Robert Taylor

Verze z 15. 2. 2015, 21:21, kterou vytvořil Kamila.Jencova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Jeho práce se zaměřuje na formální informační vyhledávací činnosti, ke které dochází v knihovně za referenční přepážkou. Jeho model byl …“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jeho práce se zaměřuje na formální informační vyhledávací činnosti, ke které dochází v knihovně za referenční přepážkou. Jeho model byl nástrojem pro vzdělávání referenčních knihovníků. Popisuje čtyři úrovně vyhledávání informací:

identifikace vnitřní potřeby, nebo "vágní druh nespokojenosti", který je nejednoznačný formulace vědomé potřeby, která je vyjádřena jako "nejednoznačné a nesourodé prohlášení" , což někdy vede k potřebě komunikovat to s jinou osobu vytvoření formální potřeby, vyjádřené jako "kvalifikované a racionální" prohlášení o potřebě vytvoření kompromisní potřeby, což je otázka vyjádřena a formulována tak, že odpovídá organizaci informačního systému (tj. sbírka nebo databáze knihovny)