit program pomocí funkce separated '''sep = ","'''.

Verze z 20. 10. 2020, 00:08

R je volně (zdarma) dostupný programovací jazyk. Je specializovaný hlavně na statické výpočty, statickou analýzu dat a jejich grafické zobrazení. Výstupem jsou tedy nejčastěji 2D a 3D grafy. Podporuje také matice a maticové výpočty stejně jako podobný MATLAB. R se stalo standardem v oblastech statistiky a jeho prostředí je stále rozšiřováno přímo uživateli eRka. Je tím myšleno rozšíření funkcí R - tzv. knihovny, nebo také balíčky (packages).

Balíčky/Packages

Sada základních balíčků je automaticky instalována společně s R. Dále je k dispozici více než 11 000 balíčků volně ke stáhnutí. Balíčky dat jsou prakticky funkce navíc, které jazyk rozšiřují o další možnosti. Jedná se například o nástroj na import či export dat, tvorba reportů, nebo speciálně vytvořené balíčky pro určitý druh projektu/projekt, ke kterému je R využíváno. Jsou k dispozici např. na stránkách Comprehensive R Archive Network (CRAN), Bioconductor (projekt, nabízí balíčky v oblasti pro analýzu genomických dat), GitHub, Omegahat...atd.

Programovací jazyk R je opravdu pouze jazyk, tzv. interpretovaný jazyk - tzn. přístup pomocí příkazového řádku (interpret). Potřebuje tedy nějaké grafické uživatelské rozhraní (GUI - Graphical User Interface) ve kterém může uživatel R s jazykem pracovat. Je možné ho instalovat na operační systémy UNIX, Windows i MacOS.

Grafické uživatelské rozhraní (GUI)

 • RKWard
 • RStudio (multiplatformní open-source IDE - Integrated Development Environmenty)
 • Deducer (pro analýzu dat)
 • JAVA GUI pro R - JGR
 • Rattle GUI
 • ReExcel (propojení aplikace Microsoft Excel s jazykem R)

Kladné vlastnosti

 • Silné objektově orientované programování na rozdíl od většiny ostatních statických počítačových jazyků.
 • Statická grafika díky které generuje grafy. Zahrnuje také matematické symboly.
 • Má svůj vlastní formát podobný LaTexu.
 • Kód je možné propojit s dalšími jazyky (C, C++, Fortram).

Důležité milníky

 • 1997 - Vznik poslední funkční verze jazyka R, který je vyvinut z jazyka S. Je jeho nástupce, akorát má svobodnou licenci na rozdíl od S.
 • Téhož roku se R stává oficiálně součástí projektu GNU (projekt zaměřený na svobodný software, inspirován OS unixového typu - OS se svobodnou licencí).
 • 2001 - První verze pro MacOS.
 • 2005 - Podpora kódování UTF-8 (způsob kódování znaků - zahrnuje čtení českých znaků) a počátky internacionalizace a lokace pro různé jazyky.
 • 2010 - Podpora pro 64 bitové MS Windows.

Datové struktury a typy

Datové struktury

Zahrnuje vektory, matice, datové rámce (tabulky podobné tabulkám v relačních databázích), listy (seznamy). Neobsahuje skaláry, zde jsou reprezentovány jako vektory s délkou jedna.

Datové typy

Obsahuje základních 5 typů. Pokud si není uživatel jistý jaký typ dat vektor/tabulka/list obsahuje, může tuto informaci rychle zjistit pomocí funkce class()

 • 1. numeric
 • 2. integer
 • 3. complex
 • 4. logical
 • 5. character

Numeric

Reálná čísla - tzn. všechna kladná, záporná, celá i desetinná čísla. U desetinných čísel je třeba dávat pozor na psaní teček mezi číslicemi, nikoli čárek. Není to český program a tečky nepochopí. Při exportu českých dat, která čárky místo teček obsahují, není třeba vše v dokumentu přepisovat, stačí ve skriptu upozornit program pomocí funkce separated sep = ",".